Skip to main content
Skip table of contents

9. Uurlonen

Alle uurlonen die worden gebruikt voor het verlonen van flexwerkers zijn inzichtelijk. En dan met name de verhouding tussen jeugd- en volwassen lonen.

In dit werkblad wordt de leeftijd per afzonderlijke declaratieregel bepaalt. De dag waarop is gewerkt wordt gebruikt om de leeftijd te berekenen.

Filters

  • Afgelopen 3 maanden : enkel de declaraties die vallen binnen de afgelopen 3 maanden worden zichtbaar.

  • Standaard werkweek in uren : het aantal uren ingevoerd als standaard werkweek van de relatie is te gebruiken als filter. Dit is het aantal uren ingevoerd bij 'Relatie > overige gegevens' in Easyflex.

  • Looncomponent type : het looncomponenttype van declaratieregels kan hier worden geselecteerd.

  • Looncomponent : het looncomponent van declaratieregels.

  • Reservering looncomponent : met dit filter is het mogelijk om de uurlonen van enkel opnames reserveringen te zien, of deze juist uit te sluiten.

Uurloon verdeling

In deze tabel staan de verschillende uurlonen die zijn gebruikt plus het bijbehorend aantal flexwerker uren, het percentage van de totale selectie en het aantal unieke flexwerkers die het uurloon hebben ontvangen.

Uren verdeeld over jeugd, volwassen en AOW

Het percentage van de uren zoals die zijn verdeeld over de verschillende leeftijdsgroepen.

Leeftijd verdeling

In deze tabel staan de verschillende leeftijden die zijn gebruikt plus het aantal flexwerker uren, het percentage van de totale selectie en het aantal unieke flexwerkers waarom het gaat.

Uren verdeeld over jeugdloon en volwassen

Het percentage van de uren zoals die zijn verdeeld over de personen tot en met 20 jaar en de volwassenen van 21 jaar en ouder.

Uurlonen per week

Deze draaitabel toont per week de verdeling tussen de gebruikte uurlonen op basis van jeugdloon (tot en met 20 jaar) en volwassenen. Het is mogelijk om per week verder in te zoomen op het uurloon, welke flexwerker en welke relatie zijn gebruikt bij de declaratieregels van het uurloon. Omdat het een draaitabel is kan makkelijk de volgorde van dimensies worden veranderd.

Door een bedrijfsnaam te selecteren in het filter aan de linkerzijde kan snel inzchtelijk worden gemaakt welke uurlonen zijn gebruikt en wanneer voor jeugd en volwassenen. Plus ook hoe de onderlinge procentuele verdeling is per week.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.