Skip to main content
Skip table of contents

BI > Crediteuren

Nummerreeks

Je bepaalt in dit veld de nummerreeks van de crediteuren. Het crediteurennummer kan uit maximaal 7 cijfers bestaan en moet altijd minimaal 1 en maximaal 9.999.999 zijn. Deze nummerreeks mag niet overlappen met de nummerreeks zoals ingesteld bij 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Debiteuren'. Het aantal cijfers wat je kan invullen is afhankelijk van de instellingen bij 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > financiële administratie > Capaciteit' 

Autorisatie wijzigen

In dit veld kun je autorisatie verlenen aan een medewerker met een bepaalde rol om het crediteurennummer van een ZZP'er te wijzigen;

  • Wanneer er geen autorisatie wordt vastgelegd kan geen enkele medewerker het crediteurennummer wijzigen;
  • Wanneer je kiest voor 'N.v.t.' kan elke medewerker het crediteurennummer wijzigen;
  • Wanneer je een rol selecteert kunnen alleen medewerkers met die betreffende rol het crediteurennummer wijzigen.

Factuurnummers

In dit veld kun je de nummerreeks aanpassen voor de Reverse Billing facturen. Je hebt de keuze uit 'Standaard' en 'Uniek per crediteur'.
Indien je kiest voor 'Standaard' zullen de Reverse Billing factuurnummers oplopen van 1, 2, 3 ect.
Indien je kiest voor 'Uniek per crediteur' wordt de nummerreeks aangepast naar:'Laatste cijfer loonjaar + laatste 4 cijfers registratienummer flexwerker + 001’, bijvoorbeeld: 48457001 (4 = Loonjaar 2024, 8457 = laatste 3 cijfers registratienummer flexwerker, 001 = volgnummer). Het volgnummer zal vervolgens oplopen naar mate er meer reverse billing facturen worden aangemaakt.

In loonjaar 2023 werd het factuurnummer bij de keuze 'Uniek per crediteur' als volgt opgebouwd: 'Laatste 2 cijfers loonjaar + laatste 3 cijfers registratienummer flexwerker + 001’, bijvoorbeeld: 23457001 (23 = Loonjaar 2023, 457 = laatste 3 cijfers registratienummer flexwerker, 001 = volgnummer). Omdat dit regelmatig resulteerde in gelijke factuurnummers voor verschillende crediteuren én dit voor klanten problemen opleverde bij het importeren van de journaalposten in het boekhoudpakket, is dit aangepast met ingang van loonjaar 2024.

Positionering adres (mm)

In deze velden bepaal je de positionering van het adres van de ZZP'er en van de eigen werkmaatschappij. Dit kan noodzakelijk zijn wanneer je met bijvoorbeeld venster enveloppen werkt. Je geeft de positionering in millimeters in. Easyflex toont een hint met daarin de mogelijke waarde welke je kunt ingeven.

E-mail template U-vorm

Indien je voor het verzenden van Reverse Billing facturen aan je zzp'ers vanuit 'Backoffice > Overzichten' geen gebruik wilt maken van de standaard e-mail die Easyflex opgesteld heeft, kun je hier een e-mail template vastleggen. Je kunt kiezen uit de templates die in 'Beheer > Document management > Templates' vastliggen onder het template type 'E-mail template flexwerker' met de opmaak 'U-vorm'.

E-mail template Jij-vorm

Indien je voor het verzenden van Reverse Billing facturen aan je zzp'ers vanuit 'Backoffice > Overzichten' geen gebruik wilt maken van de standaard e-mail die Easyflex opgesteld heeft, kun je hier een e-mail template vastleggen. Je kunt kiezen uit de templates die in 'Beheer > Document management > Templates' vastliggen onder het template type 'E-mail template flexwerker' met de opmaak 'Jij-vorm'.

Niet vermelden van

Je kunt ervoor kiezen om bepaalde gegevens niet op de reverse billing factuur te vermelden, deze gegevens zijn:

  • De tekst 'Bemiddelaar'
    Het woord 'Bemiddelaar' wordt niet getoond boven het adres van de werkmaatschappij (linksboven op de factuur)
  • De opdrachtgever
    Het woord 'Opdrachtgever' met daarbij de naam van de relatie wordt niet getoond (onder het declaratienummer en weeknummer in de 'basis' van de factuur)JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.