Skip to main content
Skip table of contents

12. Klant rapportage uren

Dit werkblad toont per relatie het verschillende soorten gefactureerde uren.

Sorteervolgorde

De sortering van gegevens in de draaitabel kan door middel van deze keuzelijst worden aangepast.

Uren gewerkt per type uren

Per relatie wordt het totaal aantal uren getoond in de eerste kolom. In de tweede kolom staat het aantal ‘loon normaal’ uren, de derde kolom het aantal uren overwerk. En als laatste het totaal aantal uren het looncomponenttype ‘Loon ORT’.

Omdat het een draaitabel is kan de onderlinge volgorde van de dimensies worden gewijzigd. En de dimensies zijn ook te gebruiken om de uren kolommen verder op te splitsen, dat is mogelijk door een dimensie naar de ‘rechterzijde’ van de tabel te schuiven.

Exporteren naar een ander formaat, zoals Excel, is mogelijk door met de rechtermuis te klikken op de tabel en in het popupmenu een export te kiezen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.