Nieuwe onderdelen in versie 30 zijn:

  1. Historische gegevens van de afgelopen 4 jaar zijn zichtbaar ipv 3 jaar.
  2. Nieuw werkblad weekrapportage ipv de twee bestaande weekrapportages. Nu is er een draaitabel en de mogelijkheid om diverse weken tegelijkertijd te zien. De twee bestaande 'weekrapportage' werkbladen zijn hernoemd naar jaarrapportage.

Wijzigingen:

  1. Debiteurnummer van een relatie toegevoegd aan draaitabellen in de werkbladen: Marge detail, Declaraties en Uurlonen.

  2. Registratie nummer van flexwerker toegevoegd aan de draaitabel op het werkblad 'Marge detail'.

  3. Op het werkblad 'Declaraties' is nu zichtbaar waar een declaratie aangemaakt is. De grafiek met het percentage correcties is verwijderd, deze gegevens zijn nog te zien op het werkblad 'Correcties'.

  4. "Op het werkblad 'Dashboard financieel 3 maanden' kan zijn de te verwachten contract uren in te zien van de flexwerkers met een actief arbeidscontract en declaraties die nog verloond moeten worden.

  5. "Op het werkblad 'Klant segmenten' is rechts onderaan een extra filter toegevoegd met de status van een relatie.

  6. Op het werkblad 'Relatie detail' is het mogelijk om te zien en te filteren of een factuur wel/niet is betaald en de betaaldatum.

  7. Het werkblad met de status van flexwerkers is uitgebreid met een draaitabel, hierdoor zijn de statuswijzigingen per relatiebeheerder en locatie te zien en te vergelijken met elkaar.

  8. Er was geen aansluiting tussen Easyflex en DataView als er wordt gekeken naar looncomponenten die in Easyflex op statistiek “nee” staan, maar toch indirecte kosten veroorzaken. Dit is opgelost zodat DataView de indirecte kosten toch leest.