Skip to main content
Skip table of contents

6. Plaatsing uren en dagen

Voor plaatsingen zijn de gewerkte uren hier zichtbaar plus meer detail gegevens per plaatsing.

Tijdvak

Hier kan worden gekozen voor een week, 4-weken of maand tijdvak voor het presenteren van de cijfers in grafieken.

Filters

 • Plaatsing actief: filter om actieve de plaatsingen wel/niet te selecteren.

 • Uren binnen 30% grens : per plaatsing kan het aantal uur worden ingevoerd. Als de persoon meer dan 30% van dit aantal afwijkt zalt deze buiten de grenzen. Selecteer 'nee' in dit filter om de personen te selecteren met een afwijking groter dan 30%.

 • Soort werk : het soort werk van de plaatsing zoals vakantiewerk, uitzendwerk, detacheren, etc..

 • Plaatsing functie : de functie van een plaatsing.

 • Looncomponenttype : selecteer de plaatsingen waarin een bepaalde type looncomponent is gebruikt in de declaratieregels.

 • Looncomponent : selecteer de plaatsingen waarin een bepaald looncomponent is gebruikt.

FW uren van plaatsingen

Per periode kan je het aantal verloonde uren van plaatsingen zien.

Selecteer bijvoorbeeld het looncomponenttype 'loon overwerk' en één relatie en dan kan je snel zien wanneer en hoeveel overwerk uren er wordt gewerkt.

KPI : gemiddeld aantal dagen plaatsing

De gemiddelde duur van de geselecteerde plaatsingen in dagen.

KPI : uren binnen 30% grenzen

Een percentage dat aangeeft hoeveel procent van de plaatsingen een gemiddeld aantal gewerkte uren heeft dat binnen de 30% uren grenzen van de plaatsing valt.

KPI : loonkosten per uur

De gemiddelde loonkosten per uur van alle getoonde uren van plaatsingen.

KPI : marge per uur

De gemiddelde marge in euro's van alle plaatsingen.

KPI : marge %

De gemiddelde marge in procenten van plaatsingen.

KPI : FW uren

Het totaal aantal verloonde uren.

Plaatsingen detail

In deze tabel zijn veel detail gegevens van de geselecteerde plaatsingen zichtbaar. De plaatsingen die zijn gebruikt voor het uitbetalen van reserveringen worden wel getoond in deze tabel.

De volgende kolommen zijn aanwezig:

 • Reg. nr. (FW) : registratienummer van de flexwerker.

 • Plaatsing nr. : het Easyflex nummer van de plaatsing.

 • Flexwerker : naam van de flexwerker.

 • Afgesproken uren: dit zijn de afgesproken uren van de plaatsing.

 • 30% uren grenzen : De onder- en bovengrens van de uren per plaatsing. 70% en 130% van de uren vormen de onder- en bovengrens.

 • Uren binnen 30% : een kolom om te kunnen filteren of de werkelijke verloonde uren van een plaatsing wel/niet binnen de 30% grens vallen.

 • Uren per week : Het gemiddeld aantal uren per week van de plaatsing.

 • Startdatum : de startdatum van de plaatsing. De achtergrondkleur is grijs als de plaatsing afgelopen is. De achtergrondkleur is groen als de plaatsing actief is of start in de toekomst.

 • Einddatum : de einddatum van de plaatsing. De achtergrondkleur is grijs als de plaatsing afgelopen is. De achtergrondkleur is groen als de plaatsing actief is of start in de toekomst.

 • Duur van plaatsing : het aantal dagen tussen de start- en einddatum van de plaatsing.

 • Dagen tot einddatum : als een einddatum van de plaatsing bekend is wordt het aantal dagen vanaf vandaag tot aan de einddatum getoond.

 • Geschatte einddatum : de geschatte einddatum van de plaatsing indien de einddatum onbekend is. Dit is gebaseerd op de startdatum plus de gemiddelde duur van een plaatsing bij dezelfde relatie.

 • Laatst gewerkt : de datum waarop voor het laatst is gewerkt op deze plaatsing.

 • Loonkosten : de loonkosten van de uren/vergoedingen/etc. van de plaatsing.

 • Omzet : de omzet van de uren/vergoedingen/etc. van de plaatsing.

 • Marge : de marge van de declaratieregels van de plaatsing.

 • Marge% : de procentuele marge van de uren/vergoedingen/etc. van de plaatsing.

 • Uren aanwezig : zijn er wel/niet uren ingevoerd in declaraties van de plaatsing.

 • Soort : het soort van de plaatsing.

 • Functie : de functie van de plaatsing.

 • FW uren : het aantal verloonde uren.

 • Bedrijfsnaam : de naam van de relatie.

 • Actief: is de plaatsing actief op de datum van vandaag.

 • Status : de status van de plaatsing.

 • Werkmij : de naam van de werkmaatschappij van de plaatsing.

 • Uitbetalen van reserveringen: is de plaatsing wel/niet gebruikt voor het uitbetalen van reserveringen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.