Skip to main content
Skip table of contents

Templates lijsten

Het is mogelijk om binnen Easyflex lijsten te genereren. Een lijst bestaat uit een beginopdracht, diverse attributen en een eindopdracht. De opdrachten en attributen dienen elk in een apart merge-veld in Word te worden ingevoerd. De beginopdracht van elke lijst staat in een apart merge-veld en dient tussen rechte haken te worden ingegeven en dient altijd de opdracht 'lijst' te bevatten, bijvoorbeeld [pt.pv:vergoedingen, lijst].

Hierna kun je meerdere merge-velden aanmaken met daarin de gewenste attributen. Om de lijst te beëindigen geef je weer een apart merge-veld in met daarin een eindopdracht. Deze eindopdracht dient ook tussen rechte haken te worden ingegeven en dient altijd te beginnen met een slash, bijvoorbeeld [/lijst-eind]. De tekst voor de eindopdracht kun je zelf bepalen, mits deze maar begint met een slash.

Bijvoorbeeld (zoals getoond in Word):

[fw.we:werkervaring, lijst]
fw.we:aanvang / fw.we:einde
fw.we:werkgever
fw.we:functie
fw.we:werkzaamheden
[/lijst-eind]

Resultaat:

01-01-2009 / 01-01-2010
Easyflex Software B.V.
Algemeen medewerker
Administratie, telefoon, archiveren en dossiers opmaken.

De volgende lijsten kunnen binnen Easyflex worden aangemaakt:

Lijstopdrachten

Skip

Door het ingeven van de opdracht 'Skip' wordt, wanneer er geen records zijn, nul geleverd. Bijvoorbeeld wanneer je een koptekst gebruikt om een lijst aan te kondigen, kun je gebruik maken van de opdracht 'Skip'. Deze zorgt ervoor dat als er geen resultaten zijn van de door jou aangevraagde lijst, deze koptekst ook niet getoond wordt. Bijvoorbeeld: [pt.pv:vergoedingen_rl,skip] Vergoedingen [/eind-lijst] [pt.pv:vergoedingen_rl,lijst]. Het woord 'Vergoedingen' wordt alleen maar getoond indien er ook daadwerkelijk vergoedingen zijn opgenomen in de plaatsing. Zijn er geen vergoedingen dan wordt het woord 'Vergoedingen' en de overige gegevens niet getoond, er volgt gewoon een nieuwe regel.

Lijst getal

Wanneer je na de opdracht 'lijst' een getal ingeeft, levert deze opdracht een lijst op met een maximaal aantal regels. Bijvoorbeeld 'lijst, 4' levert 4 regels op, de inhoud van de regels wordt gevuld met de resultaten van de attributen welke tussen de begin- en eindopdracht zijn opgenomen. Bijvoorbeeld; [pt.pv:vergoedingen, lijst, 3] alleen de eerste drie regels van de vergoedingen uit de plaatsing worden nu getoond. Zijn er echter maar 2 vergoedingen opgenomen in de plaatsing, worden er maar 2 regels vrijgehouden voor vergoedingen.

Alternatief

Wanneer je de opdracht 'Alternatief' ingeeft, kun je vrije tekst opnemen welke getoond wordt wanneer de template opdracht leeg is. Bijvoorbeeld wanneer je ingeeft; [fw.ao:arbeidsverleden, alternatief] Geen arbeidsverleden [/lijst-eind] wordt de tekst 'Geen arbeidsverleden' getoond wanneer er bij de flexwerker geen arbeidsverleden is ingegeven.

Bijvoorbeeld:

[fw.ao:arbeidsverleden, lijst]
fw.ao:werkgever
[/lijst-eind]

[fw.ao:arbeidsverleden, alternatief]
Geen arbeidsverleden
[/lijst-eind]

Maar je kunt 'Alternatief' ook gebruiken voor elk willekeurige template attribuut. Wanneer het betreffende attribuut leeg is, wordt de vrije tekst weergegeven. Let erop dat er in vrije tekst geen aanhalingstekens en komma's mogen worden gebruikt.

Reversed

De volgorde van de getoonde resultaten wordt omgedraaid, deze opdracht is mogelijk met de lijsten:

De volgorde is standaard van de laatste werkervaring/opleiding naar de eerste werkervaring/opleiding. Dus de werkervaring van 2006 wordt eerst getoond, dan de werkervaring van 2004 en dan de werkervaring van 2000. Het is mogelijk deze volgorde om te draaien, door de opdracht 'reversed' binnen de template lijst in te geven.

Attribuut in andere lijst gebruiken

Wanneer je op je template voor de relatie bijvoorbeeld de toeslagpercentages voor de flexwerker wilt vermelden dan kun je het attribuut (pt.pu:percentage_flexwerker) gebruiken in de lijst van de relatie (pt.pu:toeslagen_rl, lijst).

Lijst en/of opsomming netjes onder elkaar plaatsen

Wanneer je op je template bijvoorbeeld de werkervaring wil tonen en er zijn meerdere werkzaamheden beschreven, dan is het moeilijk deze op één lijn te krijgen (vooral als ze niet links gecenteerd moeten staan in het document). Door een tabel in te voegen en de template-velden daarin te plaatsen kun je precies bepalen waar de tekst moet komen te staan.

N.v.t.

Wanneer je een lijst wil genereren met de vergoedingen maar niks wil tonen wanneer er geen vergoedingen aanwezig zijn, kun je de volgende mergefields gebruiken:

[pt.pv:vergoedingen_fw, lijst]
pt.pv:omschrijving_loonspecificatie
pt.pv:bedrag_flexwerker
[/lijst-eind]

[pt.pv:vergoedingen_fw, alternatief]
n.v.t.
[/lijst-eind]

Aanvraag

av.bu:businessunits, lijst

Genereert een lijst van business units vastgelegd bij de aanvraag. De business units worden in dezelfde volgorde getoond, als ze zijn vastgelegd.

De volgende attributen kunnen in deze lijst worden opgenomen:

 • av.bu:naam
  de naam van de businessunit wordt getoond

av.memo:memorubrieken, lijst

Genereert een lijst van alle memo-rubrieken welke zijn aangemaakt bij de aanvraag mits deze beschikbaar zijn gesteld in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Ontwerp memobladen'.

Een getal in de beginopdracht van de lijst wordt genegeerd, omdat memo-rubrieken niet een geordende groep is.

De volgende attributen kunnen in deze lijst worden opgenomen:

 • av.memo:naam
  de omschrijving van de memo-rubriek wordt getoond
 • av.memo:waarde
  het 'antwoord' bij de desbetreffende memo-rubriek wordt getoond

av.nr:personen, lijst

Genereert een lijst met het aantal personen gevraagde voor een aanvraag.

De volgende attributen kunnen in deze lijst worden opgenomen:

 • av.nr:aantal_personen_value
  het aantal personen wordt getoond
 • av.nr:ingangsdatum
  het aantal personen kan per een bepaalde datum worden ingegeven, deze ingangsdatum wordt getoond
 • av.nr:aantekening
  een eventueel ingegeven aantekening wordt getoond

Flexwerker

fw.ao:arbeidsverleden, lijst

Genereert een lijst met in Easyflex vastgelegde arbeidsverleden van de flexwerker. Dit arbeidsverleden dient te worden vastgelegd als arbeidsovereenkomst waar bij 'Reden vastlegging' voor 'Opvolgend werkgeverschap' is gekozen.

De volgende attributen kunnen in deze lijst worden opgenomen:

 • alle attributen met de broncode ao (arbeidsovereenkomst), voorafgegaan door de broncode fw (flexwerker) bijvoorbeeld fw.ao:startdatum
 • fw.ao:werkgever
  de naam van de werkgever waar de flexwerker heeft gewerkt wordt getoond

fw.bet:automatisch_uitbetalen, lijst

Genereert een lijst met alle reserveringen van de werkmaatschappij die getoond worden in Frontoffice > Flexwerker > Betalingen > Automatisch uitbetalen van reserveringen. Achter de naam van de reservering wordt 'Ja' getoond indien deze periodiek automatisch wordt uitbetaald (vinkje aan) en er wordt 'Nee' getoond indien de reservering niet periodiek automatisch wordt uitbetaald (vinkje uit). De volgende attributen kunnen in deze lijst worden opgenomen:

 • fw.bet:reservering
  de naam van de reserveringen wordt getoond
 • fw.bet:automatisch_uitbetalen
  ja indien het vinkje aan staat, nee indien het vinkje uit staat

fw.bu:businessunits, lijst

Genereert een lijst van business units vastgelegd bij de flexwerker. De business units worden in dezelfde volgorde getoond, als ze zijn vastgelegd.

De volgende attributen kunnen in deze lijst worden opgenomen:

 • fw.bu:naam
  de naam van de businessunit wordt getoond

fw.doc:documenten_ontbreken, lijst

Genereert een lijst met alle ontbrekende documenten van de flexwerker.

De volgende attributen kunnen in deze lijst worden opgenomen:

 • fw.doc:naam

fw.doc:documenten_vereist, lijst

Genereert een lijst met alle vereiste documenten van de flexwerker. Ook de status van het documenttype en de eventuele datum van het genereren van het document kan worden opgevraagd. Het betreft hier documenttypen welke zijn aangevinkt bij de flexwerker op het tabblad Documenten > Vereist.

De volgende attributen kunnen in deze lijst worden opgenomen:

 • fw.doc:naam
 • fw.doc:gegenereerd
 • fw.doc:gegenereerd_datum
 • fw.doc:retour
 • fw.doc:retour_datum

fw.doc:documenten_verlopen, lijst

Genereert een lijst met alle vereiste documenten van de flexwerker waarvan de einddatum is verstreken.

De volgende attributen kunnen in deze lijst worden opgenomen:

 • fw.doc:naam
 • fw.doc:einddatum

fw.memo:memorubrieken, lijst

Genereert een lijst van alle memo-rubrieken welke zijn aangemaakt bij de flexwerker mits deze beschikbaar zijn gesteld in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Ontwerp memobladen'. Een getal in de beginopdracht van de lijst wordt genegeerd, omdat memo-rubrieken niet een geordende groep is.

De volgende attributen kunnen in deze lijst worden opgenomen:

 • fw.memo:naam
  de omschrijving van de memo-rubriek wordt getoond
 • fw.memo:waarde
  het 'antwoord' bij de desbetreffende memo-rubriek wordt getoond

fw.oh:opleiding, lijst / fw.oh:opleiding_reversed, lijst

Genereert een lijst met de in Easyflex vastgelegde opleiding(en) van de flexwerker. Deze opleidingen dienen te worden vastgelegd in het tabblad opleidingen (Frontoffice > Flexwerker > Opleidingen).

De volgende attributen kunnen in deze lijst worden opgenomen:

 • fw.oh:aanvang
  de aanvangsdatum van de opleiding wordt getoond
 • fw.oh:diploma
  wanneer de optie 'diploma' in de opleiding op 'Ja' staat, wordt ook 'Ja' getoond, wanneer de optie op 'Nee' staat, wordt 'Nee' getoond
 • fw.oh:diploma_gezien
  wanneer de optie 'diploma gezien' in de opleiding is aangevinkt, wordt 'Ja' getoond, wanneer de optie niet is aangevinkt, wordt 'Nee' getoond
 • fw.oh:einde
  de einddatum van de opleiding wordt getoond
 • fw.oh:informatie_cv
  informatie ingegeven in het veld 'aanvullende gegevens voor CV' wordt getoond
 • fw.oh:informatie_intern
  informatie ingegeven in het veld 'aanvullende gegevens intern' wordt getoond
 • fw.oh:opleiding
  de naam van de opleiding wordt getoond
 • fw.oh:tonen_in_cv
  wanneer de optie 'Curriculum vitae' is aangevinkt, wordt 'Ja' getoond, wanneer de optie niet is aangevinkt, word 'Nee' getoond
 • fw.oh:vakkenpakket
  het vakkenpakket van de opleiding wordt getoond

fw.oh:opleiding_cv, lijst / fw.oh:opleiding_cv_reversed, lijst

Genereert een lijst met de in Easyflex vastgelegde opleiding(en) van de flexwerker, waarvan de optie 'Curriculum Vitae' is aangevinkt bij de vraag: 'Opleiding meenemen in'. Zo kun je deze lijst dus prima gebruiken voor het aanmaken van een CV.

De volgende attributen kunnen in deze lijst worden opgenomen:

 • fw.oh:aanvang
  de aanvangsdatum van de opleiding wordt getoond
 • fw.oh:diploma
  wanneer de optie 'diploma' in de opleiding op 'Ja' staat, wordt ook 'Ja' getoond, wanneer de optie op 'Nee' staat, wordt 'Nee' getoond
 • fw.oh:diploma_gezien
  wanneer de optie 'diploma gezien' in de opleiding is aangevinkt, wordt 'Ja' getoond, wanneer de optie niet is aangevinkt, wordt 'Nee' getoond
 • fw.oh:einde
  de einddatum van de opleiding wordt getoond
 • fw.oh:informatie_cv
  informatie ingegeven in het veld 'aanvullende gegevens voor CV' wordt getoond
 • fw.oh:informatie_intern
  informatie ingegeven in het veld 'aanvullende gegevens intern' wordt getoond
 • fw.oh:opleiding
  de naam van de opleiding wordt getoond
 • fw.oh:vakkenpakket
  het vakkenpakket van de opleiding wordt getoond

fw.oh:opleiding_zonder_cursus, lijst / fw.oh:opleiding_zonder_cursus_reversed

Genereert een lijst met de in Easyflex vastgelegde opleiding(en) van de flexwerker.

De volgende attributen kunnen in deze lijst worden opgenomen.

 • fw.oh:aanvang
  de aanvangsdatum van de opleiding wordt getoond
 • fw.oh:diploma
  wanneer de optie 'diploma' in de opleiding op 'Ja' staat, wordt ook 'Ja' getoond, wanneer de optie op 'Nee' staat, wordt 'Nee' getoond
 • fw.oh:diploma_gezien
  wanneer de optie 'diploma gezien' in de opleiding is aangevinkt, wordt 'Ja' getoond, wanneer de optie niet is aangevinkt, wordt 'Nee' getoond
 • fw.oh:einde
  de einddatum van de opleiding wordt getoond
 • fw.oh:informatie_cv
  informatie ingegeven in het veld 'aanvullende gegevens voor CV' wordt getoond
 • fw.oh:informatie_intern
  informatie ingegeven in het veld 'aanvullende gegevens intern' wordt getoond
 • fw.oh:opleiding
  de naam van de opleiding wordt getoond
 • fw.oh:tonen_in_cv
  wanneer de optie 'Curriculum vitae' is aangevinkt, wordt 'Ja' getoond, wanneer de optie niet is aangevinkt, word 'Nee' getoond
 • fw.oh:vakkenpakket
  het vakkenpakket van de opleiding wordt getoond.

fw.oh:opleiding_zonder_cursus_cv, lijst / fw.oh:opleiding_zonder_cursus_cv_reversed, lijst

Genereert een lijst met de in Easyflex vastgelegde opleiding(en) van de flexwerker, waarvan de optie 'Curriculum Vitae' is aangevinkt bij de vraag: 'Opleiding meenemen in'. Zo kun je deze lijst dus prima gebruiken voor het aanmaken van een CV.

De volgende attributen kunnen in deze lijst worden opgenomen:

 • fw.oh:aanvang
  de aanvangsdatum van de opleiding wordt getoond
 • fw.oh:diploma
  wanneer de optie 'diploma' in de opleiding op 'Ja' staat, wordt ook 'Ja' getoond, wanneer de optie op 'Nee' staat, wordt 'Nee' getoond
 • fw.oh:diploma_gezien
  wanneer de optie 'diploma gezien' in de opleiding is aangevinkt, wordt 'Ja' getoond, wanneer de optie niet is aangevinkt, wordt 'Nee' getoond
 • fw.oh:einde
  de einddatum van de opleiding wordt getoond
 • fw.oh:informatie_cv
  informatie ingegeven in het veld 'aanvullende gegevens voor CV' wordt getoond
 • fw.oh:informatie_intern
  informatie ingegeven in het veld 'aanvullende gegevens intern' wordt getoond
 • fw.oh:opleiding
  de naam van de opleiding wordt getoond
 • fw.oh:vakkenpakket
  het vakkenpakket van de opleiding wordt getoond.

fw.oh:cursus, lijst / fw.oh:cursus_reversed, lijst

Genereert een lijst met de in Easyflex vastgelegde cursus(sen) van de flexwerker. Deze cursussen dienen te worden vastgelegd in het tabblad opleidingen (Frontoffice > Flexwerker > Opleidingen).

De volgende attributen kunnen in deze lijst worden opgenomen.

 • fw.oh:aanvang
  de aanvangsdatum van de cursus wordt getoond
 • fw.oh:diploma
  wanneer de optie 'diploma' in de cursus op 'Ja' staat, wordt ook 'Ja' getoond, wanneer de optie op 'Nee' staat, wordt 'Nee' getoond
 • fw.oh:diploma_gezien
  wanneer de optie 'diploma gezien' in de cursus is aangevinkt, wordt 'Ja' getoond, wanneer de optie niet is aangevinkt, wordt 'Nee' getoond
 • fw.oh:einde
  de einddatum van de cursus wordt getoond
 • fw.oh:informatie_cv
  informatie ingegeven in het veld 'aanvullende gegevens voor CV' wordt getoond
 • fw.oh:informatie_intern
  informatie ingegeven in het veld 'aanvullende gegevens intern' wordt getoond
 • fw.oh:opleiding
  de naam van de cursus wordt getoond
 • fw.oh:tonen_in_cv
  wanneer de optie 'Curriculum vitae' is aangevinkt, wordt 'Ja' getoond, wanneer de optie niet is aangevinkt, word 'Nee' getoond
 • fw.oh:vakkenpakket
  het vakkenpakket van de cursus wordt getoond.

fw.oh:cursus_cv, lijst / fw.oh:cursus_cv_reversed, lijst

Genereert een lijst met de in Easyflex vastgelegde cursus(sen) van de flexwerker, waarvan de optie 'Curriculum Vitae' is aangevinkt bij de vraag: 'Opleiding meenemen in'. Zo kun je deze lijst dus prima gebruiken voor het aanmaken van een CV.

De volgende attributen kunnen in deze lijst worden opgenomen.

 • fw.oh:aanvang
  de aanvangsdatum van de cursus wordt getoond
 • fw.oh:diploma
  wanneer de optie 'diploma' in de cursus op 'Ja' staat, wordt ook 'Ja' getoond, wanneer de optie op 'Nee' staat, wordt 'Nee' getoond
 • fw.oh:diploma_gezien
  wanneer de optie 'diploma gezien' in de cursus is aangevinkt, wordt 'Ja' getoond, wanneer de optie niet is aangevinkt, wordt 'Nee' getoond
 • fw.oh:einde
  de einddatum van de cursus wordt getoond
 • fw.oh:informatie_cv
  informatie ingegeven in het veld 'aanvullende gegevens voor CV' wordt getoond
 • fw.oh:informatie_intern
  informatie ingegeven in het veld 'aanvullende gegevens intern' wordt getoond
 • fw.oh:opleiding
  de naam van de cursus wordt getoond
 • fw.oh:vakkenpakket
  het vakkenpakket van de cursus wordt getoond.

fw.va:eigenschappen, lijst

Genereert een lijst van de kenmerkende eigenschappen uit het tabblad 'profielschets' bij de flexwerker.

Het volgende attribuut kan in deze lijst worden opgenomen:

 • fw.va:eigenschap

fw.va:functies, lijst

Genereert een lijst met de geselecteerde functies uit het tabblad 'profielschets' bij de flexwerker. Alleen de functies met de status 'Beschikbaar voor selectie' worden getoond, deze worden in de profielschets blauw getoond.

Het volgende attribuut kan in deze lijst worden opgenomen:

 • fw.va:functie

fw.va:vaardigheden, lijst

Genereert een lijst met de vastgelegde vaardigheden uit de profielschets van de flexwerker. Alleen de vaardigheden met de status 'Beschikbaar voor selectie' worden getoond, deze worden in de profielschets blauw en groen getoond.

Het volgende attribuut kan in deze lijst worden opgenomen:

 • fw.va:vaardigheid

fw.vb:beloningen, lijst

Genereert een lijst met vaste beloningen van de flexwerker. Deze zijn opgenomen bij de flexwerker op het tabblad 'Vaste beloningen'.

De volgende attributen kunnen in deze lijst worden opgenomen:

 • fw.vb:omschrijving_loonspecificatie
  de tekst van de loonspecificatie wordt getoond
 • fw.vb:bedrag
  het belaste bedrag van de beloning wordt getoond
 • fw.vb:bedrag_onbelast
  het onbelaste bedrag van de beloning wordt getoond
 • fw.vb:eenheid
  de eenheid van de beloning wordt getoond
 • fw.vb:soort
  de soort van de beloning wordt getoond (bruto of netto inhouding/vergoeding)
 • fw.vb:ingangsdatum
  de ingangsdatum van de beloning wordt getoond
 • fw.vb:einddatum
  de einddatum van de beloning wordt getoond

fw.we:werkervaring, lijst / fw.we:werkervaring_reversed, lijst

Genereert een lijst met de in Easyflex vastgelegde werkervaring van de flexwerker. Deze werkervaringen dienen te worden vastgelegd in het tabblad werkervaring (Frontoffice > Flexwerker > Werkervaring).

De volgende attributen kunnen in deze lijst worden opgenomen:

 • fw.we:aantekening
  eventuele aantekeningen uit de werkervaring worden getoond
 • fw.we:aanvang
  de aanvangsdatum van de werkervaring wordt getoond
 • fw.we:einde
  de einddatum van de werkervaring wordt getoond
 • fw.we:functie
  de functie van de werkervaring wordt getoond
 • fw.we:getuigschrift
  wanneer de optie 'getuigschrift' in de werkervaring op 'Ja' staat, wordt ook 'Ja' getoond, wanneer de optie op 'Nee' staat, wordt 'Nee' getoond
 • fw.we:getuigschrift_gezien
  wanneer de optie 'getuigschrift gezien' in de werkervaring is aangevinkt, wordt 'Ja' getoond, wanneer de optie niet is aangevinkt, wordt 'Nee' getoond
 • fw.we:tonen_in_cv
  wanneer de optie 'Curriculum vitae' is aangevinkt, wordt 'Ja' getoond, wanneer de optie niet is aangevinkt, word 'Nee' getoond
 • fw.we:reden_einde
  de reden van ontslag wordt getoond
 • fw.we:werkgever
  de naam van de werkgever uit de werkervaring wordt getoond
 • fw.we:werkgever_adres
  het adres van de werkgever uit de werkervaring wordt getoond
 • fw.we:werkgever_huisnummer
  het huisnummer van de werkgever uit de werkervaring wordt getoond
 • fw.we:werkgever_huisnummer_toevoeging
  de toevoeging van het huisnummer van de werkgever uit de werkervaring wordt getoond
 • fw.we:werkgever_plaats
  de plaats van de werkgever uit de werkervaring wordt getoond
 • fw.we:werkgever_postcode
  de postcode van de werkgever uit de werkervaring wordt getoond
 • fw.we:werkzaamheden
  de werkzaamheden van de werkervaring worden getoond

fw.we:werkervaring_cv, lijst / fw.we:werkervaring_cv_reversed, lijst

Genereert een lijst met de in Easyflex vastgelegde werkervaring van de flexwerker, waarvan de optie 'Curriculum Vitae' is aangevinkt bij de vraag: 'Werkervaring meenemen in'. Zo kun je deze lijst dus prima gebruiken voor het aanmaken van een CV.

De volgende attributen kunnen in deze lijst worden opgenomen:

 • fw.we:aantekening
  eventuele aantekeningen uit de werkervaring worden getoond
 • fw.we:aanvang
  de aanvangsdatum van de werkervaring wordt getoond
 • fw.we:einde
  de einddatum van de werkervaring wordt getoond
 • fw.we:functie
  de functie van de werkervaring wordt getoond
 • fw.we:getuigschrift
  wanneer de optie 'getuigschrift' in de werkervaring op 'Ja' staat, wordt ook 'Ja' getoond, wanneer de optie op 'Nee' staat, wordt 'Nee' getoond
 • fw.we:getuigschrift_gezien
  wanneer de optie 'getuigschrift gezien' in de werkervaring is aangevinkt, wordt 'Ja' getoond, wanneer de optie niet is aangevinkt, wordt 'Nee' getoond
 • fw.we:reden_einde
  de reden van ontslag wordt getoond
 • fw.we:werkgever
  de naam van de werkgever uit de werkervaring wordt getoond
 • fw.we:werkgever_adres
  het adres van de werkgever uit de werkervaring wordt getoond
 • fw.we:werkgever_huisnummer
  het huisnummer van de werkgever uit de werkervaring wordt getoond
 • fw.we:werkgever_huisnummer_toevoeging
  de toevoeging van het huisnummer van de werkgever uit de werkervaring wordt getoond
 • fw.we:werkgever_plaats
  de plaats van de werkgever uit de werkervaring wordt getoond
 • fw.we:werkgever_postcode
  de postcode van de werkgever uit de werkervaring wordt getoond
 • fw.we:werkzaamheden
  de werkzaamheden van de werkervaring worden getoond

Plaatsing

pl.bu:businessunits, lijst

Genereert een lijst van business units vastgelegd bij de plaatsing. De business units worden in dezelfde volgorde getoond, als ze zijn vastgelegd.

De volgende attributen kunnen in deze lijst worden opgenomen:

 • pl.bu:naam
  de naam van de businessunit wordt getoond

pl.memo:memorubrieken, lijst

Genereert een lijst van alle memo-rubrieken welke zijn aangemaakt bij de plaatsing mits deze beschikbaar zijn gesteld in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Ontwerp memobladen'.
Een getal in de beginopdracht van de lijst wordt genegeerd, omdat memo-rubrieken niet een geordende groep is.

De volgende attributen kunnen in deze lijst worden opgenomen:

 • pl.memo:naam
  de omschrijving van de memo-rubriek wordt getoond
 • pl.memo:waarde
  het 'antwoord' bij de desbetreffende memo-rubriek wordt getoond

pl:werkdagen, lijst

Genereert een lijst van het standaard uren rooster welke is aangemaakt bij de plaatsing.

De volgende attributen kunnen in deze lijst worden opgenomen:

 • pl:dag
  de te werken dagen uit het standaard uren rooster van de plaatsing worden getoond
 • pl:uren
  het aantal uren van de te werken dagen uit het standaard urenrooster van de plaatsing worden getoond

pt.pv:vergoedingen_fw, lijst / pt.pv:vergoedingen_rl, lijst

Genereert een lijst met alle vergoedingen en/of inhoudingen welke zijn aangemaakt binnen een loon- en tariefspecificatie van een plaatsing voor de flexwerker.
Wanneer je in je template, bijvoorbeeld, het bedrag voor de relatie wilt vermelden dan kun je het attribuut (pt.pv:bedrag_relatie) gebruiken in de lijst van de flexwerker (pt.pv:vergoedingen_fw, lijst) en vice versa.

De volgende attributen kunnen in deze lijst worden opgenomen:

 • pt.pv:omschrijving_loonspecificatie
  de omschrijving van de loonspecificatie wordt getoond, bijvoorbeeld reiskostenvergoeding
 • pt.pv:bedrag_flexwerker
  het bedrag van de vergoeding voor de flexwerker wordt getoond, bijvoorbeeld 0,35
 • pt.pv:omschrijving_factuur
  de omschrijving van de factuur wordt getoond, bijvoorbeeld reiskostenvergoeding
 • pt.pv:bedrag_relatie
  het bedrag van de vergoeding voor de relatie wordt getoond, bijvoorbeeld 0,70
 • pt.pv:eenheid
  de eenheid van de vergoeding wordt getoond, bijvoorbeeld per kilometer
 • pt.pv:soort
  het type van de vergoeding wordt getoond, bijvoorbeeld bruto vergoeding
 • pt.pv:marge_euro
  de marge in euro's wordt getoond
 • pt.pv:marge_perc
  de marge in percentages wordt getoond

pt.pu:toeslagen_fw, lijst / pt.pu:toeslagen_rl, lijst

Genereert een lijst met diverse uren opgenomen binnen een loon- en tariefspecificatie van een plaatsing voor de flexwerker, bijvoorbeeld overwerk uren, toeslag uren.
Wanneer je in je template, bijvoorbeeld, de percentages voor de relatie wilt vermelden dan kun je het attribuut (pt.pu:percentage_relatie) gebruiken in de lijst van de flexwerker (pt.pu:toeslagen_fw, lijst) en vice versa.

De volgende attributen kunnen in deze lijst worden opgenomen:

 • pt.pu:omschrijving_loonspecificatie
  de tekst van de loonspecificatie wordt getoond
 • pt.pu:percentage_flexwerker
  het ingegeven percentage voor de flexwerker wordt getoond
 • pt.pu:omschrijving_factuur
  de tekst van de factuur wordt getoond
 • pt.pu:percentage_relatie
  het ingegeven percentage voor de relatie wordt getoond
 • pt.pu:factuurbasistarief
  het factuurbasistarief (100% uren) voor de relatie wordt getoond
 • pt.pu:factuurtarief
  het factuurtarief voor de relatie wordt getoond
 • pt.pu:soort
  het soort uren wordt getoond (normale uren, overwerk uren of toeslag uren)
 • pt.pu:marge_euro
  de marge in euro's wordt getoond
 • pt.pu:marge_perc
  de marge in percentages wordt getoond
 • pt.pu:inkooptarief
  het afwijkend inkooptarief van het looncomponent wordt getoond (alleen van toepassing bij doorleen- en ZZP-plaatsingen)

pl.rl:werkrooster, lijst

Genereert een lijst met het werkrooster dat geselecteerd is in de plaatsing. 

De volgende attributen kunnen in deze lijst worden opgenomen: 

 • pl.rl:dag
  de betreffende dag van de week wordt getoond
 • pl.rl:aanvang
  de aanvangstijd van het rooster wordt getoond
 • pl.rl:einde
  de eindtijd van het rooster wordt getoond
 • pl.rl:soort
  het soort uren wordt getoond
 • pl.rl:toelichting
  de toelichtinbg wordt getoond
 • pl.rl:percentage_fw
  het percentage voor de flexwerker wordt getoond
 • pl.rl:percentage_rl
  het percentage voor de relatie wordt getoond

Relatie

rl.bu:businessunits, lijst

Genereert een lijst van business units vastgelegd bij de relatie. De business units worden in dezelfde volgorde getoond, als ze zijn vastgelegd.

De volgende attributen kunnen in deze lijst worden opgenomen:

 • rl.bu:naam
  de naam van de businessunit wordt getoond

rl.doc:documenten_ontbreken, lijst

Genereert een lijst met alle ontbrekende documenten van de relatie.

De volgende attributen kunnen in deze lijst worden opgenomen:

 • rl.doc:naam

rl.doc:documenten_vereist, lijst

Genereert een lijst met alle vereist documenten van de relatie. Ook de status van het documenttype en de eventuele datum van het genereren van het document kan worden opgevraagd. Het betreft hier documenttypen welke zijn aangevinkt bij de relatie op het tabblad Documenten > Vereist.

De volgende attributen kunnen in deze lijst worden opgenomen:

 • rl.doc:naam
 • rl.doc:gegenereerd
 • rl.doc:gegenereerd_datum
 • rl.doc:retour
 • rl.doc:retour_datum

rl.doc:documenten_verlopen, lijst

Genereert een lijst met alle vereist documenten van de relatie waarvan de einddatum is verstreken.

De volgende attributen kunnen in deze lijst worden opgenomen:

 • rl.doc:naam
 • rl.doc:einddatum

rl.memo:memorubrieken, lijst

Genereert een lijst van alle memo-rubrieken welke zijn aangemaakt bij de relatie mits deze beschikbaar zijn gesteld in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Ontwerp memobladen'.
Een getal in de beginopdracht van de lijst wordt genegeerd, omdat memo-rubrieken niet een geordende groep is.

De volgende attributen kunnen in deze lijst worden opgenomen:

 • rl.memo:naam
  de omschrijving van de memo-rubriek wordt getoond
 • rl.memo:waarde
  het 'antwoord' bij de desbetreffende memo-rubriek wordt getoond

Sollicitatie

so.bu:businessunits, lijst

Genereert een lijst van business units vastgelegd bij de sollicitatie. De business units worden in dezelfde volgorde getoond, als ze zijn vastgelegd.

De volgende attributen kunnen in deze lijst worden opgenomen:

 • so.bu:naam
  de naam van de businessunit wordt getoond

so:historie, lijst

Genereert een lijst met de sollicitaties die zijn vastgelegd per relatie of flexwerker.

De volgende attributen kunnen in deze lijst worden opgenomen:

 • so:datum
  de datum van de sollicitatie wordt getoond
 • so:tijd
  de tijd van de sollicitatie wordt getoond
 • so:status
  de status van de sollicitatie wordt getoond
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.