Skip to main content
Skip table of contents

5. Plaatsingen

De plaatsingen die actief zijn in de afgelopen jaren zijn zichtbaar. Een plaatsing met een einddatum voor het eerste zichtbare jaar wordt niet getoond in DataView. Een plaatsing zonder einddatum is zichtbaar. Plaatsingen met de functie 'Uitbetalen van reserveringen' worden niet getoond in de grafieken op dit werkblad, omdat het noodzakelijke plaatsingen zijn om een administratief proces af te ronden.

Filters

  • Uren binnen 30% grens : per plaatsing kan het aantal uur worden ingevoerd. Als de persoon minder of meer dan 30% van dit aantal uren werkt ga je buiten deze grenzen. BV; in de plaatsing staat 30 uur, dan is de 30% ondergrens 21 uur en de 30% bovengrens is 39 uur.
  • Soort werk : het soort werk van de plaatsing zoals vakantiewerk, uitzendwerk, detacheren, etc..
  • Plaatsing functie : de functie van een plaatsing.
  • Looncomponenttype : selecteer de plaatsingen waarin een bepaalde type looncomponent is gebruikt in de declaratieregels.
  • Looncomponent : selecteer de plaatsingen waarin een bepaald looncomponent is gebruikt.

Actieve plaatsingen

Per week/maand kan je het aantal actieve plaatsingen zien. Met actief wordt bedoeld dat er uren/vergoedingen/etc (=declaratieregels) zijn ingevoerd in declaraties behorende bij de plaatsing.

Inactieve plaatsingen

Per week/maand kan je het aantal inactieve plaatsingen zien. Met inactief wordt bedoeld dat geen uren/vergoedingen/etc (=declaratieregels) zijn ingevoerd in declaraties behorende bij de plaatsing. Typisch is dat het aantal inactieve plaatsingen altijd hoog is voor de meest recente week. Dat komt omdat er nog geen uren/vergoedingen zijn ingevoerd hiervoor.

Toekomstige plaatsingen

Dit is het verloop van plaatsingen over de tijd, maximaal 6 maanden vooruit gekeken. Als geen nieuwe plaatsingen worden aangemaakt is dit een inschatting van hoe het aantal plaatsingen zal aflopen in de toekomst. Het geeft een indruk van de werkbelasting die eraan komt, omdat een plaatsing beƫindigen en een nieuwe plaatsing aanmaken tijd kost.

Voor plaatsingen zonder een einddatum wordt een schatting gemaakt hoelang die nog zal duren. De geschatte einddatum wordt gebaseerd op de gemiddelde duur van een plaatsing bij dezelfde relatie.

Gevulde plaatsingen

In procenten wordt duidelijk gemaakt hoeveel plaatsingen gevuld worden met uren/vergoedingen per week/maand ten opzichte van het totaal aantal plaatsingen.

Verdeling per locatie

Het aantal plaatsingen per locatie zijn zichtbaar.

Verdeling per relatiebeheerder

Het aantal plaatsingen per relatiebeheerder zijn zichtbaar.

Verdeling per relatie

Het aantal plaatsingen per afzonderlijke relatie zijn zichtbaar.

Uren in periode <startdatum> t/m <einddatum>

Hier zijn de per looncomponent het aantal verloonde en gefactureerde uren zichtbaar plus de marge.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.