Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Rapportage detail

Berichtsoort: Management

Rapportage Detail geeft de mogelijkheid een rapport te maken van de omzet (behaalde omzet of prognose).

 

Selectiecriteria

In dit veld kun je de selectiecriteria bepalen voor het overzicht.

Rapportstatus

Je kunt een rapportstatus aangeven, je hebt de keuze uit:

 • Geaccordeerde declaraties
  Dit zijn alle declaraties die ingevuld zijn en gereed staan voor de verloning/facturering. Resultaten zijn op basis van de kostprijs in Easyflex.

 • Nog te verlonen / te factureren (prognose)
  Dit overzicht toont de gegevens waarbij de declaraties in bewerking staan omdat er óf al gefactureerd is óf al verloond is. Het overzicht laat de gegevens zien die nog verwerkt moeten worden op basis van de prognose gegevens/kostprijs in easyflex. Dus als er al verloond is zal het overzicht tonen datgene wat nog gefactureerd moet worden. Als er al gefactureerd is dan zal dit overzicht laten zien wat er nog verloond dient te worden.

 • Verloond of gefactureerd (in bewerking)
  Dit overzicht toont de gegevens van de declaraties die in bewerking staan omdat er óf al gefactureerd óf al verloond is. De gegevens die worden getoond zijn de reeds verwerkte gegevens (dit overzicht toont dus het tegenovergestelde van het overzicht nog te verlonen/te factureren).

 • Verloond en/of gefactureerd
  Dit overzicht laat alle declaraties zien die of verloond zijn of gefactureerd zijn of beiden. Dit is het meest uitgebreide overzicht wat ook gebruikt kan worden ter controle met het management dashboard.

 • Volledig verwerkte declaraties

Rapportages detail met de onderstaande rapportstatus kunnen niet worden vergeleken met het management dashboard:

 • Geaccordeerde declaraties (prognose)

 • Nog te verlonen / te factureren (prognose)

 • Verloond of gefactureerd (in bewerking)

 • Volledig verwerkte declaraties

Rapportkeuze

Je kunt een rapportkeuze aangeven, je hebt de keuze uit:

 • Commercieel

 • Financieel

 • Werkmoment

Rapportagetijdvak

Voor elk overzicht kun je een rapportagetijdvak selecteren. Je hebt de keuze uit:

 • Variabel tijdvak

 • Dag

 • Week

 • 4-weken periode

 • Maand

 • Kwartaal

 • Halfjaar

 • Jaar

Tevens kun je kiezen voor 'Huidig(e)' of 'Vorig(e)'.

Kolom 1 / Kolom 2

Elk overzicht bestaat uit twee kolommen, zo kun je twee tijdvakken vergelijken. Je hebt de keuze uit:

 • Van dit jaar

 • Van vorig jaar

 • Van dit jaar (tot en met)

 • Van vorig jaar (tot en met)

De 'vanaf' en 'tot en met' data worden automatisch gevuld naar aanleiding van de ingeven rapportagetijdvakken en jaarselecties. Als je hebt gekozen voor 'Variabel tijdvak' dan kun je handmatig deze data ingeven, standaard wordt de huidige systeemdatum getoond.

Informatie vergelijken

Deze optie staat standaard aan. Indien de checkbox is aangevinkt, worden twee periodes vergeleken. Indien je de resultaten van één periode wil zien, zet je het vinkje uit.

Informatie afdrukken

Je kunt een selectie maken en aangeven wanneer de informatie moet worden afgedrukt, je hebt de keuze uit:

 • in alle situaties
  de informatie wordt altijd afgedrukt

 • indien verbetering marge kolom1 t.o.v. kolom2

 • indien verslechtering marge kolom1 t.o.v. kolom2

of tot welke marge de informatie moet worden afgedrukt. Je kunt een keuze maken uit:

 • in procenten minder is dan
  Je geeft het minimale marge percentage aan, alle informatie met een margepercentage onder het ingegeven marge percentage wordt getoond

 • in procenten meer is dan
  Je geeft het maximale marge percentage aan, alle informatie met een margepercentage boven het ingegeven marge percentage wordt getoond

In deze geselecteerde situaties dien je uiteindelijk ook het margepercentage in te geven.

Marges verbergen

Deze optie staat standaard uit. Indien je de marges niet in het exportbestand wil zien, zet je de checkbox aan.

Flexwerker

Je kunt hier een flexwerker selecteren. Er worden alleen gegevens getoond van de gekozen flexwerker.

Relatie

Je kunt hier een relatie selecteren. Er worden alleen gegevens getoond van de gekozen relatie.

Niveaus

Je kunt een rapport aanmaken op verschillende niveaus en je kunt zelf bepalen hoe specifiek het rapport moet zijn, het is mogelijk om maximaal 10 niveaus te selecteren. Je kunt een keuze maken uit:

 • Rayon

 • Locatie

 • Business unit

 • Beheerder (incl tijdelijk)

 • Beheerder (excl tijdelijk)

 • Medewerker (accordering)

 • Medewerker (plaatsing)

 • Sector

 • Soort

 • Relatie

 • Flexwerker

 • Declaratie

 • Kostenplaats

Filteren op

Binnen de niveaus kun je ook een selectie maken, bijvoorbeeld als je kiest voor medewerker dan kun je ook selecteren welke wernemer(s). Dit doe je bij 'Filteren op'.

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.