Detail gegevens van de relaties die zijn gefactureerd en de aangemaakte facturen zijn hier zichtbaar.

Filters

 • Actuele status : de actuele Easyflex status van de relatie.
 • Factuur jaar : het jaar waartoe een factuur behoort.
 • Factuur werkmij : de werkmaatschappij waar de gegevens van de factuur in aanwezig zijn.
 • Bedrijfs-cao : de CAO van het bedrijf.

KPI aantal relaties

Het totaal aantal relaties in de selectie.

Relatie detail gegevens

Een tabel met detailgegevens van de relatie.

 • Debiteur : Het debiteurnummer zoals in Easyflex.
 • Status :  de Easyflex status van de relatie.
 • CAO : de CAO van de relatie, zoals ingevoerd in Easyflex bij de 'Overige instellingen' van een relatie.
 • Betaaltermijn : de standaard betaaltermijn in dagen.
 • Standaard werkweek : het standaard aantal uren volgens de CAO van de relatie.
 • Werkmaatschappij (RL) : de naam van de werkmaatschappij waar de relatie in voorkomt.

Facturen

Deze tabel bevat één regel per factuur.

 • Werkmij-factuur : combinatie van werkmaatschappij en factuurnummer. Als een waarde in deze kolom wordt geselecteerd is die uniek in DataView en worden alleen de gegevens getoond van deze factuur.
 • Factuurnummer : het nummer van de factuur. Dit nummer kan meerdere malen voorkomen in het geval van samenwerkende werkmaatschappijen.
 • Jaar : het jaar waarop de factuur betrekking heeft.
 • Factuur datum : datum waarop factuur is aangemaakt.
 • Bedrag incl. BTW : het totaal bedrag van de factuur inclusief BTW.
 • Verrekening : Op een factuur kunnen verrekeningen staan, dit is het totaal bedrag aan verrekeningen.
 • BTW : het BTW bedrag van de factuur.
 • Bron : hoe is de factuur aangemaakt, handmatig of in batch.
 • Vervaldatum : de datum waarop de betaaltermijn van de factuur vervalt.
 • Verzendwijze : hoe wordt de factuur verstuurd.
 • Uren : aantal gefactureerde uren.
 • FW uren : aantal verloonde uren.
 • Loonkosten : de totale kosten van de gefactureerde declaratieregels.
 • Omzet :  de omzet in euro's van de factuur.
 • Marge : de marge in euro's.
 • Marge (%) : de marge in procenten.
 • Factuur werkmaatschappij : de naam van de werkmaatschappij waarin de factuur is aangemaakt.


Afrondingsverschillen zijn mogelijk met facturen in Easyflex omdat DataView de omzet, kosten en marge berekend per afzonderlijke declaratieregel.