Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Handtekeningen log

Met dit overzicht kun je een lijst produceren waarop terug te zien is welke documenten er zijn ondertekend en op welk moment. Middels de selectiecriteria kun je aangeven uit welke periode je een overzicht wilt opvragen.

Selectiecriteria

Controleperiode

Hier geef je aan uit welke periode je het overzicht wilt opvragen, je hebt de keuze uit;

 • Vandaag
 • Handmatig in periode
 • Handmatig op peildatum

Vanaf

Alleen wanneer je hebt gekozen voor 'handmatig in periode' kun je hier een datum ingeven. Deze kun je handmatig invoeren of met behulp van de kalender-knop . 

Peildatum

Als je hebt gekozen voor 'handmatig op peildatum' kun je hier een datum invoeren. Deze kun je handmatig invoeren of met behulp van de kalender-knop .

Sorteren

In dit veld geef je de volgorde aan waarop de aangemaakte handtekeningen log getoond dienen te worden, je hebt de keuze uit:

 • Datum (oplopend)
 • Datum (aflopend)
 • Achternaam
 • Locatie

Overzicht

Op dit overzicht wordt getoond:

 • Naam van het te ondertekenen document
 • het registratienummer van de flexwerker
 • de naam van de flexwerker
 • datum waarop het document is ondertekend
 • de naam van de medewerker
 • datum waarop de medewerker het document heeft ondertekend
 • locatie

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.