Skip to main content
Skip table of contents

8. Correcties

De declaraties die worden gebruikt voor correcties (afboekingen) zijn hier zichtbaar.

Tijdvak

Hier kan worden gekozen voor een week, 4-weken of maand tijdvak voor het presenteren van de cijfers in grafieken.

Filters

  • Afgelopen 3 maanden : de declaraties die vallen binnen de afgelopen 3 maanden worden wel/niet zichtbaar.

  • Looncomponent type : het looncomponenttype van declaratieregels kan hier worden geselecteerd.

  • Looncomponent : het looncomponent van declaratieregels.

Omzetwaarde van afboekingen

In deze lijngrafiek is de omzetwaarde van de afboekingen zichtbaar per afzonderlijke jaar voor de geselecteerde tijdvakken (week, 4 weken of maand). De waarde van de opboekingen wordt niet meegenomen. Dit zijn enkel de omzetten van de afgeboekte declaratieregels.

Gecorrigeerde declaratieregels

Het verloop van het aantal correcties over de tijd worden getoond.

KPI : aantal correctie regels

Het totaal aantal correctie declaraties is zichtbaar. Plus het percentage correcties ten op zichte van alle declaraties is zichtbaar.

% correctieregels per locatie

Per afzonderlijke locatie van is het percentage correcties zichtbaar. Zo zijn de onderlinge verschillen tussen locaties zichtbaar. De locaties gekoppeld aan de relaties worden gebruikt om onderscheid te maken tussen de verschillende locaties.

Correctieregels per locatie

Per locatie zijn het aantal correctieregels zichtbaar.

Top 25 correcties per flexwerker

De namen van de 25 flexwerkers welke het meest zijn gecorrigeerd.

Top 25 correcties per relatie

De namen van de relaties welke het meest zijn gecorrigeerd zijn hier zichtbaar.

Top 25 correcties per looncomponent

De looncomponenten welke het meest zijn gecorrigeerd.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.