Skip to main content
Skip table of contents

31. Flexwerker detail

Detail gegevens van de flexwerkers die zijn verloond en de aangemaakte loonspecificaties zijn zichtbaar.

Filters

 • Land : de landcode van het domicilieadres van de flexwerker.

 • Actuele status : de actuele Easyflex status van de flexwerker.

 • Werkmij FW : de werkmaatschappij waar de gegevens van de flexwerker in aanwezig zijn.

 • Geslacht : selectie op het geslacht van de flexwerker.

KPI aantal flexwerkers

Het totaal aantal flexwerkers in de selectie.

Flexwerker detail gegevens

Een tabel met detailgegevens van de flexwerker, onder andere:

 • Leeftijd : de leeftijd van de flexwerker is de huidige leeftijd op de dag van inladen van gegevens.

 • Laatst gewerkt :  de datum waarop voor het laatst een urendeclaratieregel is ingevoerd voor de persoon.

 • ID geldig tot : de datum tot wanneer het huidige ID document geldig is.

 • Status FW : de flexwerker status zoals in Easyflex.

Als een flexwerker is gekopieerd tussen verschillende werkmaatschappijen dan kan deze meerdere malen voorkomen in de tabel.

Loonspecificaties

Deze tabel bevat één regel per loonspecificatie.

 • Jaar : het loonjaar waartoe de loonspecificatie behoort.

 • Nummer : het nummer van de loonspecificatie.

 • Loontijdvak : het soort loontijdvak (week / 4-weken / maand).

 • Periode : het loonjaar en nummer van de loontijdvak periode.

 • Nettoloon : het ontvangen netto loon van de loonspecificatie.

 • Aanmaakdatum : de datum waarop de loonspecificatie is aangemaakt.

 • FW uren : het aantal verloonde uren van de loonspecificatie.

 • Uren : het aantal gefactureerde uren van de declaratieregels die op de loonspecificatie staan.

 • Loonkosten : totaal bedrag aan kosten voor verlonen van de loonspecificatie.

 • Omzet : de omzet gehaald met de declaratieregels op de loonspecificatie.

 • Marge : de marge in euro's.

 • Marge (%) : de marge in procenten.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.