Skip to main content
Skip table of contents

18. Aandeel in de kosten

Hoe zijn de loonkosten van declaratieregels verdeeld over de verschillende looncomponenten en Easyflex sectoren.

Filters

  • Looncomponent type: het looncomponenttype van declaratieregels kan hier worden geselecteerd.

  • Looncomponent : het looncomponent van declaratieregels.

Kosten percentage per looncomponenttype

Per kalender maand worden kosten verdeeld over de verschillende looncomponenttypes die gebruikt zijn voor het verlonen. Als er in het filter bovenaan een looncomponenttype of looncomponent wordt geselecteerd wordt het procentuele gedeelte van die selectie getoond.

Als er met de muis op een maand wordt geklikt wordt er ingezoomd op de weken die onderdeel zijn van de maand. Daarna kan er verder worden ingezoomd op één week. En als laatste kan er worden ingezoomd tot het niveau van een looncomponenttype.

KPI : loonkosten

Het totale bedrag aan loonkosten van de selectie.

Kosten per sector

De loonkosten worden verdeeld over de 10 grootste sectoren. Dit zijn de sectoren zoals ze zijn ingericht in Easyflex.

Kosten detail

Dit is een draaitabel met de kosten, verloonde uren (FW uren), de gefactureerde uren en de grootte in procenten van de looncomponenten. De onderlinge volgorde van dimensies kan worden verplaatst om de gewenste weergave te krijgen. Het is ook mogelijk om een dimensie naar rechts te verschuiven om zo meer kolommen in het resultaat te zien.

De dimensie loonjaar kan naar rechts worden verschoven om zo de kosten per loonjaar te tonen.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.