Skip to main content
Skip table of contents

17. Aandeel in de omzet

Waar komt de omzet vandaan is inzichtelijk gemaakt in dit werkblad. Welke functies zorgen voor de meeste omzet? En wie zijn de bijbehorende flexwerkers. Welke locaties en relatiebeheerders zijn verantwoordelijk voor welk deel van de omzet. De omzet omvat de handmatige omzet. Mocht het niet wenselijk zijn om de handmatige omzet te zien dan kan die worden uitgeschakeld in het linker menu door bij het filter 'Handmatige omzet' de waarde nee te selecteren.

Omzet verdeling over locaties, beheerders en relaties

De grootte van de omzet is gerelateerd aan de grootte van de gebruikte vlakken in deze kaart. De omzet wordt eerst verdeeld over de verschillende locaties, één niveau lager wordt de omzet verdeeld naar de verschillende relatiebeheerders binnen één locatie. En het laagste niveau is dat van de afzonderlijke relaties.

Als er met de muis op een vlak van een locatie wordt geklikt kan er worden ingezoomd op de omzet van één locatie, vervolgens kan er worden geklikt op de naam van een relatiebeheerder en wordt er weer een niveau ingezoomd.

Flexwerkers met functie naar omzet

De tabel toont de namen van flexwerkers met bijbehorende functies en de gerealiseerde omzet, marge en het aantal dagen dat er voor het laatst is gewerkt door deze flexwerker.

Top 10 functies naar omzet

De functies met de meeste omzet georden van hoog naar laag.

Business unit omzet

De 10 business units met de grootste omzet zijn zichtbaar, de resterende business units worden gegroeppeerd onder de groep Overige. Omzet zonder een business unit staat in een lichtgrijze groep met het '-' karakter.

Leveringswijze plaatsing omzet

De leveringswijzes van de plaatsingen met de meeste omzet staan bovenaan. Omzet zonder een leveringswijze is handmatige omzet, en staat in een lichtgrijze groep met het '-' karakter.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.