Skip to main content
Skip table of contents

11. Top klanten

Relaties worden hier gerangschikt naar omzet.

Het is niet mogelijk een ander tijdvak te selecteren, het huidige jaar wordt vergeleken met het vorige jaar. De afkorting ‘HJ’ betekent ‘Huidig Jaar’ en ‘VJ’ is ‘Vorig Jaar’. Stel dat de datum van vandaag 1 augustus 2023 is, dan is de periode van het huidige jaar 1 januari 2023 tot en met 1 augustus 2023. En de periode van het vorige jaar waarmee de omzet wordt vergeleken is 1 januari 2022 tot en met 1 augustus 2022.

Toon aantal klanten

Een keuzelijst om te bepalen hoeveel relaties zichtbaar zijn, de standaard waarde is 100.

Huidig jaar omzet vs marge

De spreidingsplot toont de verdeling van relaties naar omzet op de X-as en de marge in procenten op de Y-as. De lichtblauwe horizontale referentie lijn toont de gemiddelde marge in procenten voor de huidige selectie, en de zwarte lijn is de gemiddelde marge voor alle relaties. Relaties onder deze lijn hebben een marge die lager is dan gemiddeld, boven de lijn is de marge hoger dan gemiddeld. De grootte van de bol wordt bepaald door het aantal gefactureerde uren, hoe groter de bol hoe meer uren er zijn gefactureerd voor dezelfde relatie.

Top klanten naar omzet

In deze tabel staan de relaties aflopend geordend naar grootte van de omzet voor het huidige jaar, de omzet van het vorige jaar is ook zichtbaar. De onderlinge positie van het huidige jaar en het vorige jaar naar omzet zijn zichtbaar. Als een relatie bijvoorbeeld vorig jaar op plaats 5 stond en nu op plaats 2 dan is deze belangrijker geworden voor de omzet. De twee laatste kolommen tonen de marge van beide jaren in euro's.

Nieuwe relaties zijn te herkennen doordat deze een omzet van 0 euro hadden in het vorige jaar.

Aantal flexwerkers vs omzet HJ

De spreidingsplot toont de omzet van relaties op de X-as en het aantal verschillende personen die hebben gewerkt voor de relatie in de periode op de Y-as.

Gemiddelde duur van plaatsingen vs omzet HJ

De spreidingsplot toont de omzet van relaties op de X-as en de gemiddelde duur van plaatsingen voor de relatie in de periode op de Y-as.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.