Skip to main content
Skip table of contents

Relaties > Contactpersonen

Je kunt bij relaties één of meerdere contactpersonen vastleggen. Op het scherm verschijnt een overzicht van alle reeds ingevoerde contactpersonen. 

Wanneer je een contactpersoon hebt geselecteerd bevinden zich hier vier tabbladen: 

  • algemeen
  • overige
  • notificaties
  • sluiten

Algemene informatie

Je kunt in dit veld algemene informatie invoeren betreffende de contactpersoon. Je kunt ook een foto van de contactpersoon invoegen.
Ook kan voor één contactpersoon van de relatie worden ingesteld dat die persoon standaard geselecteerd wordt als ontvanger van plaatsingsbevestigingen.


Overzicht van de criteria voor mailingen

Binnen Easyflex kun je registreren wat de mailcriteria van de contactpersoon zijn. Op dit tabblad wordt een overzicht getoond van alle vastgelegde mailcriteria. Deze selectieteksten zijn onbeperkt in te geven in 'Beheer > Selectietabellen'. Je kunt per contactpersoon de mailcriteria vastleggen. 

Overzicht van de disciplines

Ook kun je een overzicht van disciplines vastleggen, deze selectieteksten zijn onbeperkt in te geven in 'Beheer > Selectietabellen'.

Zoekopdracht

Middels de 'Zoekopdracht' kan er gezocht worden in (automatische en handmatige) notificaties. Voor het beste resultaat adviseren we altijd op één of meerdere volledige woorden te zoeken. Als je op meerdere woorden zoekt worden alleen resultaten weergegeven waarin alle zoekwoorden voorkomen. Je kunt zoeken in het onderwerp én in de detailinformatie van een notificatie. Er kan niet gezocht worden op lidwoorden, voorzetsel en speciale tekens.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.