Skip to main content
Skip table of contents

14. Marge

Meer informatie over de marge die wordt gemaakt.

Positieve en negatieve marge per functie

De totale marge per functie is zichtbaar. De functies met de hoogste marge staan bovenaan en onderaan staan de functies met een negatieve marge.

Omzet vs marge% per functie

In deze grafiek staat de omzet op de X-as en het marge percentage op de Y-as voor de verschillende functies. Zo is inzichtelijk wat de onderlinge verschillen zijn in omzet en marge voor de verschillende functies. De grootte van de bollen wordt bepaald door het aantal gefactureerde uren van de functie.

Vaak zijn er bepaalde functies zonder omzet zoals 'Automatisch uitbetalen'. Het is mogelijk om een bepaald bereik te filteren van de omzet (of marge) door met de muis te klikken en deze ingedrukte te houden op een as van de grafiek. Zo is het mogelijk om in te zoomen op functies met een bepaalde omzet en/of marge.

Marge per uur en flexwerker

De tabel toont de namen van de relaties en flexwerkers en ook de volgende kolommen:

 • Marge per uur : de totale marge gedeeld door het aantal gefactureerde uren. De relaties met de hoogste marge per uur staan bovenaan. In de ‘Totalen’ rij wordt het gemiddelde marge per uur getoond.

 • Uren: het aantal gefactureerde uren.

 • Marge : de totale marge van de huidige selectie per flexwerker-relatie.

 • Marge per flexwerker : de totale marge per flexwerker die gewerkt heeft bij dezelfde relatie.

 • FW uren : het aantal verloonde uren.

 • Laatst gewerkt : de datum waarop voor het laatst een flexwerker heeft gewerkt bij de relatie.

 • Aantal relaties : het aantal verschillende relaties waar de flexwerker heeft gewerkt. In de ‘Totalen’ rij wordt het gemiddelde aantal getoond.

Marge per uur en relatie

De tabel toont de namen van relaties en ook de volgende kolommen:

 • Marge per uur : de totale marge gedeeld door het aantal gefactureerde uren. De relaties met de hoogste marge per uur staan bovenaan. In de ‘Totalen’ rij wordt het gemiddelde marge per uur getoond.

 • Uren: het aantal gefactureerde uren.

 • Marge : de totale marge van de huidige selectie per relatie.

 • Marge per flexwerker : de totale marge per flexwerker die gewerkt heeft bij dezelfde relatie.

 • FW uren : het aantal verloonde uren.

 • Laatst gewerkt : de datum waarop voor het laatst een flexwerker heeft gewerkt bij de relatie.

 • Aantal flexwerkers : het aantal verschillende personen die gewerkt heeft bij de relatie. In de ‘Totalen’ rij wordt het gemiddelde aantal getoond.

Marge per uur en functie

De tabel toont de namen van functie en ook de volgende kolommen:

 • Marge per uur : de totale marge gedeeld door het aantal gefactureerde uren. De functies met de hoogste marge per uur staan bovenaan. In de ‘Totalen’ rij wordt het gemiddelde marge per uur getoond.

 • Uren: het aantal gefactureerde uren.

 • Marge : de totale marge van de huidige selectie per functie.

 • Marge per flexwerker : de totale marge per flexwerker die gewerkt heeft in dezelfde functie.

 • FW uren : het aantal verloonde uren.

 • Laatst gewerkt : de datum waarop voor het laatst een flexwerker heeft gewerkt in die functie.

 • Aantal flexwerkers : het aantal verschillende personen die gewerkt in die functie. In de ‘Totalen’ rij wordt het gemiddelde aantal getoond.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.