Skip to main content
Skip table of contents

Betalingen

Op dit sub-tabblad kun je aan bepaalde rollen autorisatie verlenen voor acties en/of wijzigingen uit te voeren. Alleen de medewerker met deze rol is dan geautoriseerd om bepaalde gegevens bij een flexwerker in te voeren, te wijzigen of te verwijderen. Het gaat hierbij om de volgende onderdelen:

image-20240513-083109.png

Verrekening voorschotten

Verrekening voorschotten

Je kunt een autorisatie instellen voor het invoeren van een verrekening voorschot (Frontoffice > Flexwerker > Voorschot). Wanneer je geen autorisatie toekent, is het voor elke medewerker mogelijk een verrekening voorschot in te voeren bij een flexwerker.

Uitbetalen van reserveringen

Autorisatie uitbetalen reserveringen

In dit veld kun je de autorisatie instellen voor het automatisch betaalbaar stellen van reserveringen per flexwerker (Frontoffice > Flexwerker > Betalingen). Wanneer je geen autorisatie toekent, is het voor elke medewerker mogelijk om de reserveringen per flexwerker automatisch betaalbaar te stellen. Wanneer je aan niemand deze rechten wilt toekennen, adviseren wij om een rol aan te maken en deze aan geen enkele medewerker toe te kennen.

Percentages reserveringen

In dit veld kun je de autorisatie instellen voor het wijzigen van de percentages van de reserveringen per flexwerker (Frontoffice > Flexwerker > Cao - overige). Wanneer je geen autorisatie toekent, is het voor elke medewerker mogelijk de percentages van de reserveringen per flexwerker te wijzigen. Wanneer je aan niemand deze rechten wilt toekennen, adviseren wij om een rol aan te maken en deze aan geen enkele medewerker toe te kennen.

Betaalinstelling I 

Invoer betaalinstellingen

In dit veld kun je de autorisatie instellen voor het invoeren van betaalinstelling I per flexwerker (Frontoffice > Flexwerker > Betalingen). Wanneer je geen autorisatie toekent, is het voor elke medewerker mogelijk om betaalinstelling I in te voeren. Wanneer je aan niemand deze rechten wilt toekennen, adviseren wij om een rol aan te maken en deze aan geen enkele medewerker toe te kennen.

Wijzigen betaalinstellingen

In dit veld kun je de autorisatie instellen voor het wijzigen van bestaande betaalinstelling I  per flexwerker (Frontoffice > Flexwerker > Betalingen). Wanneer je geen autorisatie toekent, is het voor elke medewerker mogelijk om betaalinstelling I te wijzigen. Wanneer je aan niemand deze rechten wilt toekennen, adviseren wij om een rol aan te maken en deze aan geen enkele medewerker toe te kennen.

Betaalinstelling II

Invoer betaalinstellingen

In dit veld kun je de autorisatie instellen voor het invoeren van betaalinstelling II per flexwerker (Frontoffice > Flexwerker > Betalingen). Wanneer je geen autorisatie toekent, is het voor elke medewerker mogelijk om betaalinstelling II in te voeren. Wanneer je aan niemand deze rechten wilt toekennen, adviseren wij om een rol aan te maken en deze aan geen enkele medewerker toe te kennen.

Wijzigen betaalinstellingen

In dit veld kun je de autorisatie instellen voor het wijzigen van bestaande betaalinstelling II per flexwerker (Frontoffice > Flexwerker > Betalingen). Wanneer je geen autorisatie toekent, is het voor elke medewerker mogelijk om betaalinstelling II te wijzigen. Wanneer je aan niemand deze rechten wilt toekennen, adviseren wij om een rol aan te maken en deze aan geen enkele medewerker toe te kennen

Schulden

Muteren schuld

In dit veld kun je de autorisatie instellen voor het verwijderen van een schuld bij 'Frontoffice > Flexwerkers > Verrekeningen > Schuld. Indien het vinkje niet aanstaat kan niemand de schuld muteren. Als je de autorisatie aanvinkt i.c.m. de rol 'N.v.t.' hebben alle medewerkers deze rechten. Indien je de autorisatie aanvinkt i.c.m. een rol, hebben alleen medewerkers met de gekozen rol rechten om de schuld te muteren.

Inhouding volledig inhouden

In dit veld kun je de autorisatie instellen voor het kunnen selecteren van de optie 'Ja, volledig' bij 'Bedrag inhouden' bij inhoudingen.  Indien het vinkje niet aanstaat kan niemand kiezen voor 'Ja, volledig'. Als je de autorisatie aanvinkt i.c.m. de rol 'N.v.t.' hebben alle medewerkers deze rechten. Indien je de autorisatie aanvinkt i.c.m. een rol, hebben alleen medewerkers met de gekozen rol rechten declaraties te corrigeren.

Wanneer er binnen de werkmaatschappij urendeclaraties per maand kunnen worden aangeleverd, kun je deze optie aanvinken. Uiteraard kun je deze periode als standaard instellen. In dat geval is het niet mogelijk om een autorisatierol in te geven, de standaard instelling is namelijk voor elke medewerker beschikbaar.

Overige Betaalinstellingen

Instellingen uren sparen

In dit veld kun je de autorisatie instellen voor het automatisch sparen van overwerkuren en onregelmatige uren op tabblad 'Frontoffice > Flexwerkers > Betalingen'. Indien het vinkje niet aanstaat kan niemand aangeven dat de uren gespaard moeten worden bij een flexwerker. Als je de autorisatie aanvinkt i.c.m. de rol 'N.v.t.' hebben alle medewerkers deze rechten. Indien je de autorisatie aanvinkt i.c.m. een rol, hebben alleen medewerkers met de gekozen rol rechten om de instellingen bij de flexwerker te wijzigen.

Opgeven reden wijziging

In dit veld kun je instellen of er een reden voor het wijzigen van de betaalinstellingen moet worden opgegeven. Je hebt de keuze uit:

  • Nooit

  • Optioneel

  • Verplicht

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.