Skip to main content
Skip table of contents

7. Declaraties

De declaraties die worden gebruikt voor het invoeren en corrigeren van gewerkte uren/vergoedingen/etc. zijn zichtbaar op dit werkblad.

Filters

 • Afgelopen 3 maanden : enkel de declaraties die vallen binnen de afgelopen 3 maanden worden zichtbaar.

 • Tijdvak : het soort tijdvak van de declaratie (week, 4-weken of maand).

 • Accorderen : de wijze van accorderen van declaraties.

 • Correctie: is de declaratie wel/niet een afboeking van een andere declaratie.

 • Declaratie herkomst : welk systeem in Easyflex heeft de declaraties aangemaakt.

 • Declaratie aangemaakt via : verbijzondering welk onderdeel van Easyflex de declaraties heeft aangemaakt.

KPI : aantal declaraties

Het totaal aantal declaraties zoals geselecteerd en zichtbaar.

Declaraties

In deze draaitabel staan de aantallen declaraties per week en per afzonderlijke status. De statussen zijn zo geordend dat een declaratie van 'boven' naar 'beneden' gaat door het proces van invoer, accorderen, en verwerken.

De dimensies Status, Bedrijfsnaam, Flexwerker, Debiteurnummer en Declaratie kunnen onderling van positie worden verwisseld in de draaitabel. En door telkens op het plus symbool te klikken wordt een volgend detail niveau zichtbaar.

Status

Procentuele verdeling van de verschillende declaratie statussen.

Accordering

Procentuele verdeling van de accordeer wijze van declaraties.

Declaraties aangemaakt via

Procentuele verdeling van welk onderdeel in Easyflex de declaraties heeft aangemaakt. Deze gegevens zijn beschikbaar sinds 27 januari 2023, voor deze datum werden deze gegevens niet opgeslagen.

Dagen tot verlonen

Het verloop van het gemiddeld aantal dagen dat het duurt om te gaan van 'Accordering flexwerker' tot 'Verlonen' voor declaraties. Als dit gemiddelde plots omhoog gaat in een periode dan zijn er declaraties die klaar stonden maar toch gedurende een langere periode niet zijn verloond. De Declaraties detail tabel kan worden gebruikt om die declaraties te selecteren.

Dagen tot factureren

Hier zie je het verloop van het gemiddeld aantal dagen dat het kost om te gaan van 'Accordering relatie' tot 'Facturatie'.

Declaraties detail

In deze tabel staan de detail gegevens van declaraties.

 • Flexwerker : de naam van de flexwerker.

 • Declaratie : het unieke Easyflex nummer van de declaratie.

 • Accorderen : de wijze van accorderen van de declaratie.

 • Tijdvak : het soort tijdvak van de declaratie.

 • Periode : het jaar en nummer van het declaratie tijdvak.

 • Gereed FW tot verlonen : het aantal dagen tussen 'Accorderen flexwerker' en verloning. Je kan deze kolom sorteren van hoog naar laag en zo snel zien welke declaraties lang hebben gewacht op verlonen.

 • Gereed RL tot factureren : het aantal dagen tussen 'Accorderen relatie' en facturatie. Je kan deze kolom sorteren van hoog naar laag en zo snel zien welke declaraties lang hebben gewacht op facturatie.

 • Gereed FW : tijdstip waarop de declaratie is geaccordeerd door de flexwerker.

 • Gereed RL : tijdstip waarop de declaratie is geaccordeerd door de relatie.

 • Verloning klaar : tijdstip waarop de verloning is afgerond voor de declaratie.

 • Facturatie klaar : tijdstip waarop de facturatie is afgerond voor de declaratie.

 • Correctie : is de declaratie wel/niet een correctie (=afboeking) van een andere declaratie. De declaratie met alle afboekingen van een andere declaratie wordt gezien als een correctie.

 • Bron nr : indien het gaat om een correctie declaratie dan staat hier het nummer van de originele declaratie die is afgeboekt. Anders is deze kolom leeg.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.