Skip to main content
Skip table of contents

1. Dashboard afgelopen 3 maanden

Dit werkblad toont operationele gegevens over de afgelopen 13 weken en vergelijkt deze met dezelfde periode uit het vorige jaar. Onderaan het werkblad zijn de exacte start- en einddata te zien van de twee periodes die met elkaar worden vergeleken.


Je kan op een KPI control 1 keer klikken en dan wordt getoond dat je naar een werkblad gaat:

Als je nog eenmaal klikt spring je naar het desbetreffende werkblad .

Filters

Aan de linkerzijde van het werkblad staan filters die van invloed zijn op het werkblad. Filters die te maken met een tijdvak zijn afwezig omdat dit werkblad altijd twee vaste periodes met elkaar vergelijkt.

 • Werkmaatschappij : de namen van de werkmaatschappijen.
 • Rayon : de rayons die zijn ingericht in Easyflex.
 • Businessunit: de businessunits die zijn ingericht in Easyflex.
 • Relatie locatie :  de locaties waartoe de relaties behoren.
 • Relatie beheerder : de relatiebeheerders van de relaties.
 • Werkmij nr : het Easyflex werkmaatschappij nummer.
 • Soort plaatsing : de verschillende soorten van een plaatsing.
 • Functie : de functie van plaatsingen.
 • Kostenplaats : de in Easyflex ingerichte kostenplaatsen.
 • Bedrijfs-CAO : Het veld 'Bedrijfs-CAO' bevat de unieke waardes die bij een relatie staan bij 'Relatie - CAO-overige'. Als dit filter leeg is zijn er in Easyflex geen waardes ingevoerd.

KPI : nieuwe aanvragen

Hoeveel nieuwe aanvragen er zijn geregistreerd. Met nieuw wordt bedoeld dat de aanvraag is aangemaakt in de afgelopen 3 maanden, niet dat deze nog open stond. De meest gevraagde functies die niet zijn vervuld in de afgelopen 3 maanden staan rechtsboven. Dit zijn de functies van ook de nieuwe openstaande aanvragen.

KPI : openstaande aanvragen

Het totaal van openstaande aanvragen in de afgelopen 3 maanden. Dit zijn aanvragen waarbij nog personeel wordt gevraagd.

KPI : FW gevraagd deze periode

Het totaal van flexwerkers gevraagd in de openstaande aanvragen in de afgelopen 3 maanden.

Functies van nieuwe openstaande aanvragen

Hier zie je per afzonderlijke functie het totaal aantal geplaatste flexwerkers en het totaal aan openstaande vacatures die nog niet vervuld zijn. Het is mogelijk dat je een negatief aantal ziet, dan zijn er meer flexwerkers geplaatst dan er zijn gevraagd in de aanvragen.

KPI's : statuswijzigen van flexwerkers

Hoeveel personen er zijn ingeschreven, van ingeschreven naar actief zijn gegaan, van actief naar passief  en hoeveel flexwerkers er zijn uitgeschreven.

KPI : plaatsingen

Het aantal openstaande plaatsingen van de huidige periode en het aantal vorig jaar.

KPI : correcties deze periode

Het aantal correctie declaraties in deze periode en die van vorig jaar. Eronder staat het aantal correcties uitgedrukt als een percentage van het totaal aantal declaraties.

KPI : percentage correcties

Het aantal correcties uitgedrukt als een percentage van het totaal aantal declaraties.

KPI : vacature reacties deze periode

Via websites/externe portalen is het mogelijk om te reageren op vacature reacties in Easyflex, hier zie je hoeveel reacties er zijn binnengekomen.

KPI : declaraties ontbrekend/onvolledig

De Easyflex declaraties statussen Vervallen en Afgewikkeld worden samengevoegd tot een de verwerkt status.

Verwerken van declaraties

Deze grafiek toont per week hoeveel declaraties er zijn verwerkt, er worden verwerkt en de declaraties die ontbreken. De status te verwerken in DataView zijn de Easyflex statussen:

 • Gereed voor eindaccordering
 • Wachten
 • Geaccordeerd voor verwerking
 • In bewerking

De status ontbrekend/onvolledig zijn de Easyflex statussen:

 • Urendeclaratie ontbreekt
 • Accordering onvolledig
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.