Meer detail informatie is zichtbaar over de marge die wordt gemaakt.

Positieve en negatieve marge per functie

De totale marge per functie is zichtbaar. De functies met de hoogste marge staan bovenaan en onderaan staan de functies met een negatieve marge.

Omzet vs marge% per functie

In deze grafiek staat de omzet op de X-as en het marge percentage op de Y-as voor de verschillende functies. Zo is inzichtelijk wat de onderlinge verschillen zijn in omzet en marge voor de verschillende functies. De grootte van de bollen wordt bepaald door het aantal gefactureerde uren van de functie.

Vaak zijn er bepaalde functies zonder omzet zoals 'Automatisch uitbetalen', het is makkelijk om een bepaald bereik te filteren van de omzet of de marge door met de muis te klikken en deze ingedrukte te houden op een as van de grafiek. Zo is het mogelijk om in te zoomen op functies met een bepaalde omzet en/of marge.

Marge per uur en flexwerker

De tabel toont de namen van de relaties en flexwerkers met de volgende kolommen:

  • Marge per uur : de totale marge gedeeld door het aantal gefactureerde uren.
  • Marge : de totale marge van de huidige selectie per relatie.
  • Uren: het aantal gefactureerde uren.
  • Marge per flexwerker : de totale marge per flexwerker die gewerkt heeft bij dezelfde relatie.
  • FW uren : het aantal verloonde uren.
  • Laatst gewerkt : de datum waarop voor het laatst een flexwerker heeft gewerkt bij de relatie.
  • Aantal flexwerkers : het totaal aantal verschillende flexwerkers die gewerkt heeft bij de relatie.

De relaties met de hoogste marge per uur staan bovenaan.