Skip to main content
Skip table of contents

33. Week/periode/maand rapportage*

Dit werkblad toont de loonkosten, omzet, marge, uren, etc. per afzonderlijke week voor het huidige jaar en het vorige jaar.

Filters

  • Looncomponent type : selecteer de gegevens waarin een bepaalde type looncomponent is gebruikt in de declaratieregels.

  • Looncomponent : selecteer de gegevens waarin een bepaald looncomponent is gebruikt.

Standaard wordt het huidige jaar vergeleken met het vorige jaar. Maar het is ook mogelijk een ander jaar te selecteren bij 'Kalenderjaar' (of 'Loonjaar'). Dan wordt dat geselecteerde jaar als huidige jaar genomen. Zo is het mogelijk om twee andere jaren met elkaar vergelijken.

Als de cellen met 'Omzet' of 'Uren' rood van kleur zijn is de huidige waarde kleiner dan de waarde van het vorige jaar. Groen is de kleur voor een stijging ten opzichte van het vorige jaar.

De dimensies in de draaitabel kunnen onderling verschoven worden waardoor deze rapportage erg flexibel is. Indien de rappportage per 4 weken periode moet zijn kan dat door de ‘4 weken periode’ knop als eerste te zetten.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.