Skip to main content
Skip table of contents

22. Actieve arbeidsovereenkomsten & gewerkte uren

Dit werkblad geeft informatie over de actieve arbeidsovereenkomsten en dan met name het aantal uren dat is gewerkt in de afgelopen weken. Zo is snel te zien welke flexwerkers te weinig of teveel werken vergeleken met de afgesproken uren in de arbeidsovereenkomst.

Toon uren van

Deze keuzelijst bepaald welke weken worden getoond in de tabel eronder. Als de DataView App zich ververst met nieuwe gegevens wordt de 4 weken periode van die dag bepaald. De mogelijke keuzes zijn:

 1. Vorige 4 weken periode : de weken van de vorige 4 weken periode wordt getoond.

 2. Huidige 4 weken periode (standaard keuze) : de weken van de huidige 4 weken periode wordt bepaald.

 3. Afgelopen 4 weken : toon de afgelopen weken

Filters

 • Toekomstig contract : selecteer alle of alleen de arbeidsovereenkomsten die starten in de toekomst?

 • Loon periode : selecteer de flexwerkers met een arbeidsovereenkomst die een week, 4 weken of maand periode hebben.

 • Soort contract : het type contract zoals 'bepaalde tijd' / 'onbepaalde tijd' kan worden geselecteerd.

 • CAO fase : selecteer de arbeidsovereenkomsten van de flexwerkers die binnen een CAO fase vallen.

Gewerkte uren van actieve arbeidsovereenkomsten per loonperiode

Deze tabel toont informatie over de arbeidsovereenkomsten en de gewerkte uren.

 • Loon periode : gaat het om een arbeidsovereenkomst per week, 4 weken of maand.

 • Contract uren : afgesproken aantal uren

 • Te werken uren : het aantal te werken uren, dit kan verschillen doordat een overeenkomst start of stopt.

 • Uren week X - 3 : de gewerkte uren van week X minus 3 weken. X wordt bepaald door de keuzelijst ‘Toon uren van’.

 • Uren week X - 2 : de gewerkte uren van week X minus 2 weken.

 • Uren week X - 1 : de gewerkte uren van week X minus 1 week.

 • Uren week X : de gewerkte uren van week X.

 • Uren periode X - 1 : het totaal van de gewerkte uren in de vorige 4 weken periode. Deze waarde wordt niet aangepast door de waarde in de keuzelijst ‘Toon uren van’.

 • Uren periode X : het totaal van de gewerkte uren in de huidige 4 weken periode.

 • Uren maand X - 1 : het totaal van de gewerkte uren in de vorige maand. Deze waarde wordt niet aangepast door de waarde in de keuzelijst ‘Toon uren van’.

 • Uren maand X : het totaal van de gewerkte uren in de huidige maand.

 • Laatst gewerkt : de datum waarop de flexwerker voor het laatst heeft gewerkt.

 • Loon : het afgesproken loon voor de periode.

 • Startdatum contract : de startdatum van de arbeidsovereenkomst.

 • Einddatum contract : de einddatum van de arbeidsovereenkomst.

 • Soort : het soort van de arbeidsovereenkomst.

 • Werkmij : de werkmaatschappij waarin de arbeidsovereenkomst is aangemaakt.

Tijdvak

Keuzelijst om de periode te selecteren van de grafiek 'FW uren van afgelopen jaar'. De mogelijke keuzes

KPI : FW uren afgelopen jaar

Het totaal aantal verloonde uren van de selectie.

FW uren van afgelopen jaar

Het aantal verloonde uren van de selectie per periode.

Contractwaarde per aanzegtermijn

Voor de huidige maand en de volgende 3 maanden is de contractwaarde van de aflopende contracten zichtbaar. De contractwaarde is het uurloon vermenigvuldig met het aantal uren afgesproken in het contract.

KPI : gemiddelde duur in weken

Het gemiddeld aantal weken dat een arbeidsovereenkomst duurt voor de huidige selectie.

KPI : uren binnen 30% grens

Het percentage van de arbeidsovereenkomsten waarbij het aantal verloonde uren binnen de 30% grenzen ligt van de uren die zijn afgesproken in de arbeidsovereenkomst.

KPI : gemiddeld aantal uren gewerkt

Het gemiddelde van het totaal aantal uren gewerkt per contract.

KPI : contractwaarde

De totale waarde van de huidige selectie aan contracten. De contractwaarde is het uurloon vermenigvuldig met het aantal uren afgesproken in het contract.

Contract vorm

De aantallen contracten per verschillende contractvorm.

Gemiddelde contract duur in weken

Per soort contract het gemiddeld aantal weken dat een contract duurt. Voor contracten zonder een einddatum, zoals actieve onbepaalde tijd contracten, wordt gerekend met de huidige dag van inladen gegevens als einddatum.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.