Skip to main content
Skip table of contents

32. Relatie detail

Detail gegevens van de relaties die zijn gefactureerd en de aangemaakte facturen zijn hier zichtbaar.

Filters

 • Bedrijfsnaam : de naam van een relatie.

 • Actuele status : de actuele Easyflex status van de relatie.

 • CAO : de CAO van het bedrijf.

 • Kent ons van : selectie op de mogelijke waarden van ‘Kent ons van’.

 • Reden samenwerking : selectie op de waarden bij ‘Reden samenwerking’.

 • Branche : de branche van de relatie.

 • Specialisme : het specialisme van de relatie.

 • Kwalificatie : de kwalificatie van de relatie.

 • Standaard werkweek : het aantal uren dat is geselecteerd bij een relatie als de standaard werkweek in uren.

 • Factuur betaaldatum : de datum waarop de factuur is betaald als dat is ingevoerd in Easyflex.

 • Factuur werkmij : de werkmaatschappij waar de gegevens van de factuur in aanwezig zijn.

 • Factuur betaald : is de factuur als betaald aangevinkt in Easyflex.

KPI : aantal relaties

Het totaal aantal relaties in de selectie.

Relatie detail gegevens

Een tabel met detailgegevens van de relaties.

 • Debiteur : het debiteurnummer zoals in Easyflex.

 • Bedrijfsnaam : de naam van de relatie.

 • Plaats : naam van de plaats waar de relatie is gevestigd.

 • Relatie beheerder : de naam van de relatiebeheerder.

 • Branche : de geselecteerde branche van de relatie.

 • CAO : de CAO van de relatie, zoals ingevoerd in Easyflex bij de 'Overige instellingen' van een relatie.

 • Status : de Easyflex status van de relatie.

 • Specialisme : het specialisme van de relatie.

 • Kent ons van : de waarde van ‘Kent ons van’.

 • Reden samenwerking : de keuze bij reden samenwerking.

 • Kwalificatie : de kwalificatie

 • Betaaltermijn : de standaard betaaltermijn in dagen.

 • Standaard werkweek : het standaard aantal uren volgens de CAO van de relatie.

 • Werkmaatschappij (RL) : de naam van de werkmaatschappij waar de relatie in voorkomt.

Facturen

Deze tabel bevat één regel per factuur:

 • Werkmij-factuur : combinatie van werkmaatschappij en factuurnummer. Als een waarde in deze kolom wordt geselecteerd is die uniek in DataView en worden alleen de gegevens getoond van deze factuur.

 • Debiteur : het debiteurnummer zoals in Easyflex.

 • Bedrijfsnaam : de naam van de relatie.

 • Factuurnummer : het nummer van de factuur. Dit nummer kan meerdere malen voorkomen in het geval van samenwerkende werkmaatschappijen.

 • Jaar : het jaar waarop de factuur betrekking heeft.

 • Factuur datum : datum waarop factuur is aangemaakt.

 • Bedrag incl. BTW : het totaal bedrag van de factuur inclusief BTW.

 • Verrekening : op een factuur kunnen verrekeningen staan, dit is het totaal bedrag aan verrekeningen van de factuur.

 • BTW : het BTW bedrag van de factuur.

 • Vervaldatum : de datum waarop de betaaltermijn van de factuur vervalt.

 • Factuur betaald : is de factuur wel/niet als betaald aangevinkt in Easyflex.

 • Factuur betaaldatum : de ingevoerde betaaldatum van de factuur.

 • Uren : aantal gefactureerde uren.

 • FW uren : aantal verloonde uren.

 • Loonkosten : de totale kosten van de gefactureerde declaratieregels.

 • Omzet :  de omzet in euro's van de factuur.

 • Marge : de marge in euro's.

 • Marge (%) : de marge in procenten.

 • Bron : hoe is de factuur aangemaakt, handmatig of in batch.

 • Verzendwijze : op welke wijze is de factuur verzonden.

 • Factuur werkmaatschappij : de naam van de werkmaatschappij waarin de factuur is aangemaakt.

Kleine afrondingsverschillen zijn mogelijk met de orignele facturen in Easyflex omdat DataView de omzet, kosten en marge berekend per afzonderlijke declaratieregel.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.