Skip to main content
Skip table of contents

BI > Journaalrekeningen

Ten behoeve van het verlonings- en factureerproces dienen in dit tabblad de algemene rekeninggroepen te worden vastgelegd. De rekeningen zijn in drie groepen ingedeeld:

 • BTW rekeningen
 • Tegenrekeningen
 • Overige rekeningen

Welke rekeningen je per groep kunt selecteren, is afhankelijk van de rekeningnummers welke zijn vastgelegd binnen het rekeningenschema (Algemene beschrijvingen > Rekeningnummers vastleggen). Wanneer je de mogelijkheid 'Niet van toepassing' kiest, wordt het verlonings- en factureerproces geblokkeerd. Wil je een journaalrekening niet apart boeken of in praktijk geen gebruik maken van deze journaalrekening, kun je beter een algemene uitwijk- of diverse rekening maken welke je bij deze journaalrekening selecteert.

BTW rekeningen 

De omzetrekeningen in dit tabblad zijn van belang voor de btw-aangifte. Je kunt per levering middels de knop 'zoeken' de beschikbare rekeningen opvragen, hieruit kun je je keuze maken. Easyflex onderhoudt de gegevens voor de leveringen. Momenteel worden de volgende BTW tarieven gehanteerd:

 • Laag tarief 6%
 • Hoog tarief 19%
 • Hoog tarief 21%
 • BTW 0% tarief
 • BTW verlegd
 • Binnen EU
 • Buiten EU
 • Tegenrekening BTW

Bij de BTW tarieven van 6% (laag),19% (hoog) en 21% (hoog) dien je ook een tegenrekening in te geven, waarop de BTW geboekt moet worden.


BTW inkoop

Dit tabblad is verplicht indien je gebruikmaakt van Reverse Billing. De omzetrekeningen in dit tabblad zijn van belang voor de btw-aangifte. De gehanteerde btw-tarieven zijn gelijk aan die van 'Btw rekeningen'.


Tegenrekening 

Wanneer je hebt aangegeven dat er extra journaalposten per sectoren moeten worden gegenereerd ('Beheer > Bedrijfsinstellingen > Journaalposten'), dien je hier de tegenrekening voor sectoren vast te leggen. Boekhoudkundig moet er aansluiting worden gerealiseerd tussen je boekhouding en de loonaangifte voor loonbelasting en sociale verzekeringen (UWV). Hiervoor moeten tegenrekeningen worden ingegeven zodat deze aansluiting in balans én boekhoudkundig in orde zal zijn.Controlerekeningen

Ook voor de loonbelasting en sociale verzekeringen dien je een tegenrekening te selecteren. Boekhoudkundig moet er aansluiting worden gerealiseerd tussen je boekhouding en de loonaangifte voor loonbelasting en sociale verzekeringen (UWV). Hiervoor moeten tegenrekeningen worden ingegeven zodat  deze aansluiting in balans én boekhoudkundig in orde zal zijn.


Overige rekeningen 

In dit veld dien je rekeningnummers in te geven voor het totaliseren van de journaalpost en het verlonings- en factureerproces. Het betreft hier de volgende rekeningen:

 • Debiteuren
 • Crediteuren
 • Kredietbeperking
 • Inkoopnota's ZZP
 • Inkoopnota's doorlenen
 • Uitwijkrekening

Je kunt per rekening middels de knop 'zoeken' de beschikbare rekeningen opvragen.

Debiteuren

Je dient hier de grootboekrekening in te geven voor de debiteuren (verkoopfacturen).

Crediteuren

Je dient hier de grootboekrekening in te geven voor de crediteuren (inkoopfacturen). Alleen van toepassing bij Reverse billing.

Kredietbeperking

Je dient een rekening te specificeren voor kredietbeperking. De opbrengsten van de kredietbeperking worden op deze rekening geboekt.

Inkoopnota's ZZP

Je dient een grootboekrekening in te geven voor inkoopnota's ZZP. De facturen van de ZZP'er worden op deze rekening geboekt. Van toepassing indien je ZZP'ers verloont zonder Reverse billing.

Inkoopnota's doorlenen

je dient een grootboekrekening in te geven voor inkoopnota's doorlenen. De facturen voor het doorlenen welke je ontvangt worden op deze rekening geboekt.

Uitwijkrekening

Indien er zich technische verschillen voordoen bij het opmaken van de journaalpost, worden deze geboekt op deze uitwijkrekening.


Ten behoeve van het verlonings- en factureerproces dienen in dit tabblad de algemene rekeninggroepen te worden vastgelegd. De rekeningen zijn in drie groepen ingedeeld:

 • BTW rekeningen
 • Tegenrekeningen
 • Overige rekeningen

Welke rekeningen je per groep kunt selecteren, is afhankelijk van de rekeningnummers welke zijn vastgelegd binnen het rekeningenschema (Algemene beschrijvingen > Rekeningnummers vastleggen). Wanneer je de mogelijkheid 'Niet van toepassing' kiest, wordt het verlonings- en factureerproces geblokkeerd. Wil je een journaalrekening niet apart boeken of in praktijk geen gebruik maken van deze journaalrekening, kun je beter een algemene uitwijk- of diverse rekening maken welke je bij deze journaalrekening selecteert.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.