Skip to main content
Skip table of contents

BI > Aanlevering

Via dit tabblad kun je vastleggen naar welke organisatie de gegevens van de aftrekposten pensioenen dienen te worden aangeleverd.

Overzicht aanlevering

Op het scherm verschijnt een overzicht van alle vastgelegde aanleveringen. Door het activeren van de knoppen 'Nieuw', 'Wijzigen' en 'Verwijderen' kun je aanleveringen toevoegen, wijzigen of verwijderen. Indien je kiest voor het verwijderen van gegevens worden de te verwijderen gegevens eerst op het scherm getoond.

Wanneer de aanlevering welke je wilt verwijderen in gebruik is, bijvoorbeeld wanneer er binnen het tabblad 'exporteren en printen' een aanlevering wordt geƫxporteerd, is verwijderen niet mogelijk.Betreft looncomponent

Per looncomponent dienen er aanleveringsgegevens te worden vastgelegd. Er worden alleen looncomponenten getoond welke gekoppeld zijn aan de aftrekposten pensioenen. Wanneer voor alle looncomponenten reeds aanleveringen zijn vastgelegd, toont Easyflex je hiervan een melding. Wanneer je de looncomponenten omtrent de pensioenaanleveringen selecteert (bijv. Basispensioen of Pluspensioen) worden diverse velden direct gevuld, zoals bijvoorbeeld de naam van de organisatie (PVF Achmea) en de adresgegevens omtrent deze organisatie.

Naam organisatie (verplicht)

In dit veld geef je de naam van de organisatie in, waaraan de gegevens van het looncomponent dienen te worden aangeleverd. Voorbeelden hiervan zijn Direkt Bank, PVF Pensioenen.

Adresgegevens (verplicht)

In deze velden geef je de adresgegevens van de organisatie in, waaraan de gegevens van het looncomponent dienen te worden aangeleverd.

Contactpersoon (verplicht)

Je vult de naam van de contactpersoon van jouw organisatie in.

Telefoonnummer (verplicht)

Je vult het telefoonnummer van jouw organisatie in.

E-mailadres

Je geeft hier het e-mailadres van jouw organisatie in. Voor de automatische verzending van je pensioenaanleveringen aan StiPP is het belangrijk dat je hier of in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > E-mailbeleid' een e-mailadres ingeeft.

Aanlevering loongegevens (verplicht)

Wanneer je het looncomponent hebt geselecteerd voor de aftrekpost Pensioenregeling algemeen kun je de keuze maken uit:

 • Gegevens verloond in periode
  Het pensioen wordt toegerekend aan het tijdvak waarin het voor de flexwerker is berekend
 • Gegevens verloond over periode
  Het pensioen wordt toegerekend aan het verstreken tijdvak waarop het pensioen betrekking heeft

Aangiftetijdvak (verplicht)

Hier kan het aangifte tijdvak worden gekozen. Bij Stipp is dit altijd 'Maand'.


Aanleveringsformaat (verplicht)

Wanneer je het looncomponent hebt geselecteerd voor de aftrekpost Pensioenregeling StiPP (PVF) of APG kun je een keuze maken uit:

 • Geen digitale aanlevering
  Er wordt geen digitale aanlevering samengesteld voor het geselecteerde looncomponent
 • StiPP (PVF)
  Er wordt een digitale aanlevering samengesteld voor de aanlevering aan StiPP (PVF)
 • CSV bestand
  Er wordt een CSV bestand aangemaakt
 • APG
  Er wordt een digitale aanlevering samengesteld voor de aanlevering aan APG

Onderstaande optie is alleen beschikbaar voor de aftrekpost 'Algemene pensioenregeling' met de keuze 'Gegevens verloond over periode'.

 • CSV bestand (uitgebreid)
  Het CSV bestand is uitgebreid met de volgende kolommen:
  • Meisjes achternaam
  • Meisjes voorvoegsels
  • Pensioengevend loon werknemer
  • Pensioengevend loon werkgever
  • SVW dagen
  • SVW loon
  • Het aantal uren exclusief de extra opname van reserveringen

Wanneer je een looncomponent hebt geselecteerd voor een andere aftrekpost kun je geen keuze maken, standaard wordt 'Geen digitale aanlevering' getoond.


StiPP

Eerst volgend volgnummer

Wanneer het aanleveringsformaat 'StiPP (PVF)' is en het is de eerste pensioenregeling welke je vastlegt, ben je verplicht een volgnummer in te geven. Bij de volgende pensioenaanlevering middels 'StipPP (PVF)' wordt automatisch het volgnummer overgenomen van de reeds eerder vastgelegde pensioenregeling. Wanneer je niet digitaal aanlevert, hoef je geen volgnummer in te geven.

Nummer werkgever

Wanneer het aanleveringsformaat 'StiPP (PVF)' is, ben je verplicht jouw nummer in te geven waaronder je bij StiPP bent aangesloten. Dit nummer bestaat uit maximaal 8 cijfers. Wanneer je niet digitaal aanlevert, hoef je geen nummer in te geven,

Nummer contract

Wanneer het aanleveringsformaat 'StiPP (PVF)' is, ben je verplicht je contractnummer in te geven waaronder je bij StiPP bent aangesloten. Dit nummer bestaat uit maximaal 2 cijfers. Wanneer je niet digitaal aanlevert, hoef je geen nummer in te geven, dit veld is dan ook niet beschikbaar.APG

Loonheffingennummer

Het loonheffingennummer waarvoor aansluiting met het APG pensioen is.

Eerst volgend volgnummer

Wanneer het aanleveringsformaat 'APG' is en het is de eerste pensioenregeling welke je vastlegt, ben je verplicht een volgnummer in te geven.

Aansluitnummer

Wanneer het aanleveringsformaat 'APG' is, ben je verplicht je nummer in te geven waaronder je bij APG bent aangesloten.

Rekening voor machtiging

In dit veld leg je het rekeningnummer vast voor de machtiging. Je hebt de keuze uit de rekeningnummers welke zijn vastgelegd in het tabblad 'Bank-/girorekeningen'.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.