Detail gegevens van de flexwerkers die zijn verloond en de aangemaakte loonspecificaties zijn zichtbaar.

Filters

 • Land : de landcode van het domicilieadres van de flexwerker.
 • Actuele status : de actuele Easyflex status van de flexwerker.
 • Werkmij FW : de werkmaatschappij waar de gegevens van de flexwerker in aanwezig zijn.

KPI aantal flexwerkers

Het totaal aantal flexwerkers in de selectie.

Flexwerker detail gegevens

Een tabel met detailgegevens van de flexwerker. 

 • Leeftijd : de leeftijd van de flexwerker is de huidige leeftijd op de dag van inladen van gegevens.
 • Laatst gewerkt :  de datum waarop voor het laatst een urendeclaratieregel is ingevoerd voor de persoon.
 • ID geldig tot : de datum tot wanneer het huidige ID document geldig is.
 • Status FW :  de flexwerker status zoals in Easyflex.


Als een flexwerker is gekopieerd tussen verschillende werkmaatschappijen dan kan deze meerdere malen voorkomen in de tabel.

Loonspecificaties

Deze tabel bevat één regel per loonspecificatie.

 • Jaar : het loonjaar waartoe de loonspecificatie behoort.
 • Nummer : het nummer van de loonspecifcatie.
 • Loontijdvak : het soort loontijdvak (week / 4-weken / maand).
 • Periode : het loonjaar en nummer van de loontijdvak periode.
 • Nettoloon : het ontvangen netto loon van de loonspecificatie.
 • Aanmaakdatum : de datum waarop de loonspecificatie is aangemaakt.
 • FW uren : het aantal verloonde uren van de loonspecificatie.
 • Uren : het aantal gefactureerde uren van de declaratieregels die op de loonspecificatie staan.
 • Omzet : de omzet gehaald met de declaratieregels op de loonspecificatie.
 • Marge : de marge in euro's gehaald met de declaratieregels.
 • Marge (%) : de marge in procenten.