Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht - Tegemoetkoming loondomein

Het overzicht 'Tegemoetkomingen loondomein' geeft inzicht in het aangegeven loon en de aangegeven uren in de loonaangifte. Op basis van deze informatie bepaalt het UWV namelijk of je voor een werknemer recht hebt op lage-inkomensvoordeel en om welk voordeel het gaat. Let op! Dit is een indicatief overzicht. Dit overzicht geeft een prognose wat de eventuele toekenning van het UWV zal worden voor bepaalde loonkostenvoordelen (LKV). Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Verwerkingswijze

Je hebt de keuze uit:

 • Totalen
  Per flexwerker worden totalen voor het geselecteerde loonjaar getoond.

 • Detail
  Per flexwerker en uitgesplitst per loontijdvak wordt de informatie voor het geselecteerde loonjaar getoond.

Op het totalenoverzicht zijn de uren per flexwerker per loonaangifte tijdvak afgerond. Echter op het detailoverzicht zijn de uren voor de LIV per loontijdvak van de flexwerker afgerond. Hierdoor kunnen de uren op het detail- en totalenoverzicht verschillen als deze met elkaar worden vergeleken. Het overzicht 'Tegemoetkoming Loondomein' op totalenniveau geeft de beste indicatie.

Jaar

Je selecteert hier het loonjaar waarvoor je informatie over de tegemoetkomingen loondomein wilt zien. Je kunt een keuze maken uit alle loonjaren vanaf 2017.

Flexwerker

Indien gewenst selecteer je hier één specifieke flexwerker waarvoor je het overzicht wilt genereren. 

Loonheffingennummer

Je dient aan te geven voor welk loonheffingennumer het overzicht moet worden verwerkt. Je hebt de keuze uit:

 • Alle loonheffingennummers

 • Een loonheffingennummer (de loonheffingennummers worden afzonderlijk getoond)

Selectie tegemoetkomingen

Je selecteert hier voor welke tegemoetkomingen je het overzicht wilt aanmaken. Je kunt een keuze maken uit:

 • LIV

 • Jeugd-LIV

 • LKV Oudere werknemers

 • LKV arbeidsbeperkte werknemers

 • LKV banenafspraak

 • LKV herplaatsen arbeidsbeperkte werknemers

De LIV is vanaf het loonjaar 2017 te selecteren. De overige opties zijn beschikbaar vanaf het loonjaar 2018.

Sorteren

In dit veld geef je de volgorde aan waarop de lijst met flexwerkers getoond dient te worden, je hebt de keuze uit:

 • Achternaam flexwerker

 • Registratienummer flexwerker

 • Locatie - achternaam flexwerker

 • Leeftijd flexwerker

Overzicht

Op overzicht wordt getoond:

 • Registratienummer van de flexwerker

 • Naam van de flexwerker

 • Geboortedatum van de flexwerker

 • BSN van de flexwerker

 • Locatie van de flexwerker

 • Loontijdvak Van

Loontijdvak t/m

 • Nummer inkomstenverhouding

 • Tijdvakloon (kolom 8 van de loonstaat)

 • Aangegeven loon (dit betreft het loon in geld dat reeds is meegenomen in een uitgevoerde loonaangifte. Dit bedrag kan lager zijn dan het 'loon in geld' wanneer loon nog niet is meegestuurd in de loonaangifte)

 • Uren verloond

 • Aangegeven uren (dit betreft de uren die reeds zijn meegenomen in een uitgevoerd loonaangifte. Dit aantal kan lager zijn dan de 'uren verloond' wanneer uren nog niet zijn meegestuurd in de loonaangifte)

 • Soort tegemoetkoming

 • Startdatum tegemoetkoming

 • Einddatum tegemoetkoming

 • Gemiddelde uurloon (het cumulatieve uurloon welke per rij wordt opgeteld en berekend)

 • LIV/LKV per uur (dit betreft de LIV korting indien deze op basis van het gemiddelde uurloon van toepassing is. En de LKV indien deze van toepassing is.)

 • Totaal LIV/LKV (Dit betreft de totale verwachte korting wanneer er is voldaan aan de voorwaarden omtrent uren en gemiddeld uurloon

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat. In het exportbestand zijn extra kolommen beschikbaar. Namelijk:

 • Cumulatief aangegeven loon (het cumulatieve loon welke per rij wordt opgeteld en berekend)

 • Cumulatief aangegeven uren (het cumulatieve aantal uren welke per rij wordt opgeteld en berekend)

 • Status van de flexwerker

 • Contractvorm

 • Einde contractdatum

 • Saldo vakantieuren in uren en in geld(dit betreft het actuele saldo van de flexwerker en wordt dus niet uitgesplitst per loontijdvak)

 • Saldo vakantiegeld (dit betreft het actuele saldo van de flexwerker en wordt dus niet uitgesplitst per loontijdvak)

 • Saldo ADV in uren en in geld(dit betreft het actuele saldo van de flexwerker en wordt dus niet uitgesplitst per loontijdvak)

 • Tijd saldo tijd voor tijd(dit betreft het actuele saldo van de flexwerker en wordt dus niet uitgesplitst per loontijdvak)

 • ET bruto en netto ingehouden totaal bedragen

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.