Skip to main content
Skip table of contents

10. Klant segmenten

Relaties kunnen worden onderverdeeld in verschillende segmenten. Dit werkblad verdeelt klanten met een Pareto analyse in een ABC verdeling. De A relaties zijn de grootste klanten die samen 80% vormen, de B klanten zijn de relaties die de volgende 10% vormen en als laatste zijn C relaties die tezamen de laatste 10% vormen.

80% van de omzet komt van

In deze lijngrafiek staan de relaties aflopend geordend naar omzet. De relaties met de hoogste omzet staan links en naar rechts toe wordt de omzet steeds kleiner. Per afzonderlijke relatie staat het percentage van de omzet waar de relatie verantwoordelijk voor is. De horizontale rode lijn is 80% van de omzet. De stijgende lijn, die richting de lijn van 80% gaat, is de som van de omzetten per relatie. Daar waar de twee lijnen zich snijden is de laatste relatie die behoort tot de A groep.

A/B/C relaties naar omzet

Per afzonderlijke relatie zijn de omzet, de procentuele omzet, de cumulatieve omzet en het klant segment inzichtelijk.

80% van de marge komt van

In deze lijngrafiek staan de relaties aflopend geordend naar marge. De relaties met de hoogste marge staan links en naar rechts wordt de marge kleiner. Per afzonderlijke relatie staat het percentage van de marge waar de relatie verantwoordelijk voor is. De horizontale lijn is 80% van de marge. De stijgende lijn, die richting de lijn van de 80% gaat, is de som van de marge per relatie. Daar waar de twee lijnen zich snijden staat de laatste relatie die lid is van de A groep.

A/B/C relaties naar marge

Per afzonderlijke relatie zijn de marge, procentuele marge, de cumulatieve marge en het klant segment inzichtelijk.

Relatie status

Linksonderaan is er een filter voor de status van de relatie. Hiermee kan snel een selectie worden gemaakt om bijvoorbeeld alleen de 'actieve' relaties te zien.

Als het werkblad opent zijn standaard alle loonjaren en alle werkmaatschappijen geselecteerd. Selecteer aan de linkerzijde een loonjaar om in te zoomen op een periode. Telkens als via een filter een andere selectie wordt gemaakt zal er een nieuwe ABC analyse worden gemaakt op basis van de selecties. Met het 'Relatie status' filter kunnen de actieve relaties worden geselecteerd.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.