Skip to main content
Skip table of contents

DataView versie 32


Versie 32

Nieuw in versie 32 zijn:
 1. Een nieuw werkblad ‘ET-uitruil’ met informatie over de bruto- en netto bedragen van de ET-uitruil voor flexwerkers.

 2. 'Klant rapportage uren' is een werkblad met een flexibele draaitabel om snel inzicht te krijgen in de verschillende soorten gewerkte uren en om deze te kunnen rapporteren.

 3. 'WM voorzieningen en marge' met o.a. de opbouw en opname van de werkmaatschappij voorzieningen die kunnen vrijvallen en het eventuele effect ervan op de marge.

 4. Een nieuw werkblad met daarop de ‘Actieve arbeidsovereenkomsten’ met de uren gewerkt van de afgelopen of huidige 4 weken periode.

Wijzigingen:
 1. Op veel werkbladen kan naast ‘week’, ‘maand’ ook worden gekozen voor ‘4 weken’ als periode.

 2. Werkblad ‘Relatie detail’ toont meer gegevens zoals bijvoorbeeld ‘Specialisme’, ‘Kent ons van’ en ‘Branche’.

 3. De week- en jaarrapportage werkbladen uitgebreid met kolommen voor het aantal flexwerker uren van het huidige en vorige jaar.

 4. Op het werkblad 'Top klanten' is een combobox toegevoegd waardoor het mogelijk is om de gegevens van 10, 25, 50, 100, 250 of 1000 relaties in te zien. De standaard waarde is 100.

 5. En 'Top klanten' uitgebreid met twee grafieken om de omzet van het huidige jaar af te kunnen zetten tov het aantal flexwerkers en de gemiddelde duur van plaatsingen.

 6. Werkblad 'Jaarrapportage relaties' uitgebreid met de mogelijkheid om een kolom toe te voegen met het Specialisme, Branche, Kwalificatie of kent ons van.

 7. Werkbladen 'Marge detail' en 'Klant rapporage uren' hebben draaitabellen waarbij de gebruiker de sortering kan aanpassen.

Versie 30

Nieuw in versie:
 1. Historische gegevens van de afgelopen 4 jaar zijn zichtbaar ipv 3 jaar.

 2. Nieuw werkblad weekrapportage ipv de twee bestaande weekrapportages. Nu is er een draaitabel en de mogelijkheid om diverse weken tegelijkertijd te zien. De twee bestaande 'weekrapportage' werkbladen zijn hernoemd naar jaarrapportage.

Wijzigingen:
 1. Debiteurnummer van een relatie toegevoegd aan draaitabellen in de werkbladen: Marge detail, Declaraties en Uurlonen.

 2. Registratie nummer van flexwerker toegevoegd aan de draaitabel op het werkblad 'Marge detail'.

 3. Op het werkblad 'Declaraties' is nu zichtbaar waar een declaratie aangemaakt is. De grafiek met het percentage correcties is verwijderd, deze gegevens zijn nog te zien op het werkblad 'Correcties'.

 4. "Op het werkblad 'Dashboard financieel 3 maanden' kan zijn de te verwachten contract uren in te zien van de flexwerkers met een actief arbeidscontract en declaraties die nog verloond moeten worden.

 5. "Op het werkblad 'Klant segmenten' is rechts onderaan een extra filter toegevoegd met de status van een relatie.

 6. Op het werkblad 'Relatie detail' is het mogelijk om te zien en te filteren of een factuur wel/niet is betaald en de betaaldatum.

 7. Het werkblad met de status van flexwerkers is uitgebreid met een draaitabel, hierdoor zijn de statuswijzigingen per relatiebeheerder en locatie te zien en te vergelijken met elkaar.

 8. Er was geen aansluiting tussen Easyflex en DataView als er wordt gekeken naar looncomponenten die in Easyflex op statistiek “nee” staan, maar toch indirecte kosten veroorzaken. Dit is opgelost zodat DataView de indirecte kosten toch leest.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.