Skip to main content
Skip table of contents

5. Plaatsingen

De plaatsingen die actief zijn in de afgelopen jaren zijn zichtbaar. Een plaatsing met een einddatum voor het eerste zichtbare jaar van DataView wordt niet getoond. Een plaatsing zonder einddatum is altijd zichtbaar. En plaatsingen met de functie 'Uitbetalen van reserveringen' worden niet getoond in de grafieken op dit werkblad.

Tijdvak

Hier kan worden gekozen voor een week, 4-weken of maand tijdvak voor het presenteren van de cijfers in grafieken.

Filters

  • Uren binnen 30% grens : per plaatsing kan het aantal te werken uren worden ingevoerd. Als het arbeidspatroon van een persoon meer dan 30% verschilt met dit aantal uren kan je dit zien door dit filter te zetten op 'nee'.

  • Soort werk : het soort werk van de plaatsing zoals vakantiewerk, uitzendwerk, payroll, detacheren, etc..

  • Plaatsing functie : de functie van een plaatsing.

  • Looncomponent : selecteer de plaatsingen waarin een bepaald looncomponent is gebruikt.

  • Looncomponenttype : selecteer de plaatsingen waarin een bepaalde type looncomponent is gebruikt in de declaratieregels.

  • Afgelopen 3 maanden : indien ‘ja’ zijn alleen de plaatsingen die zijn aangemaakt in de afgelopen 3 maanden zichtbaar.

Actieve plaatsingen

Per periode kan je het aantal actieve plaatsingen zien. Met actief wordt bedoeld dat er uren/vergoedingen/etc ( is declaratieregels) zijn ingevoerd in declaraties behorende bij de plaatsing.

Inactieve plaatsingen

Per periode kan je het aantal inactieve plaatsingen zien. Met inactief wordt bedoeld dat er geen uren/vergoedingen/etc (is declaratieregels) zijn ingevoerd in declaraties behorende bij de plaatsing. Typisch is het aantal inactieve plaatsingen hoog voor de meest recente periode omdat nog geen uren/vergoedingen zijn ingevoerd.

Toekomstige plaatsingen

Dit is het verloop van plaatsingen over de tijd, maximaal 6 maanden vooruit gekeken. Als geen nieuwe plaatsingen worden aangemaakt is dit een inschatting van hoe het aantal plaatsingen zal aflopen in de toekomst. Het geeft een indruk van de werkbelasting die eraan komt, omdat de administratieve processen voor het beëindigen van plaatsingen en een nieuwe plaatsing aanmaken tijd kosten. Voor plaatsingen zonder een einddatum wordt een schatting gemaakt hoelang die nog zal duren. De geschatte einddatum wordt gebaseerd op de gemiddelde duur van een plaatsing bij dezelfde relatie.

Gevulde plaatsingen

In procenten wordt duidelijk gemaakt hoeveel plaatsingen gevuld worden met uren/vergoedingen per periode ten opzichte van het totaal aantal plaatsingen.

Verdeling per locatie

Het aantal plaatsingen per locatie zijn zichtbaar.

Verdeling per relatiebeheerder

Het aantal plaatsingen per relatiebeheerder zijn zichtbaar.

Verdeling per relatie

Het aantal plaatsingen per afzonderlijke inlener zijn zichtbaar.

Uren in periode <startdatum> t/m <einddatum>

Hier zijn per looncomponent het aantal verloonde en gefactureerde uren zichtbaar plus de marge.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.