Skip to main content
Skip table of contents

13. Marge wijzigingen

De wijzigingen van de marge zijn op dit werkblad zichtbaar. De behaalde marge van het huidige jaar wordt vergeleken met dezelfde periode van het vorige jaar.

Bijvoorbeeld : de datum van vandaag is 1 augustus 2023, dan is de periode van het huidige jaar : 1 januari 2023 tot en met 1 augustus 2023. En de periode van het vorige jaar waarmee de marge wordt vergeleken is 1 januari 2022 tot en met 1 augustus 2022.

Relaties positieve marge huidige jaar

De relaties met een positieve marge zijn hier zichtbaar, aflopend geordend van groot naar klein.

Relaties stijging marge tov vorig jaar

De relaties waarbij de marge is gestegen vergeleken met dezelfde periode van het vorige jaar zijn te zien. Ook aflopend geordend van groot naar klein. Het gaat om de toename van marge, niet om de totale marge

Locaties stijging marge tov vorig jaar

De locaties met een stijgende marge ten opzichte van dezelfde periode van het vorig jaar.

Relaties negatieve marge huidige jaar

De relaties met een negatieve marge aflopend geordend van groot naar klein. Dit zijn dus de relaties waarop verlies wordt geleden volgens Easyflex.

Relaties daling marge tov vorig jaar

De relaties waarbij de marge is gedaald vergeleken met dezelfde periode van het vorige jaar zijn hier te zien. Ook aflopend geordend van groot naar klein. Het gaat om de daling van marge, het is nog steeds mogelijk dat de totale marge positief is.

Locaties daling marge tov vorig jaar

De locaties met een dalende marge ten opzichte van dezelfde periode van het vorig jaar.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.