Skip to main content
Skip table of contents

8. Correcties

De declaraties die worden gebruikt voor correctie afboeken zijn hier zichtbaar.

Filters

  • Afgelopen 3 maanden : de declaraties die vallen binnen de afgelopen 3 maanden worden zichtbaar.
  • Looncomponent type : het looncomponenttype van declaratieregels kan hier worden geselecteerd.
  • Looncomponent : het looncomponent van declaratieregels.

KPI : aantal correctie regels

Het totaal aantal correctie declaraties is zichtbaar. Plus het percentage correcties ten op zichte van alle declaraties is zichtbaar.

Omzetwaarde van afboekingen

In deze lijngrafiek is de omzetwaarde van de afboekingen zichtbaar per afzonderlijke jaar voor de geselecteerde tijdvakken (week of maand). De waarde van de opboekingen wordt niet meegenomen. Dit zijn enkel de omzetten van de afgeboekte declaratieregels.

% correcties per locatie

Per afzonderlijke locatie van is het percentage correctie declaraties inzichtelijk. Zo zijn de onderlinge verschillen tussen locaties zichtbaar. De locaties gekoppeld aan de relaties worden gebruikt om onderscheid te maken tussen de verschillende locaties.

Gecorrigeerde declaratieregels

Per week/maand zijn de aantallen correcties zichtbaar voor de geselecteerde jaren.

Correctieregels per locatie

Per afzonderlijke locatie van is het aantal correcties inzichtelijk. Zo zijn de onderlinge verschillen tussen locaties zichtbaar als het gaat om aantallen correcties. De locaties gekoppeld aan de relaties worden gebruikt om onderscheid te maken tussen de verschillende locaties.

Correctieregels per flexwerker

De namen van de flexwerkers welke het meest zijn gecorrigeerd zijn hier zichtbaar.

Correctieregels per relatie

De namen van de relaties welke het meest zijn gecorrigeerd zijn hier zichtbaar.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.