Een overzicht waarop alle arbeidsongeschiktheidsmeldingen, welke zijn vastgelegd bij flexwerkers, worden getoond. Middels de selectiecriteria kun je aangeven voor welke periode je een overzicht wilt opvragen.

Selectiecriteria

Type persoon

Hier kun je een keuze maken uit:

 • Flexwerker
  Alleen resultaten van de flexwerkers worden getoond
 • Vaste medewerker
  Alleen resultaten van de vaste medewerkers worden getoond

De keuze 'Vaste medewerker' is alleen beschikbaar als je de rechten hebt om deze gegevens in te zien ('Beheer > Bedrijfsinstellingen > Vaste medewerkers').

Controleperiode

Hier geef je aan voor welke periode je het overzicht wilt opvragen, je hebt de keuze uit;

 • Vandaag
 • Handmatig in periode
 • Handmatig op peildatum

Vanaf

Alleen wanneer je hebt gekozen voor 'Handmatig in periode' kun je hier een datum ingeven. Deze kun je handmatig invoeren of met behulp van de kalender-knop . 

Peildatum

Als je hebt gekozen voor 'Handmatig op peildatum' kun je hier een datum invoeren. Deze kun je handmatig invoeren of met behulp van de kalender-knop .

Sorteren

In dit veld geef je de volgorde aan waarop de aangemaakte arbeidsongeschiktheidsmeldingen getoond dienen te worden, je hebt de keuze uit:

 • Naam
 • Locatie - naam flexwerker

Overzicht

Op dit overzicht wordt getoond:

 • Meldingsnummer
 • Registratienummer van de flexwerker
 • Naam van de flexwerker
 • 1e dag arbeidsongeschiktheid
 • Datum waarop de melding aan het UWV is gemeld
 • Datum annulering
 • Datum waarop annulering is gemeld aan het UWV
 • Einde arbeidsongeschiktheid
 • Datum waarop de einddatum van de arbeidsongeschiktheid is gemeld aan het UWV
 • Reden verzuim
 • De status van de arbeidsongeschiktheid

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat.
Aanvullend op het PDF rapport wordt het volgende getoond:

 • Loontijdvak flexwerker
 • Meldingsdatum werknemer
 • Geplaatst bij relatie