Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - E-mail notificaties

Middels dit overzicht kun je zien welke e-mailadressen gekoppeld zijn aan periodiek ingeplande overzichten en berichtgevingen. 

Selectiecriteria

Selectie

Hier geef je aan of je de gekoppelde e-mailadressen wilt zien van:

  • Overzichten (Backoffice > Overzichten, Frontoffice > Overzichten en Mijn gegevens > Overzichten)
  • Berichtgeving (Beheer > Berichtgeving)

Overzicht

Op dit overzicht wordt getoond:

  • de herkomst van het overzicht of de berichtgeving
  • de naam van het overzicht of de berichtgeving
  • de datum waarop het overzicht of de berichtgeving is ingepland of voor het laatste is aangepast
  • de ontvangen van het overzicht (naam medewerker of e-mailadres)

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.