Skip to main content
Skip table of contents

BI > Vaste medewerkers

Via dit tabblad kun je aangeven of je vaste medewerkers in Easyflex gaat verlonen. Standaard is deze ingesteld op 'Nee'. Ook kun je een autorisatierol aanmaken zodat alleen gebruikers met die rol gegevens van vaste medewerkers kunnen inzien en bewerken. Verlonen vaste medewerkers

Standaard staat de instelling op 'Nee'. Als je vaste medewerkers wilt gaan verlonen wijzig je deze naar 'Ja'.

Vaste medewerkers operationeel

Standaard staat de instelling op 'Nee'. Easyflex adviseert je de instelling vooralsnog op 'Nee' te laten staan. Je kunt namelijk nu je financiƫle administratie inrichten zonder dat normale processen hier hinder van ondervinden. Als je de instelling nu op 'Ja' zet zal de controlelijst direct probleemmeldingen tonen over niet ingerichte looncomponenten. Het gevolg hiervan is dat je je verloning niet kunt opstarten totdat alle looncomponenten zijn ingericht. Pas wanneer je alle looncomponenten hebt ingericht zet je de instelling op 'Ja'.

Autorisatie vaste medewerkers

Selecteren medewerkers

Wanneer je een autorisatie voor vaste medewerkers ingeeft, kan alleen de medewerker met deze rol gegevens inzien en bewerken van vaste medewerkers. Ook het invoeren van vaste medewerkers kan alleen door de medewerker met deze rol gedaan worden. Door het zetten van een vinkje voor 'Selecteren medewerkers' bepaal je dat er een autorisatie van toepassing is. Door het activeren van de pijltjestoets kun je een rol selecteren. Wanneer je geen autorisatie toekent, hebben alle medewerkers (welke programmarechten hebben voor vaste medewerkers) rechten om gegevens van vaste medewerkers in te zien en bewerken.

Wijzigen reserveringen

Hier dien je de autorisatie in te stellen voor het wijzigen van de reserveringsstanden bij vaste medewerkers zonder welke op het tabblad 'Frontoffice > Flexwerker > Saldigegevens' worden getoond. Alleen de medewerker met deze rol is geautoriseerd om de reserveringsstanden te wijzigen. Wanneer je geen autorisatie toekent, heeft geen enkele medewerker de rechten om in bovenstaande standen gegevens in te voeren en/of te wijzigen.

Reserveringen

Je kunt hier handmatig instellen op welke wijze er voor de vaste medewerkers de reservering 'Vakantiegeld' dient te worden gespaard.

Grondslag vakantiegeld over

Het is voor de vaste medewerkers mogelijk om de grondslag van het vakantiegeld handmatig in te stellen. Je hebt de keuze uit:

  • Opbouw VD (methode uitzendbeding)
    Het loon en de opbouw van de reservering vakantiedagen (VD) zijn samen de grondslag waarover het vakantiegeld wordt gereserveerd.
  • Opname VD (methode contractanten)
    Enkel het normale loon en de opnames van de reservering vakantiedagen (VD) zijn de grondslag waarover vakantiegeld wordt gereserveerd. Indien er vakantiedagen worden opgenomen zijn het vervangende werkdagen waarover vakantiegeld wordt gereserveerd.

Gedurende een lopend loonjaar kan de instelling worden gewijzigd. De stand van de reservering vakantiegeld wordt voor iedere vaste medewerker opnieuw bekeken en indien nodig aangepast. Van deze wijzigingen worden journaalposten aangemaakt. Als de instelling wordt gewijzigd zal er in 'Backoffice > Exporteren en printen' een overzicht 'Wijzigen reservering vakantiegeld' worden aangemaakt. Hierop worden de oude standen, de aanwas en de nieuwe standen getoond per vaste medewerker.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.