Skip to main content
Skip table of contents

20. CAO fases

Easyflex houdt de verschillende CAO stappen bij en die zijn zichtbaar in dit werkblad. De CAO informatie is gebaseerd op de verwerkte declaratieregels van flexwerkers. Inactieve of uitgeschreven flexwerkers die geen uren meer werken zijn niet zichtbaar.

Filters

  • Loonjaar : een loonjaar.

  • CAO fase : een CAO fase, zoals 'ABU fase A', kan worden geselecteerd.

  • Looncomponent type : het looncomponenttype van declaratieregels kan hier worden geselecteerd.

  • Looncomponent : het looncomponent van declaratieregels.

Verloop van flexwerkers in CAO fases

Gedurende het verloop in de tijd zijn het aantal flexwerkers die werken en in een bepaalde CAO fase zichtbaar. Elke lijn is een andere CAO fase. De datum van werken wordt gebruikt om te peilen in welke CAO fase een flexwerker is. De aantallen zijn gebaseerd op de unieke CAO fases van flexwerkers die zijn verloond.

KPI : gemiddelde duur CAO fase in weken

De gemiddelde duur van de geselecteerde CAO fases in weken.

KPI : loon LB/PH

Dit is de som van het loon voor loonbelasting/premieheffing van alle declaratieregels die behoren tot de selectie. Dit is het loon op een loonspecificatie waarover een flexwerker loonheffing betaald, na de eigen bijdrage auto en aftrek pensioen.

KPI : loonkosten CAO fase

Dit is de som van de kosten voor belaste, onbelaste, reservering looncomponenten en sociale verzekeringen. Dit is niet gelijk aan de loonsom, deze kosten bevatten ook de werkgeverkosten.

Omzet per CAO fase

Per CAO fase en per jaar zijn de omzetten zichtbaar. De gegevens zijn gegroeppeerd per CAO fase om zo ook het verloop van de omzet over de jaren heen te kunnen inzien.

Marge per CAO fase

Deze grafiek toont per CAO fase en per jaar de marge.

CAO fases detail

Dit is een tabel met meer detail informatie per flexwerker. Als een flexwerker wordt geselecteerd is het verloop van de cao fases over de jaren heen zichtbaar. Er kunnen overlappende fases zichtbaar zijn als een flexwerker in meer dan één werkmaatschappij heeft gewerkt. De kolom 'Werkmij' toont de naam van de weerkmaatschappij.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.