Skip to main content
Skip table of contents

15. Marge detail

Detail informatie is zichtbaar over de marge die wordt gemaakt.

Tijdvak

Een keuzelijst om de periode te selecteren (week, 4 weken of maand).

Sorteervolgorde

Met deze keuzelijst kan worden bepaalde hoe de gegevens in de draaitabel worden gesorteerd.

Marge detail

Deze draaitabel toont onder andere de marge in euro's en procenten. De ‘Uren’ zijn de gefactureerde uren en ‘FW uren’ de verloonde uren. De onderlinge volgorde van dimensies kan worden verplaatst om de gewenste weergave te krijgen. Het is ook mogelijk om een dimensie naar rechts te verschuiven om zo meer kolommen in het resultaat te zien.

De dimensie loonjaar kan naar rechts worden verschoven en zo verschijnen dan de marges en omzet per loonjaar.

Verloop van marge

Deze lijngrafiek toont de verloop van de marge per week van de afgelopen jaren.

Marge %

De totale marge in procenten en euro’s.

Marge zonder voorzieningen

De totale marge in procenten en euro’s als ook alle werkmaatschappij voorzieningen zouden vrij vallen.

Totalen per WM voorziening

Een overzicht van de opbouw, opname en saldo van de werkmaatschappij voorzieningen. Dit zijn reserveringen op werkmaatschappij niveau die worden opgebouwd per verloning.

De werkmaatschappij voorzieningen worden berekend per afzonderlijke loonspecificatie en niet per declaratieregel. Zodra 1 of meerdere declaratieregels worden geselecteerd worden alle voorzieningen getoond die horen bij de bijbehorende loonspecificatie.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.