Skip to main content
Skip table of contents

17-05-2024 - Versie 2024-10

Belangrijke mededelingen

Ingangsdatum Wtta met minimaal een jaar uitgesteld

Demissionair minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat het huidige tijdspad van de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta) met beoogde ingangsdatum 1 januari 2025 niet langer haalbaar is. De beoogde ingangsdatum is met minimaal een jaar verschoven en zal niet sneller dan 1 januari 2026 in werking treden. De toelatingsplicht geldt in dat geval per 1 januari 2027.

Verhoging wettelijk minimumloon per 1 juli 2024

De wettelijk minimumlonen zijn per 1 juli 2024 verhoogd. De nieuwe minimumlonen zijn doorgevoerd in Easyflex. Met het overzicht 'Collectieve loon- en tariefaanpassingen' kun je gemakkelijk in één keer alle minimumlonen ophogen. Wil je weten hoe je dit doet, raadpleeg dan de procesbeschrijving 'Collectieve loon- en tariefaanpassingen'.

Actie Inlenersbeloning.com

Als gebruiker van Easyflex bieden we je de mogelijkheid om vanaf 1 juni 2024 kosteloos aan te sluiten op het platform Inlenersbeloning.com. Registreer je nu eenvoudig als uitlener via inlenersbeloning.com/contact/registreren en maak t/m 30 juni 2025 kosteloos gebruik van Inlenersbeloning.com.

Let op: registreer je als uitlener!

Je kan je vanaf 17 mei 2024 registreren echter heb je dan nog geen volledige toegang tot het systeem. Vanaf 01 juni 2024 komt de volledige toegang beschikbaar. Tot die tijd kun je wel al gebruikers toevoegen, de kennis training volgen en instructie videos bekijken.

Heb je in het verleden al een inlenersbeloning.com account aangemaakt, maar geen betaalde licentie gehad? Neem dan contact op met inlenersbeloning.com via support@inlenersbeloning.com of +31 (0)762 050 502, om alsnog deel te nemen aan deze actie!

Waarom kiezen voor Inlenersbeloning.com?

Inlenersbeloning.com is de digitale oplossing voor een eerlijke beloning en een gelijk speelveld. Met Inlenersbeloning.com heb je alle beloningsgegevens netjes bij elkaar in één portal, helder en inzichtelijk voor je eigen organisatie en makkelijk te presenteren aan auditeurs. Automatische herinneringen zorgen voor een enorme tijdsbesparing en de supportafdeling staat klaar voor alle gebruikers. Daarnaast werk je met Inlenersbeloning.com mee aan een positief imago, zowel voor jouw eigen onderneming als voor de flexbranche. Wie wil er nu niet eerlijk belonen?

Actievoorwaarden

  • Gedurende de actieperiode van 01-06-2024 t/m 30-06-2025 kun je als gebruiker van Easyflex kosteloos gebruikmaken van het platform Inlenersbeloning.com.

  • Na registratie op de website van Inlenersbeloning.com, ontvang je op het opgegeven e-mailadres een bevestiging met de actievoorwaarden en de kosten die vanaf 01-07-2025 van toepassing zijn.

  • In mei 2025 ontvang je een e-mail dat de actieperiode afloopt met hierin de kosten die vanaf 01-07-2025 in rekening worden gebracht.

  • Gedurende de actieperiode kun je op elk moment zonder verplichtingen opzeggen. Als je vanaf 01-07-2025 geen gebruik meer wenst te maken van Inlenersbeloning.com, dien je dit voor 01-07-2025 op te zeggen via relatiebeheer@easyflex.nl of +31(0)162 690 410.

  • De kosten vanaf 01-07-2025 zijn gebaseerd op het commitment.

  • Wijzigingen in het commitment hebben invloed op de kosten.

  • Deze actie is alleen geldig voor uitleners die de afgelopen 12 maanden geen betaalde licentie hebben gehad bij Inlenersbeloning.com.

Wil je meer informatie over deze actie of het platform Inlenersbeloning.com? Neem dan contact op via relatiebeheer@easyflex.nl of +31(0)162 690 410.

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Gegevens Kamer van Koophandel ophalen bij relatie en zzp’er

Het is vanaf nu mogelijk om via ‘Frontoffice > Relaties > Algemeen > KvK nummer’ of ‘Frontoffice > Flexwerkers > zzp > Ingeschreven bij KvK onder nummer’ gegevens van de Kamer van Koophandel (KvK) op te halen. Wanneer je zoekt op 'KvK-nummer', 'Handelsnaam' of 'Adres' krijg je de resultaten terug vanuit de KvK die op dat moment bekend zijn bij de KvK en horen bij de ingevulde waarde. Zodra je het gewenste KvK-nummer selecteert, worden de gegevens die behoren tot het KvK nummer in Easyflex overgenomen. Hierdoor weet je zeker dat je de juiste gegevens in Easyflex invult die behoren tot het KvK-nummer. Als je van deze functionaliteit gebruik wilt maken, dien je deze autorisatie aan te zetten via 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Debiteuren'.

Let op: aan het gebruik van deze functionaliteit zijn kosten verbonden. Voor meer informatie over de functionaliteit en de kosten hiervan kun je contact opnemen met afdeling Sales (sales@easyflex.nl).

Melding: 31798

Nieuw overzicht: KvK gebruik logboek

Om in te zien welke medewerkers de KvK API hebben aangeroepen is het overzicht ‘KvK gebruik logboek’ geïntroduceerd. Je kan het overzicht via ‘Beheer > Aansturing overzichten’ beschikbaar maken en vervolgens via ‘Backoffice > Overzichten’ raadplegen. Wanneer je het overzicht aanmaakt kun je een periode selecteren die je wil hanteren. Vervolgens wordt er zowel een PDF- als een CSV-rapport gegenereerd.

Melding: 3893

Handmatige factuurdatum voor Reverse billing vastleggen

Vanaf nu is het mogelijk om in het overzicht ‘Verlonen/factureren urendeclaraties’ een afwijkende factuur- en boekingsdatum te kunnen instellen voor reverse billing facturen. Indien er een handmatige datum is ingegeven, wordt die datum gebruikt t.b.v. de betalingstermijn. De (handmatige) factuur- en boekingsdatum wordt tevens gebruikt in de journaalpost inkopen. Er wordt gefactureerd t/m de handmatige datum. Indien de handmatige factuurdatum voor de einddatum van het declaratietijdvak ligt, wordt die declaratie in zijn geheel niet verloond.

Melding: 33734

Een percentage toepassen voor arbeidsongeschiktheid en loondispensatie bij ‘Vast Loon’

Bij het vastleggen van vast loon via ‘Flexwerkers > Vaste beloningen’ is het nu mogelijk om een percentage in te geven welke betrekking heeft op loondispensatie en arbeidsongeschiktheid. Hiermee is het mogelijk om, wanneer van toepassing, een loondispensatie toe te passen bij de flexwerker. Dit veld kan ook worden gebruikt indien er sprake is van arbeidsongeschiktheid in combinatie met vast loon.
Het vast loon van de flexwerker wordt met het ingegeven percentage verlaagd. Op deze pagina vind je een voorbeeldberekening.

Melding: 3852

Testen in jullie eigen omgeving? Zet nu zelf de Sandbox aan!

Met de Sandbox omgeving heb je iedere dag een geüpdatete versie van jullie eigen omgeving waarin in je kunt testen. Zie hier meer info: https://www.easyflex.nl/sandbox/
Vanaf nu is het mogelijk om de Sandbox-omgeving zelf aan te zetten. Dit doe je via ‘Beheer > Administratie > Sandbox’. Door op de knop 'Nieuw' te klikken, wordt automatisch de ingangsdatum gevuld met de huidige week in het huidige jaar. De minimale afname van Sandbox is 4 weken.

Heb je vragen over de Easyflex Sandbox? Neem dan contact met ons op via sales@easyflex.nl.

Melding: 33442

Dataservice documentatie aangepast

De documentatie van onze dataservice is aangepast. De actuele versie kun je hier in ons online handboek terugvinden.

Verbeterd

De indeling van de autorisaties zijn aangepast

Een groot aantal autorisaties is binnen Easyflex verplaatst met als doel het verbeteren en verduidelijken van de autorisatie-instellingen. Mede hierdoor zijn sommige tabbladen in ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen’ verplaatst naar het nieuwe tabblad ‘Autorisaties’. Door de autorisatie te verdelen onder ‘Flexwerker’, ‘Relatie', 'Plaatsing', 'Urendeclaratie en urenregistratie’, ‘Betalingen’ en ‘Privacy’ is het makkelijker om de juiste autorisatie te vinden en in te stellen. Nog niet alle autorisaties vallen onder het tabblad ‘Autorisaties’. Het kan dus zijn dat de autorisatie die je zoekt niet is verplaatst.

Melding: 3948

Opgelost

Foutmelding bij verlonen m.b.t. premieopslag Wko/Aof is opgelost

Bij de combinatie van meerdere inkomstenverhoudingen en negatief loon in één aangiftetijdvak kon het voorkomen dat de waarde van de Aof 0 was en die van de Wko ongelijk aan 0. Dit kon leiden tot een verloningsfout. Vanaf nu komt dit niet meer voor. Het is nu mogelijk dat de grondslagaanwas en premies van de Aof, Awf en Wko cumulatief negatief mag zijn. Dit gold al voor de Whk. Voor de Zvw blijft gelden dat die cumulatief op jaarbasis niet negatief mag uitkomen.

Melding: 3901

Journaalposten inkopen kregen onjuiste (factuur)datum

Reverse billing facturen krijgen als factuurdatum de datum van de dag waarop de factuur wordt aangemaakt; dus de datum van ‘vandaag’. Echter, als je daarna een journaalpost inkopen aanmaakt, dan kwam in de journaalpost de datum van afgelopen zondag te staan. Dit is niet juist. Vanaf nu komen beide data met elkaar overeen: in de journaalpost inkopen komt de (eventueel handmatige) factuurdatum te staan.

Melding: 33672

EF2GO


Inzien en invoeren van opvolgend werkgeverschap en historische contracten

Vanaf nu is het mogelijk in EF2GO het opvolgend werkgeverschap en historische contracten in te zien en in te voeren.
Dit kan in het aanmeldformulier door in 'Beheer > Registraties' het veld 'Eerder gewerkt voor' toe te voegen aan de aanmelding. Wanneer deze vraag wordt beantwoord met 'Ja' is het mogelijk de laatst gewerkte dag en/of gewerkte weken in te voeren.
Ook kun je bij een bestaande flexwerker op de flexwerkerkaart het opvolgend werkgeverschap inzien en vastleggen. Open hiervoor de flexwerkerkaart, de nieuwe velden staan onderaan in de algemene informatie. Hier is het mogelijk om opvolgend werkgeverschap en/of een historisch contract vast te leggen. Na aanmaken zijn de historische contracten zichtbaar op het tabblad 'Contracten' op de flexwerkerkaart.

Melding: 19

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.