Skip to main content
Skip table of contents

27. FW status wijzigingen

Een flexwerker heeft een status in Easyflex, zoals 'Ingeschreven', en met dit werkblad is inzichtelijk hoe de overgangen tussen statussen verlopen.

Er zijn verschillen tussen de management statistieken voor het verloop van flexwerkers in Easyflex en in Dataview. In DataView wordt de overgang van de status 'Ingeschreven - Passief' als 1 statuswijziging geteld. In Easyflex zijn dat twee stappen omdat eerst de stap 'Ingeschreven' naar 'Actief' wordt geteld, en dan de stap 'Actief' naar 'Passief'.

Filters

  • Werkmaatschappij : de werkmaatschappij waarin de statuswijziging plaatsvond.

  • Jaar : het kalenderjaar van de statusovergang .

  • Status van : de originele status van de flexwerker gedurende de statusovergang.

  • Status naar : de nieuwe status van de flexwerker gedurende de statusovergang.

  • Wijziging : was het een handmatige wijziging of een Easyflex automatische status wijziging.

  • FW beheerder : een relatiebeheerder van flexwerkers.

  • FW locatie : de actuele/historische locatie van de flexwerker.

  • Relatie beheerder : de actuele/historische relatiebeheerder van de flexwerker.

KPI : status wijzigingen

Het totaal aantal status wijzigingen in de selectie.

KPI : gemiddelde duur

De gemiddelde duur van een status in dagen.

Van status naar nieuwe status

Aan de linkerzijde staat de status die de flexwerker eerst had en rechts staat de status die flexwerker naderhand kreeg.

Voorbeeld : als aan de linkerzijde 32% staat bij de status 'Actief' dan is 32% van de alle statuswijzigingen gestart vanuit deze status, en aan de rechterzijde is dan te zien wat de nieuwe status is geworden. Er kunnen bijvoorbeeld 22% flexwerkers 'Uitgeschreven' zijn en 10% van de flexwerkers is op 'Passief' gezet.

De status aan de linkerzijde zonder een naam, de balk met '-', zijn de statuswijzigingen voor nieuwe flexwerkers die nog geen vorige status hadden.

Aantal statuswijzigingen

De aantallen van de nieuwe status van een statusovergang worden getoond.

Gemiddelde duur in dagen per status

Het gemiddeld aantal dagen dat flexwerkers in een bepaalde afgesloten status zitten. De dagen van de huidige status worden niet meegeteld.

Van status naar nieuwe status

In de draaitabel zijn er per relatiebeheerder of per locatie de statuswijzigingen zichtbaar, er kan worden doorgeklikt tot het niveau van de individuele flexwerker.

Verloop van status wijzigingen

Per tijdvak zijn het aantal verschillende statuswijzigingen te zien. Om in te zoomen op 1 jaar kan het filter 'Jaar' bovenaan het werkblad worden gebruikt. Door op één maand te klikken kan er verder worden ingezoomd op de weken.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.