Detail gegevens van de flexwerkers die zijn verloond en de aangemaakte loonspecificaties zijn zichtbaar.

Filters

 • Land : de landcode van het domicilieadres van de flexwerker.
 • Actuele status : de actuele Easyflex status van de flexwerker.
 • Werkmij FW : de werkmaatschappij waar de gegevens van de flexwerker in aanwezig zijn.

KPI aantal flexwerkers

Het totaal aantal flexwerkers in de selectie.

Flexwerker detail gegevens

Een tabel met detailgegevens van de flexwerker, onder andere:

 • Leeftijd : de leeftijd van de flexwerker is de huidige leeftijd op de dag van inladen van gegevens.
 • Laatst gewerkt :  de datum waarop voor het laatst een urendeclaratieregel is ingevoerd voor de persoon.
 • ID geldig tot : de datum tot wanneer het huidige ID document geldig is.
 • Status FW :  de flexwerker status zoals in Easyflex.


Als een flexwerker is gekopieerd tussen verschillende werkmaatschappijen dan kan deze meerdere malen voorkomen in de tabel.

Loonspecificaties

Deze tabel bevat één regel per loonspecificatie.

 • Jaar : het loonjaar waartoe de loonspecificatie behoort.
 • Nummer : het nummer van de loonspecifcatie.
 • Loontijdvak : het soort loontijdvak (week / 4-weken / maand).
 • Periode : het loonjaar en nummer van de loontijdvak periode.
 • Nettoloon : het ontvangen netto loon van de loonspecificatie.
 • Aanmaakdatum : de datum waarop de loonspecificatie is aangemaakt.
 • FW uren : het aantal verloonde uren van de loonspecificatie.
 • Uren : het aantal gefactureerde uren van de declaratieregels die op de loonspecificatie staan.
 • Loonkosten : totaal bedrag aan kosten voor verlonen van de loonspecificatie.
 • Omzet : de omzet gehaald met de declaratieregels op de loonspecificatie.
 • Marge : de marge in euro's.
 • Marge (%) : de marge in procenten.