Skip to main content
Skip table of contents

21. Arbeidsovereenkomsten

Dit werkblad geeft informatie over de arbeidsovereenkomsten. Dit omvat niet de plaatsingen waar een flexwerker werkt met een uitzendbeding, het gaat om de Easyflex arbeidsovereenkomsten voor bepaalde- en onbepaalde tijd.

Filters

  • Maanden aanzegtermijn : in hoeveel maanden stopt het contract. Het filter bevat de waarden 0 (=huidige maand), 1(=volgende maand), 2 en 3 maanden.

  • Actief contract : selecteer alle of enkel de arbeidsovereenkomsten die op de datum van vandaag actief zijn.

  • Soort contract : het type contract zoals 'bepaalde tijd' / 'onbepaalde tijd' kan worden geselecteerd.

  • Contract vorm : de vorm van het contract, er kunnen bijvoorbeeld verschillende vormen zijn voor het wel/niet uitsluiten van loon doorbetaling.

  • Actief sinds 2020 : selecteer enkel de arbeidsovereenkomsten die op 1-1-2020 of later actief zijn.

  • Toekomstig contract : selecteer alle of alleen de arbeidsovereenkomsten die starten in de toekomst?

  • Reden einde contract : selecteer arbeidsovereenkomsten waarbij een specifieke reden einde is opgegeven.

  • Oproep contract : is de arbeidsovereenkomst een oproep contract of niet?

  • Contract reden : is het een opvolgend werkgeverschap contract of een standaard contract.

  • Uren binnen 30% grens : vallen de verloonde uren binnen de 30% uren grenzen tov het aantal uren afgesproken in het contract.

Als in de arbeidsovereenkomst 38 uur is afgesproken dan is de ondergrens : 38 uur * 70% = 26,6 uur. En de bovengrens is 38 uur * 130% = 49,4 uur. Ligt het gemiddeld aantal verloonde uren binnen het bereik van deze twee waarden dan valt het contract binnen de 30% grens, anders niet.

Aflopende contracten per aanzegtermijn

Voor de huidige maand en de volgende 3 maanden is het aantal aflopende arbeidsovereenkomsten van flexwerkers zichtbaar.

Contractwaarde per aanzegtermijn

Voor de huidige maand en de volgende 3 maanden is de contractwaarde van de aflopende contracten zichtbaar. De contractwaarde is het uurloon vermenigvuldig met het aantal uren afgesproken in het contract.

KPI : gemiddelde duur in weken

Het gemiddeld aantal weken dat een arbeidsovereenkomst duurt voor de huidige selectie.

KPI : uren binnen 30% grens

Het percentage van de arbeidsovereenkomsten waarbij het aantal verloonde uren binnen de 30% grenzen ligt van de uren die zijn afgesproken in de arbeidsovereenkomst.

KPI : gemiddeld aantal uren gewerkt

Het gemiddelde van het totaal aantal uren gewerkt per contract.

KPI : contractwaarde

De totale waarde van de huidige selectie aan contracten. De contractwaarde is het uurloon vermenigvuldig met het aantal uren afgesproken in het contract.

Contract vorm

De aantallen contracten per verschillende contractvorm.

Gemiddelde contract duur in weken

Per soort contract het gemiddeld aantal weken dat een contract duurt. Voor contracten zonder een einddatum, zoals actieve onbepaalde tijd contracten, wordt gerekend met de huidige dag van inladen gegevens als einddatum.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.