Skip to main content
Skip table of contents

4. Aanvragen

Dit werkblad gaat over de actieve aanvragen. Een aanvraag met een einddatum die ligt voor het eerste zichtbare jaar in DataView wordt niet getoond. Een aanvraag zonder einddatum is altijd zichtbaar, ook al is die 10 jaar geleden vastgelegd.

Tijdvak

Hier kan worden gekozen voor een week, 4-weken of maand tijdvak voor het presenteren van de cijfers in grafieken.

Filters

 • Flexwerker gezocht : de aanvragen die wel/niet vervuld zijn. Als een aanvraag de status archief, vervallen of vervuld heeft wordt er geen flexwerker meer gezocht.

 • Soort werk : is het vakantiewerk of uitzendwerk.

 • Aanvraag met plaatsing : je kan filteren op aanvragen die wel/niet een plaatsing hebben.

 • Aanvraag status : een filter op de status van een aanvraag (openstaand, deels vervuld, vervallen, archief, etc.)

 • Aanvraag type : is het een doorlopende of een eenmalige aanvraag.

 • Nieuw afgelopen 3 maanden : nieuwe aanvragen zijn aanvragen die zijn aangemaakt in de afgelopen 3 maanden.

Gevraagde functies niet vervuld

Per aanvraag wordt er gevraagd om personeel voor een bepaalde functie. Hier wordt per functie getoond het aantal personen dat niet vervuld kon worden.

Gevraagde functies

Hier wordt per functie getoond het aantal personen dat gevraagd is over alle geselecteerde aanvragen. Dit zijn vervulde en niet vervulde aanvragen.

KPI : aantal dagen tot 1e plaatsing

Dit is het gemiddeld aantal dagen dat een aanvraag openstaat voordat er wordt gewerkt op de 1e plaatsing van de plaatsing.

Hier kan een groot aantal dagen staan, bv. meer dan 400 dagen. Dit kan voorkomen als een aanvraag is aangemaakt in 2015 en pas in 2020 is ingevuld. Als je wil weten welke aanvragen het zijn die het hoge gemiddelde veroorzaken kan je onderaan het scherm klikken op Aanvragen detail , en dan de tabel sorteren op de kolom Dagen tot 1e plaatsing. Als je die sorteert van hoog naar laag staan de aanvragen die het hoge gemiddelde veroorzaken bovenaan.

Er kan een negatief getal staan in deze KPI. Dan is de aanvraag aangemaakt op een later tijdstip dan de eerste dag gewerkt van de plaatsing behorende bij de aanvraag. De aanvraag is bijvoorbeeld aangemaakt op vrijdag terwijl de eerste flexwerker gestart is met werken op de maandag ervoor.

KPI : min dagen tot 1e plaatsing

Deze KPI toont het minimaal aantal dagen tussen het aanmaken van de aanvraag en de eerste persoon die werkt op de aanvraag. Als er een negatief getal staat dan is aanvraag aangemaakt in Easyflex na de eerste dag werken op de plaatsing.

KPI : max dagen tot 1e plaatsing

Deze KPI toont het maximaal aantal dagen tussen het aanmaken van de aanvraag en de eerste persoon die werkt op de aanvraag. Als er een negatief getal staat dan is aanvraag aangemaakt in Easyflex na de eerste dag werken op de plaatsing.

Aanvragen per locatie

Hier worden de aantallen aanvragen getoond per locatie van de werkmaatschappij. Je kan hier een locatie selecteren en dan zie je enkel de aanvragen van de locatie.

Aanvragen per relatie

Hier worden de aantallen aanvragen getoond per inlener van de werkmaatschappij. Je kan hier een inlener selecteren en dan zie je enkel de aanvragen van de inlener.

Verloop van aanvragen

In deze lijngrafiek staat het aantal actieve aanvragen per week/maand per geselecteerd jaar. Of een aanvraag actief is in een week/maand wordt bepaald door de start- en einddatum van een aanvraag.

Met behulp van het filter aan de linkerzijde kan één enkele inlener worden geselecteerd en is snel inzichtelijk zien of er bijvoorbeeld seizoensinvloeden zijn op het aantal aanvragen van een inlener.

Aanvragen detail

In deze tabel staat detail informatie per aanvraag. De laatste kolom van de tabel bevat het unieke nummer van de aanvraag. Als een waarde in deze kolom wordt geselecteerd wordt er zeker één aanvraag geselecteerd. Het unieke nummer bevat het nummer van de werkmaatschapij omdat aanvraagnummers niet uniek zijn over werkmaatschappijen Easyflex.

 • Bedrijfsnaam : de naam van de relatie.

 • Aanmaak datum : de datum waarop de aanvraag is aangemaakt.

 • Startdatum : de startdatum van de aanvraag.

 • Einddatum : de einddatum van de aanvraag.

 • Functie : de geselecteerde functie van de aanvraag.

 • Datum eerst gewerkt : de datum van de eerste declaratieregel gekoppeld aan plaatsingen van de aanvraag.

 • Dagen tot 1e plaatsing : dit is het aantal dagen tussen het vastleggen van de aanvraag in Easyflex en de eerste dag die is gewerkt op een plaatsing van de aanvraag. Als deze dag binnen 31 dagen valt is de achtergrondkleur van de waarde groen. Anders is de achtergrondkleur rood.

 • FW gevraagd : dit is het verschil tussen het aantal personen gevraagd en het aantal plaatsingen van de aanvraag. De kleur is groen als deze twee getallen gelijk zijn, anders is het rood.

 • Geplaatst : het aantal plaatsingen op de aanvraag.

 • FW te plaatsen : het aantal personen nog gevraagd voor de aanvraag.

 • Vraag voltooid : een percentage dat aangeeft hoeveel plaatsingen zijn gedaan ten opzichte van het gevraagde aantal personen. Als er 3 personen zijn geplaatst en 6 zijn er gevraagd dan is dit percentage 50%.

 • Status : de Easyflex status van de aanvraag.

 • Verval datum: de datum waarop de aanvraag is vervallen.

 • Datum laatst gewerkt : de datum waarop voor het laatst uren is gewerkt op een plaatsing behorende bij de aanvraag.

 • Soort werk : het soort van de aanvraag (uitzendwerk / ZZP / payroll / etc.)

 • Type : is het een eenmalige aanvraag of een doorlopende aanvraag.

 • Plaatsing aanwezig : is er een plaatsing aanwezig voor de aanvraag.

 • Dagen sinds startdatum : het aantal dagen vanaf de startdatum van de aanvraag.

 • Aanvraag nr : unieke sleutel van de aanvraag voor DataView.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.