Skip to main content
Skip table of contents

36. Declaratieregels

De declaratieregels die de basis vormen voor de gegevens in DataView zijn in dit werkblad te zien. Als een bepaalde selectie in de App wordt gemaakt dan is op dit werkblad te zien welke declaratieregels nog steeds meetellen voor de huidige selectie.

Filters

  • Loonjaar : filter om het loonjaar te selecteren, een loonjaar start op de maandag van week 1 en eindigt op de zondag van de laatste week van een jaar.

  • Loonweek : een week van een loonjaar.

  • 4 weken periode : filter om 4 weken periodes te selecteren.

  • Kalender jaar : de declaratieregels die behoren tot een kalenderjaar worden geselecteerd.

  • Kalendermaand : een maand van een kalenderjaar.

  • Factuur jaar : de declaratieregels die behoren tot een factuurjaar worden geselecteerd.

  • Factuurmaand : een maand van een factuurjaar.

  • Correctie : is het een correctie regel ja of nee.

  • Status : de Easyflex status van de declaratieregel.

  • Regel type : de verschillende soorten declaratieregels (1=uren, 2=vergoedingen/inhoudingen, 4=handmatige facturatie, 5=plaatsingen, 6=vacature reacties, 7=aanvragen, 8=declaraties, 9=WW premie)

KPI : aantal regels

Het aantal geselecteerde declaratieregels.

Declaratie regels

Deze tabel toont detail gegevens van de declaratieregels.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.