Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Pensioenaanleveringen

Met dit overzicht worden de pensioenaanleveringen aangemaakt.

StiPP

Aanmaken van een overzicht met de pensioenopgaven alsmede de eventuele aanmaak van een digitaal bestand. Dit bestand is als exportbestand aan te leveren aan StiPP via PDO. Zie ook de website van StiPP. Ga naar 'Download' en kies voor PDO. Wij maken je erop attent, dat je vanaf 1 januari 2008 maandelijks twee bestanden moet aanleveren naar StiPP. Eén bestand met de Basispensioengegevens en één bestand met de Pluspensioengegevens. Je dient hiervoor dan binnen de Easyflex applicatie maandelijks twee overzichten te produceren. Maak één overzichtselectie voor aanlevering van de gegevens voor het Basispensioen en één voor aanlevering van de gegevens voor het Pluspensioen. De exportbestanden van deze overzichten dien je zelf op de website van het StiPP aan te leveren.

Vanaf 2021 'Loon over' aanlevering
Tot 2021 worden de gegevens aangeleverd volgens het ‘loon in’ systeem. Dit betekent dat alles wat in de huidige periode met betrekking tot het StIPP pensioen verwerkt is in de huidige periode wordt aangegeven. Bijvoorbeeld als je in december 2020 een correctie doet voor mei 2020 dan wordt dit aangegeven in periode 2020-12. 

Vanaf 2021 geldt het ‘loon over’ systeem. Dit betekent dat alles wat in de huidige periode wordt verwerkt, wordt aangegeven in de periode waar het betrekking op heeft. Bijvoorbeeld als je in mei 2021 een correctie doet voor januari 2021 dan wordt dit in de aanlevering van 2021-05 als correctie op 2021-01 aangeleverd.

Vanaf versie 2021-12 is de bepaling wat wanneer in de aanlevering kwam aangepast. Alle verloningen van een periode gaan mee totdat de aanlevering van die periode is gedaan. Bijvoorbeeld: Op 3 juni wordt week 22 verloond, dan komt dit in de aanlevering van mei op het moment dat de aanlevering voor mei nog niet is gedaan. Is de aanlevering voor de betreffende periode al wel aangemaakt dan bepaald de verloningsdatum in welke aanlevering dit wordt meegestuurd. Bijvoorbeeld:  De laatst gedane aanlevering is april. Op 3 juni wordt week 17 nog verloond. De aanlevering voor april is al gedaan, de verloningsdatum is 3 juni dus dit wordt aangegeven als correctie voor april in de aanlevering van juni.

LET OP!!
Je kunt van de StiPP een mail ontvangen waarin staat vermeld dat het aangeleverde bestand geen loongegevens bevat. De StiPP vraagt dan om een PDO-bestand met loongegevens. De StiPP stuurt deze mail als attendering dat het bestand dat is aangeleverd geen flexwerkergegevens bevat. Indien dit klopt hoeft er geen verdere actie ondernomen te worden.

APG

Aanmaken van een overzicht met de pensioenopgaven alsmede de eventuele aanmaak van een digitaal bestand. Als je flexwerkers hebt met een loontijdvak van 4-weken en maand, dan dien je twee bestanden, één voor ieder loontijdvak, te versturen naar APG.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Betreft aanlevering van

Je kunt een keuze maken voor de betreffende aanlevering.

Periode selectie

Je kunt een keuze maken uit 'Automatisch' en 'Handmatig' voor de betreffende aanlevering. Als je kiest voor 'Automatisch', dan selecteert Easyflex automatisch de periode die nog aangeleverd dient te worden. In speciale gevallen kun je kiezen voor 'Handmatig', Easyflex zal de pensioenpremies van deze periode opnieuw samenstellen en betreft het een nieuwe aanlevering zonder correcties. In normale gevallen dien je altijd automatisch te gebruiken.

Aanleverperiode

In dit veld wordt de aanleverperiode getoond. Als je het APG pensioen instelt dien je hier vast te leggen voor welk loontijdvak '4-weken' of 'Maand' de pensioenaanlevering wordt gedaan.

Laatst aangeleverde periode

De periode waarin het laatst pensioenaanleveringen zijn verwerkt wordt getoond. De volgorde is 'Jaar' en 'Periode'.

Aanleveren over periode

De periode welke aansluit op de laatst aangeleverde periode wordt getoond. Of de door jou geselecteerde periode als je gekozen hebt voor 'Handmatig'.

Sorteren

Je kunt binnen de pensioenaanlevering geen sorteringen aangeven.

Overzicht

Op dit overzicht wordt getoond:

  • voor wie de aanlevering bestemd is

  • de periode waarover wordt aangeleverd en het volgnummer van het overzicht

  • registratienummer en naam van de flexwerker

  • burgerservicenummer

  • geboorte datum

  • aantal gewerkte dagen

  • premieloon werknemer en premieloon werkgever

  • premie werknemer

  • premie werkgever

  • de totale premie

Er wordt ook een totaal getoond van de dagen, premieloon werknemer en werkgever, premie werknemer en werkgever en de totale premie.

Tevens wordt er vermeld dat het bericht verstuurd is.

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat. Afhankelijk van de keuze in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aanlevering' is er een beperkt of een uitgebreid CSV als exportbestand beschikbaar.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.