Skip to main content
Skip table of contents

Relatie

Op dit sub-tabblad kun je aan bepaalde rollen autorisatie verlenen voor acties en/of wijzigingen uit te voeren. Alleen de medewerker met deze rol is dan geautoriseerd om bepaalde gegevens bij een relatie in te voeren, te wijzigen of te verwijderen. Het gaat hierbij om de volgende onderdelen:

image-20240508-132218.png

Relatie

Aanmaken Relatie

In dit veld kun je een autorisatie vastleggen voor het aanmaken van relaties. Wanneer je geen autorisatie toekent, hebben alle medewerkers de rechten om nieuwe relaties aan te maken.

Wijzigen Relatie

In dit veld kun je een autorisatie vastleggen voor het wijzigen van gegevens van relaties. Wanneer je geen autorisatie toekent, hebben alle medewerkers de rechten om relaties te wijzigen. Het betreft de volgende velden waarvoor een autorisatie kan worden vastgelegd:

Relatie Naam
Relatie Bezoekadres (straat, huisnummer, huisnummer toevoeging, postcode, plaats, regio, land)
Relatie Correspondentieadres (straat, huisnummer, huisnummer toevoeging, postcode, plaats, regio, land)
Relatie Postbusadres (straat, huisnummer, huisnummer toevoeging, postcode, plaats, regio, land)
Relatie E-mailadres
Relatie Telefoon (zakelijk)
Relatie Website
Relatie KvK nummer
Relatie BTW nummer

Contactpersoon

Aanmaken contactpersoon

In dit veld kun je een autorisatie vastleggen voor het aanmaken van contactpersonen bij relaties. Wanneer je geen autorisatie toekent, hebben alle medewerkers de rechten om nieuwe contactpersonen aan te maken.

Wijzigen contactpersoon

In dit veld kun je een autorisatie vastleggen voor het wijzigen van gegevens van contactpersonen van relaties. Wanneer je geen autorisatie toekent, hebben alle medewerkers de rechten om contactpersonen te wijzigen. Het betreft de volgende velden waarvoor een autorisatie kan worden vastgelegd:

Contactpersoon Geslacht
Contactpersoon Roepnaam
Contactpersoon Achternaam
Contactpersoon Voorletters
Contactpersoon Voorvoegsels
Contactpersoon Geboortedatum
Contactpersoon E-mailadres
Contactpersoon Mobiel (prive en zakelijk)
Contactpersoon Telefoon (prive en zakelijk).

Wijzigen eigenaar

Locatie en relatiebeheerder

Het wijzigen van de relatiebeheerder van de relatie en de locatie waartoe de relatie behoort, kan geautoriseerd worden. Wanneer je een autorisatie voor het wijzigen van 'eigenaar relaties' vastlegt, kan alleen de medewerker met deze rol de wijziging doorvoeren. Dit betekent dat alle andere medewerkers de eigenaar van locatie en relatiebeheerder nooit kunnen wijzigen. Als een medewerker rechten heeft om de relatiebeheerder en locatie van een relatie te wijzigen en dan de relatiebeheerder wijzigt zal Easyflex controleren of de locatie waartoe de nieuwe relatiebeheerder hoort dezelfde is als waar de relatie op dat moment bij hoort. Is dit niet dezelfde locatie dan vraagt Easyflex of deze ook aangepast dient te worden. Wanneer je geen autorisatie toekent, hebben alle medewerkers rechten om wijzigingen te maken. Wanneer je echter aan niemand deze rechten wilt toekennen, adviseren wij om een rol aan te maken en deze aan geen enkele medewerker toe te kennen.

Instellen afwijkend percentage NeWML

Afwijkend percentage

In dit veld kun je een autorisatie vastleggen voor het ingeven van een afwijkend percentage NeWML bij de relatie op tabblad 'Overige gegevens'. Wanneer er geen autorisatie wordt ingesteld kan elke medewerker een afwijkend percentage selecteren. Indien je een rol selecteert kunnen alleen medewerkers met de betreffende rol een afwijkend percentage selecteren.

Externe koppeling

Om bij de relatie een koppeling toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen, is het nodig om hier een autorisatierol aan te koppelen. De gebruikers met die rol, hebben dan de rechten en hebben betrekking op de koppelingen in het tabblad ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Webservices extern

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.