Skip to main content
Skip table of contents

Privacy

Op dit sub-tabblad kun je autorisaties omtrent privacy wetgeving en de WBP/AVG vastleggen. 

Alle autorisaties hebben dezelfde werking: indien je geen autorisatie inricht is niemand geautoriseerd voor de betreffende actie. Vink je de autorisatie aan in combinatie met de rol 'N.v.t.' dan is iedereen geautoriseerd voor de betreffende actie. Vink je de autorisatie aan in combinatie met een rol, dan kunnen alleen medewerkers met de gekozen rol de betreffende actie uitvoeren.

image-20240513-083617.png

Privacy

Loonbeslagen

Het kunnen inzien en wijzigen van loonbeslagen van flexwerkers kan geautoriseerd worden.

Verwijderen verloonde flexwerkers

Het kunnen verwijderen van verloonde flexwerkers kan geautoriseerd worden. Er kunnen alleen flexwerkers verwijderd worden die de afgelopen 7 jaar niet verloond zijn.

Let op! Niet verloonde flexwerkers kunnen door iedereen verwijderd worden. Indien dit niet gewenst is kun je het tabblad 'Frontoffice > Flexwerkers > Verwijderen' niet beschikbaar stellen in de programmarechten.

Batch verwijderen flexwerkers

Het in batch kunnen verwijderen van flexwerkers kan geautoriseerd worden. Deze batch actie kan geselecteerd worden in het onderdeel Frontoffice > Matching. Indien een medewerker de rol heeft voor 'Batch verwijderen flexwerkers' maar niet de rol voor 'Verwijderen verloonde flexwerkers', kan deze medewerker in een batch alleen flexwerkers verwijderen met de status 'Ingeschreven'.

Verwijderen documenten

Het kunnen verwijderen van documenten kan hier geautoriseerd worden.

Batch verwijderen documenten

Het in batch kunnen verwijderen van flexwerkers kan geautoriseerd worden. Deze batch actie kan geselecteerd worden in het onderdeel 'Frontoffice > Matching'.

Notificatie verwijderen

Het kunnen verwijderen van afgewikkelde notificaties kan geautoriseerd worden.

BSN/nationaliteit op dashboard

Hier kun je een autorisatie vast leggen om de nationaliteit en het BSN van de flexwerker te tonen op het dashboard van de flexwerker. Indien er geen autorisatie is vastgelegd in dit tabblad is de nationaliteit en het BSN niet langer zichtbaar op het dashboard.  

Verwijderen inschrijvingen

Het kunnen verwijderen van inschrijvingen welke binnen komen via ‘Frontoffice > Inschrijvingen website’ kan geautoriseerd worden.

Verwijderen vacaturereacties

Het kunnen verwijderen van vacaturereacties via ‘Frontoffice > Vacaturereacties’ kan geautoriseerd worden.

Verwijderen CV-inschrijvingen

Het verwijderen van ingelezen CV’s via ‘Frontoffice > CV-inlezer > Overzicht’ kan geautoriseerd worden. Let op: het verwijderen van een CV tijdens het aanmaken in het scherm ‘nieuwe cv inlezen’ kan nog steeds door iedereen gedaan worden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.