Skip to main content
Skip table of contents

01-12-2023 - Versie 2023-25


Belangrijke mededelingen

Loonjaar 2024 beschikbaar op 8 december

Het loonjaar 2024 zal naar verwachting op 8 december beschikbaar worden gemaakt. Dit wil zeggen dat alle premies en percentages zijn ingericht en de stappen voor de jaarwissel doorlopen kunnen worden*.

De Tweede Kamer heeft het Belastingplan 2024 goedgekeurd. Maar de Kamer heeft wel duidelijk zijn kans gegrepen om de plannen flink te verbouwen ten opzichte van de begroting die het demissionaire kabinet op Prinsjesdag heeft gepresenteerd. De belastingtarieven in box 2 en box 3 van de inkomstenbelasting gaan bijvoorbeeld extra stijgen. Na het akkoord van de Tweede Kamer is het nu aan de Eerste Kamer om zich over het Belastingplan 2024 te buigen. De stemming over de plannen in de Senaat staat vooralsnog gepland voor 19 december, waarna de belastingtarieven voor 2024 definitief zijn.

*Het kan dat zijn sommige stappen van de jaarwissel pas op een later moment gedaan kunnen worden.

Webinar jaarwissel

Ook dit jaar organiseren we weer de webinars 'Jaarwissel 2023/2024'. Tijdens deze webinars informeren wij je over de belangrijkste wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving voor 2024. Vervolgens doorlopen we de drie stappen die je in Easyflex dient te doorlopen, zodat het loonjaar 2024 operationeel wordt. Via deze link vind je de actuele webinar data terug en kun je je nu al aanmelden! Deelname bedraagt € 99,- per persoon. 

Uitbesteden stap 1 van de jaarwissel aan Easyflex

Het is mogelijk om stap 1 van de jaarwissel (de opening van het nieuwe loonjaar) door Easyflex uit te laten voeren (€140,- per werkmaatschappij).  We ontvangen dan graag per werkmaatschappij de beschikking gedifferentieerde premie Whk 2024. Je kunt de opdrachtbevestiging + kopie van de Whk beschikking sturen naar easy2serve@easyflex.nl.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Vermelden van totalen per flexwerker op de factuur

Op een factuur naar de relatie kunnen meerdere flexwerkers en dus meerdere uren en bedragen staan. Het komt ook voor dat dezelfde flexwerker meerdere keren op dezelfde factuur staat. Deze optie geeft duidelijkheid in het totaal aantal uur per flexwerker (per kostenplaats indien van toepassing). Uitgangspunt is dat op het eerste gezicht direct duidelijk is hoeveel normale uren / overwerkuren / onregelmatige uren etc. per flexwerker (per kostenplaats) in totaal worden gefactureerd. Dit houdt in dat het niet in alle gevallen nodig is om totalen per flexwerker te tonen. De volledige uitleg inclusief voorbeelden is hier te lezen.

In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Facturen' is onder ‘Niet vermelden van’ de nieuwe optie 'totaal aantal uur per flexwerker' beschikbaar. Standaard staat de optie aangevinkt, zodat de opmaak van de facturen niet ineens verandert. Wanneer deze optie is uitgevinkt, worden de totalen per flexwerker op de factuur getoond. 

Melding: 3671

Nieuwe autorisatie: ‘Bewerken declaratie’

Er is een nieuwe autorisatie toegevoegd aan het tabblad ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Autorisatie betalingen’. Aan deze autorisatie kan een rol worden toegekend. Alleen medewerkers met deze rol mogen vervolgens de urendeclaraties bewerken. Standaard staat de rol op ‘N.v.t.’. Dit wil zeggen dat iedere medewerker de urendeclaratie mag bewerken. Met deze instelling maak je het mogelijk dat bepaalde medewerkers de urendeclaratie kunnen inzien zonder dat gegevens gewijzigd kunnen worden.

Melding: 3685

Instelling waarmee een loontijdvak voor het einde als verstreken kan worden beschouwd

In 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonproces' is ingesteld wanneer een loontijdvak als ‘Verstreken’ wordt beschouwd. Bij de verloning wordt gecontroleerd wanneer de weeklonen, 4-wekenlonen en maandlonen verwerkt kunnen worden (indien er in de urendeclaratie gekozen is voor 'Afwikkelen voor verstreken loontijdvakken). Vanaf nu is het mogelijk om hier negatieve aantallen vast te leggen. Hiermee kan het tijdvak dus al een aantal dagen vóór afloop als ‘verstreken’ worden beschouwd en kun je dus bijvoorbeeld de maandverloning elke maand op/rond de 25e van de maand uitvoeren.

Melding: EASY-2484

Nieuwe mergefields / template lijst voor automatisch uitbetalen reserveringen

Er is een nieuwe template lijst beschikbaar waarmee je in een document kunt tonen welke reserveringen al dan niet periodiek automatisch uitbetaald worden. Het gaat om de instelling 'Automatisch uitbetalen van reserveringen' op het tabblad 'Betalingen' bij de flexwerker.

Melding: 2489

Uitvoer samenstellen in 'Matching' uitgebreid met diverse velden

In Matching kun je via ‘Uitvoer samenstellen’ vanaf nu de volgende velden uit de plaatsing ophalen:

 • Business unit
 • Extra vermelding op de nota
 • Inkoopordernummer
 • Accorderen urendeclaraties
 • Tijdregistratiesysteem

Daarnaast kun je vanaf nu ook de waarde ophalen die is gekozen op het tabblad 'Relatie > Contactpersonen > Algemeen’ bij ‘Contactpersoon voor plaatsingsbevestiging’.

Melding: 2824

Overzicht ‘Exporteren crediteuren’ nu ook beschikbaar voor boekhoudpakket iMuis

Het overzicht ‘Exporteren crediteuren’, waarmee je de ZZP’er kunt exporteren waarbij je gebruik maakt van reverse billing, is vanaf nu ook beschikbaar voor werkmaatschappijen die gebruik maken van het financiële pakket ‘iMuis’. Er wordt een exportbestand aangemaakt dat overeenkomt met het overzicht ‘Exporteren debiteuren’. In iMuis kun je zelf het bijbehorende masker aanmaken/aanpassen.

Melding: 33277

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je hier in ons online handboek terugvinden.

Verbeterd

Filterinstellingen in ‘Backoffice / Frontoffice > Exporteren en printen’ worden weer opgeslagen

Wanneer je in ‘Backoffice > Exporteren en printen’ of ‘Frontoffice > Exporteren en printen’ de filterinstellingen hebt aangepast en vervolgens het scherm gesloten, werden de filterinstellingen niet opgeslagen. Wanneer je het scherm opnieuw opende moest je opnieuw de filterinstellingen aanpassen. Dit is opgelost. Wanneer je nu de filterinstellingen aanpast en het scherm sluit worden de filterinstellingen opgeslagen en opnieuw toegepast wanneer je het scherm weer opent.

Melding: EASY-33236

Verrekening Reverse billing gaat van nieuwe betaling af

Een te verrekenen betaling voor Reverse billing wordt vanaf nu verrekend met een nieuwe factuur. Eerder werd de verrekening wel vermeld op de factuur maar werd de verrekening niet toegepast bij de betaling. Als er een te verrekenen bedrag en een te betalen bedrag is, worden beide bedragen genoemd op het overzicht 'Betalingen (saldilijst)'. Zodra het te betalen bedrag hoger is dan het te verrekenen bedrag en het overzicht ‘Betalingen (aanmaken betaalopdrachten)’ is aangemaakt, dan verdwijnen de regels van de saldilijst. Let op: de (bestaande) verrekening wordt alleen toegepast als de nieuwe factuur is aangemaakt met dezelfde instelling bij ‘Uiterste betaaltermijn hanteren’ als de factuur waaruit het te verrekenen bedrag is ontstaan.

Melding: 33142

Opgelost

Stempelen van beschikbaarheid

In het tabblad 'Frontoffice > Flexwerker > Beschikbaarheid' kun je de beschikbaarheid van de flexwerker (en wanneer die is verhinderd) vastleggen/stempelen. Bij het snel slepen van beschikbaarheid  voor meerdere dagen, kreeg je onterecht een melding waarin stond dat de gegevens nog niet waren opgeslagen. Dit probleem is opgelost.

Melding: 33098

Onterechte foutmelding over crediteurnummers niet langer op de controlelijst

Op de controlelijst krijg je niet langer onterecht de volgende melding: 'De crediteurnummers in reverse billing voldoen niet aan vastgelegde capaciteit in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Crediteuren'. Deze melding is opgelost.

Melding: 33275

Exporteren lijngrafiek of staafdiagram voor omzet/marge in management dashboard geeft weer juist beeld

Bij het exporteren van een lijn- en staafdiagram in ‘Backoffice > Management dashboard’ werd in het jpg-bestand een zwart beeld getoond. Dit is opgelost. Vanaf nu wordt de weergave getoond zoals in Easyflex.

Melding: 4602

Dataview

Versie 32 van Dataview is uitgebracht. Naast enkele verbeteringen zijn er ook vier nieuwe werkbladen bijgekomen.

4 nieuwe werkbladen beschikbaar

 1. Het werkblad ‘ET-uitruil’ geeft informatie over de bruto- en netto bedragen van de ET-uitruil voor flexwerkers.
 2. 'Klant rapportage uren' is een werkblad met een flexibele draaitabel om snel inzicht te krijgen in de verschillende soorten gewerkte uren en om deze te kunnen rapporteren.
 3. 'WM voorzieningen en marge' met o.a. de opbouw en opname van de werkmaatschappij voorzieningen die kunnen vrijvallen en het eventuele effect ervan op de marge.
 4. De ‘Actieve arbeidsovereenkomsten & gewerkte uren’ met de uren gewerkt van de afgelopen weken of de vorige 4 weken periode.

Kleinere wijzigingen

 • Op veel werkbladen kan naast ‘week’, ‘maand’ ook worden gekozen voor ‘4 weken’ als periode.
 • Werkblad ‘Relatie detail’ toont per relatie meer gegevens zoals bijvoorbeeld ‘Specialisme’, ‘Kent ons van’ en ‘Branche’.
 • De 'week- en jaarrapportage' werkbladen uitgebreid met kolommen voor het aantal flexwerker uren van het huidige en vorige jaar.
 • Op het werkblad 'Top klanten' is een combobox toegevoegd waardoor het mogelijk is om de gegevens van 10, 25, 50, 100, 250 of 1000 relaties in te zien. De standaard waarde is 100.
 • Werkblad 'Top klanten' uitgebreid met twee grafieken om de omzet van het huidige jaar af te kunnen zetten t.o.v. het aantal flexwerkers en de gemiddelde duur van plaatsingen.
 • Werkblad ‘Jaarrapportage relaties' uitgebreid met de mogelijkheid om een kolom toe te voegen met daarin het ‘Specialisme’ of ‘Branche’ of ‘Kwalificatie’ of 'Kent ons van’.
 • Werkbladen 'Marge detail' en 'Klant rapportage uren' hebben draaitabellen waarbij de sortering kan worden aangepast.

EF2GO

Aanmaken en bewerken van aanvragen in EF2GO

Vanaf nu is het mogelijk nieuwe aanvragen aan te maken in EF2GO. Ga naar 'aanvragen' in het zijmenu en klik op 'nieuwe aanvraag' om een nieuwe aanvraag aan te maken. Wanneer de aanvraag is geopend, kan met de knop 'bewerken' de algemene gegevens, vacaturegegevens en relatiegegevens beperkt worden bewerkt. Dit zal in de toekomst verder worden uitgebreid. 

Melding: 5584

Uurloon met decimalen invoeren bij het aanmaken van nul-uren contracten 

Wanneer voor de flexwerker een nul-uren contract wordt aangemaakt, kon voorheen het uurloon als geheel getal worden ingevoerd. Vanaf nu het uurloon met 2 decimalen worden ingevoerd.

Melding: 6197
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.