Skip to main content
Skip table of contents

BI > Webservices extern

In dit tabblad kun je de namen van externe koppelingspartijen vastleggen. Dit zijn bijvoorbeeld planningspakket L1nda en Flexportal. Met beide koppelingen naast elkaar krijgen zij hun eigen inloggegevens en kunnen zijn onafhankelijk van elkaar de wachtwoorden aanpassen. Deze namen zijn vervolgens te selecteren bij de relatie en flexwerker om inloggegevens te genereren. Dit kan in 'Frontoffice > Relaties > Webservice' en 'Frontoffice > Flexwerkers > Webservice'. Om bij de relatie of flexwerker een koppeling toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen, is het nodig om hier in onderstaand scherm een autorisatierol aan te koppelen. De gebruikers met die rol, hebben dan de rechten.Met de knoppen 'Nieuw', 'Wijzigen' en 'Verwijderen' kunnen de extra namen worden vastgelegd, aangepast of verwijderd voor de te gebruiken koppelingen. Het verwijderen kan alleen wanneer de koppeling nog niet is gebruikt bij een relatie.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.