De declaraties die worden gebruikt voor correctie afboeken zijn hier zichtbaar.

Filters

  • Afgelopen 3 maanden : de declaraties die vallen binnen de afgelopen 3 maanden worden zichtbaar.
  • Looncomponent type : het looncomponenttype van declaratieregels kan hier worden geselecteerd.
  • Looncomponent : het looncomponent van declaratieregels.

KPI : aantal correcties

Het totaal aantal correctie declaraties is zichtbaar. Plus het percentage correcties ten op zichte van alle declaraties is zichtbaar.

Omzetwaarde van afboekingen

In deze lijngrafiek is de omzetwaarde van de afboekingen zichtbaar per afzonderlijke jaar voor de geselecteerde tijdvakken (week of maand). De waarde van de opboekingen wordt niet meegenomen.

% correcties per locatie

Per afzonderlijke locatie van is het percentage correctie declaraties inzichtelijk. Zo zijn de onderlinge verschillen tussen locaties zichtbaar. De locaties gekoppeld aan de relaties worden gebruikt om onderscheid te maken tussen de verschillende locaties.

Aantal correcties

Per week/maand zijn de aantallen correcties zichtbaar voor de geselecteerde jaren.

Aantal correcties per locatie

Per afzonderlijke locatie van is het aantal correctie declaraties inzichtelijk. Zo zijn de onderlinge verschillen tussen locaties zichtbaar als het gaat om aantallen correcties. De locaties gekoppeld aan de relaties worden gebruikt om onderscheid te maken tussen de verschillende locaties.

Aantal correcties per flexwerker

De namen van de flexwerkers welke het meest zijn gecorrigeerd zijn hier zichtbaar.

Aantal correcties per relatie

De namen van de relaties welke het meest zijn gecorrigeerd zijn hier zichtbaar.