Skip to main content
Skip table of contents

Plaatsing

Op dit sub-tabblad kun je aan bepaalde rollen autorisatie verlenen voor acties en/of wijzigingen uit te voeren. Alleen de medewerker met deze rol is dan geautoriseerd om bepaalde gegevens bij een flexwerker in te voeren, te wijzigen of te verwijderen. Het gaat hierbij om de volgende onderdelen:

image-20240508-144127.png

Aanmaken plaatsing

ZZP- en Doorlenen plaatsing

In dit veld kun je autorisatie verlenen aan een medewerker met een bepaalde rol om een ZZP- en/of doorlenen plaatsing aan te maken. Wanneer je de optie aanvinkt, ben je verplicht een rol te selecteren.

Autorisatie voor plaatsing 

Wijzigen einddatum

In dit veld kun je autorisatie verlenen aan een medewerker met een bepaalde rol om in een plaatsing de vastgelegde definitieve einddatum te wijzigen. Wanneer je de optie aanvinkt, ben je verplicht een rol te selecteren. Wanneer je geen autorisatie verleent, heeft geen enkele medewerker het recht om de vastgelegde definitieve einddatum te wijzigen.

0 uren ingeven

In dit veld kun je autorisatie verlenen aan een medewerker met een bepaalde rol om in een plaatsing de uren op 0 te zetten op tabblad 'Periode en locatie'. Wanneer je de optie aanvinkt, ben je verplicht een rol te selecteren. Wanneer je geen autorisatie verleent, heeft geen enkele medewerker het recht om de uren in de plaatsing op 0 te zetten. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.