De declaratieregels die de basis vormen voor de gegevens in DataView zijn in dit werkblad te zien. Als een bepaalde selectie in de App wordt gemaakt dan is op dit werkblad te zien welke declaratieregels nog steeds meetellen voor de huidige selectie.

Filters

  • Loonjaar : filter om het loonjaar te selecteren, een loonjaar start op de maandag van week 1 en eindigt op de zondag van de laatste week van een jaar.
  • Loonweek : een week van een loonjaar.
  • Kalender jaar : de declaratieregels die behoren tot een kalenderjaar worden geselecteerd.
  • Kalendermaand : een maand van een kalenderjaar.
  • Status : de Easyflex status van de declaratieregel.
  • Correctie : is het een correctie regel ja of nee.

KPI aantal regels

Het aantal geselecteerde declaratieregels.

Declaratie regels

Deze tabel toont detail gegevens van de declaratieregels.