Skip to main content
Skip table of contents

3. Dashboard financieel afgelopen jaren

Dit werkblad toont de omzet, kosten en marge van de afgelopen jaren. Aan de linkerzijde van het werkblad staan filters die van invloed zijn op het werkblad.

Filters

  • Looncomponenttype : selecteer de declaratieregels waarin een bepaalde type looncomponent is gebruikt.

  • Looncomponent : selecteer de regels waarin een bepaald looncomponent is gebruikt.

  • Declaratie status : selecteer de regels die behoren tot een declaratie met een bepaalde status.

Tijdvak

Linksbovenaan is er een keuzelijst met 3 keuzes (week, 4-weken en maand) waarmee de gebruiker kan kiezen voor welk tijdvak wordt gebruikt om de gegevens te tonen.

Geselecteerde kosten

Hiermee is het mogelijk om bij de kosten enkel de belaste-, onbelaste- of alle kosten tezamen te zien.

Verloop van kosten

in deze lijngrafiek staan de kosten in euro's per week/maand voor de actieve jaren. Dit zijn de belaste en onbelaste kosten. Met de knoppen bovenaan kan je kiezen tussen:

  • Alle kosten : belast en onbelaste kosten samen.

  • Belast: alleen de belaste kosten

  • Onbelast: alleen de onbelaste kosten.

Door deze cijfers apart te tonen kan je die vergelijken met het management dashboard in EF. De knoppen hebben alleen invloed op alle grafiek van dit werkblad.

Verloop van omzet

Hier staat de omzet in euro's per week/maand voor de actieve jaren. Dit is inclusief de handmatige omzet. Met het filter Handmatige omzet aan de linkerzijde kan je dat beïnvloeden.

Verloop van marge

Hier staan de marge in euro's per week/maand voor de actieve jaren.

Bovenaan is er een filter 'Declaratie status. Selecteer de waarde Afgewikkeld om aansluiting te vinden met het management dashboard in Easyflex. In DataView zie je naast afgewikkelde regels ook de declaratieregels die zijn geaccordeerd. Selecteer steeds 1 werkmij in DataView om aansluiting te vinden.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.