Meer detail informatie is zichtbaar over de marge die wordt gemaakt.

Marge detail

Deze draaitabel toont de marge in euro's en in procenten, plus de omzet in euro's. De onderlinge volgorde van dimensies kan worden verplaatst om de gewenste weergave te krijgen. Het is ook mogelijk om een dimensie naar rechts te verschuiven om zo meer kolommen in het resultaat te zien.

De dimensie loonjaar kan naar rechts worden verschoven en zo verschijnen dan de marges en omzet per loonjaar.

Verloop van marge

Deze lijngrafiek toont de verloop van de marge per week van de afgelopen jaren.