Skip to main content
Skip table of contents

2. Dashboard financieel afgelopen 3 maanden

Dit werkblad toont de uren, omzet en de marge in procenten voor de afgelopen 13 weken. Onderaan in het werkblad staat in de voetnoot de exacte start- en einddata van de twee periodes die met elkaar worden vergeleken. Aan de linkerzijde van het werkblad staan filters die van invloed zijn op het werkblad, filters die te maken met de periode of een tijdvak zijn afwezig omdat dit werkblad altijd twee vaste periodes met elkaar vergelijkt.

KPI : relatie uren in %

Hier staat de procentuele stijging/daling van het uren vergeleken met vorig jaar.

KPI : uren deze periode

Dit is het aantal uren die gefactureerd zijn in de huidige periode.

KPI : vorig jaar

Dit zijn de uren uit dezelfde periode van het vorige jaar.

Uren van te verwerken declaraties

Deze combobox toont standaard de uren die verwerkt worden. Het is ook mogelijk te kiezen voor de te verwachten uren van arbeidsovereenkomst die nog verwerkt moeten worden.

KPI: verwachte contract uren

Dit zijn de nog niet verwerkte uren die normaliter verwacht worden voor flexwerkers met een vast arbeidovereenkomst.

Uren

De grafiek aan de rechterzijde laat per week het aantal uren zien, de rode lijn zijn de waarden van het vorige jaar.

Omzet

Hier staat eerst de procentuele stijging/daling van de omzet in procenten vergeleken met vorig jaar. Dit is de omzet inclusief de handmatige omzet. Ernaast staat de omzet in euro's van de huidige periode en eronder de omzet van het vorige jaar. De grafiek aan de rechterzijde laat per week de omzet zien en de rode lijn zijn de waarden van het vorige jaar.

Marge

Hier staat eerst de procentuele stijging/daling van de marge vergeleken met vorig jaar. Ernaast staat de marge in euro's van de huidige periode en eronder de marge van het vorige jaar. De grafiek aan de rechterzijde laat per week de marge in procenten zien en de rode lijn zijn de waarden van het vorige jaar.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.