Skip to main content
Skip table of contents

24. Leeftijd

Dit werkblad geeft inzicht in de leeftijd en de gemiddelde leeftijd van (de actieve) flexwerkers. De leeftijd wordt per afzonderlijke declaratieregel bepaald door het verschil in jaren te berekenen tussen de geboortedatum en de datum van werken in een declaratieregel. 

Uren en marge percentage per leeftijd

Op de X-as staat de leeftijd van een flexwerker en op de linkse Y-as het aantal verloonde uren voor de leeftijd. Zo is te zien wat de aantallen uren voor welke leeftijden. De hoogte van de staven geeft aan hoeveel uren er zijn verloond.

De rode lijn is de 0% marge lijn en de gele lijn is de marge in procenten voor de uren per leeftijd. Op de rechter Y-as staan de procenten marge. De getoonde marge bevat geen omzet van handmatige facturen.

Uren verdeling

Een procentuele verdeling van de uren naar de verschillende leeftijds categoriën.

Uren verdeling jeugd en volwassenen

Een procentuele verdeling van de uren in twee groepen : de flexwerkers die jonger zijn dan 21 jaar en volwassen flexwerkers.

Gemiddelde leeftijd

Per week is inzichtelijk wat de gemiddelde leeftijd van de flexwerkers is.

Als een filter wordt gezet op een leeftijd in een van de grafieken dan worden de personen geselecteeerd die op een bepaald moment van werken die leeftijd hadden. De selectie is gebaseerd op de geboortedata van deze groep flexwerkers. Na het zetten van zo'n filter worden ook uren getoond van andere leeftijden omdat dezelfde personen gedurende een lange tijd actief kunnen zijn geweest.

Het is mogelijk om in het linker filter één relatie te selecteren en te zien hoe de gemiddelde leeftijd zich bij die ene relatie ontwikkeld, plus hoe de uren zijn verdeeld tussen jeugdigen en volwassenen.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.