Nummerreeks

Je bepaalt in dit veld de nummerreeks van de crediteuren. Het crediteurennummer kan uit maximaal 7 cijfers bestaan en moet altijd minimaal 1 en maximaal 9.999.999 zijn. Deze nummerreeks mag niet overlappen met de nummerreeks zoals ingesteld bij 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Debiteuren'. 

Autorisatie wijzigen

In dit veld kun je autorisatie verlenen aan een medewerker met een bepaalde rol om het crediteurennummer van een ZZP'er te wijzigen;

  • Wanneer er geen autorisatie wordt vastgelegd kan geen enkele medewerker het crediteurennummer wijzigen;
  • Wanneer je kiest voor 'N.v.t.' kan elke medewerker het crediteurennummer wijzigen;
  • Wanneer je een rol selecteert kunnen alleen medewerkers met die betreffende rol het crediteurennummer wijzigen.

Factuurnummers

In dit veld kun je de nummerreeks aanpassen voor de Reverse Billing facturen. Je hebt de keuze uit 'Standaard' en 'Uniek per crediteur'. Indien je kiest voor 'Standaard' zullen de Reverse Billing factuurnummers oplopen van 1, 2, 3 ect. Indien je kiest voor 'Uniek per crediteur' wordt de nummerreeks aangepast naar: 'Laatste 2 cijfers loonjaar + laatste 3 cijfers registratienummer flexwerker + 001’, bijvoorbeeld: 23457001 (23 = Loonjaar 2023, 457 = laatste 3 cijfers registratienummer flexwerker, 001 = volgnummer). Het volgnummer zal vervolgens oplopen naar maten er meer Reverse Billing facturen worden aangemaakt.

Positionering adres (mm)

In deze velden bepaal je de positionering van het adres van de ZZP'er en van de eigen werkmaatschappij. Dit kan noodzakelijk zijn wanneer je met bijvoorbeeld venster enveloppen werkt. Je geeft de positionering in millimeters in. Easyflex toont een hint met daarin de mogelijke waarde welke je kunt ingeven.

Niet vermelden van

Je kunt ervoor kiezen om bepaalde gegevens niet op de reverse billing factuur te vermelden, deze gegevens zijn:

  • De tekst 'Bemiddelaar'
    Het woord 'Bemiddelaar' wordt niet getoond boven het adres van de werkmaatschappij (linksboven op de factuur)
  • De opdrachtgever
    Het woord 'Opdrachtgever' met daarbij de naam van de relatie wordt niet getoond (onder het declaratienummer en weeknummer in de 'basis' van de factuur)