Skip to main content
Skip table of contents

30. Vacature reacties

Het is mogelijk om reacties op vacatures in Easyflex op te slaan, in dit werkblad worden gegevens over de vacature reacties getoond.

Filters

  • Afgelopen 3 maanden : toon alleen de vacature reacties die de afgelopen 3 maanden zijn ontvangen.

  • Bron : een vacature reactie kan een bron van de reactie meesturen, de bronnen die bekend zijn kunnen worden gebruikt als filter.

  • Status : de status van de vacature reactie.

  • Gekoppeld aan flexwerker : is er wel/niet een koppeling gelegd met een flexwerker.

KPI : aantal reacties

Het totaal aantal vacature reacties in de selectie.

Bron

Procentuele verdeling van de voornaamste bronnen van vacature reacties.

Status

Procentuele verdeling van de huidige status van vacature reacties.

Aantal reacties per relatie

Per afzonderlijke relatie het aantal vacature reacties dat is ontvangen.

Vacature reactie detail

De tabel toont de detail gegevens van de geselecteerde vacature reacties. De Aanvraag kolom bevat de unieke sleutel van de Easyflex aanvraag waaraan de vacature reactie is gekoppeld. Door een waarde te selecteren in deze kolom is direct te filteren op alle vacature reacties van één aanvraag.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.