Skip to main content
Skip table of contents

30-06-2023 - Versie 2023-14


Belangrijke mededelingen

Cao wijzigingen 1 juli 2023

Er zijn een aantal stappen die je zelf dient uit te voeren en het is van groot belang dat je deze stappen uitvoert vóór de eerste verloning van loontijdvakken waarin de maand juli valt. Hier vind je de procesbeschrijvingen van de cao wijzigingen. Neem alle onderliggende pagina's door, zodat je weet wat je dient aan te passen. Denk aan het inrichten en wijzigen van de AZV premie, het vervallen van de wachtdagcompensatie, gevolgen door ziekte bij het uitzendbeding en de wijzigingen in de pensioenwet.

De CAO wijzigingen per 1 juli hebben ook invloed op het vastleggen van een arbeidsongeschiktheidsmelding bij beding. Hiervoor zijn de nodige aanpassingen gemaakt waaronder ook de meldingen richting UWV en Acture. Lees hier meer over de wijzigingen.

Heb je de webinar van 22-06 gemist? Stuur dan een mail naar processen@easyflex.nl en ontvang de opname van de webinar. De kosten hiervoor bedragen €99,- (exclusief btw). Zo zorgen we er samen voor dat je optimaal voorbereid en zorgeloos de cao-wijzigingen tegemoet gaat.

Bekijk hier de meest gestelde vragen over de cao wijzigingen.

Nieuwe NBBU templates beschikbaar

In verband met het in werking treden van de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten per 1 juli 2023, heeft de NBBU aangepaste modelovereenkomsten opgesteld en beschikbaar gesteld. Deze modelovereenkomsten zijn aangepast met Easyflex mergefields en zijn vanaf nu beschikbaar in de templatebibliotheek. 

In 'Beheer > Document management > Templates > Bibliotheek' kun je de templates die je wilt gaan gebruiken selecteren en kiezen voor 'Kopiëren'. De templates worden dan toegevoegd aan de lijst met templates die in de Frontoffice module van jouw werkmaatschappij beschikbaar zijn (tabblad 'Overzicht'). Het gaat om de volgende templates die je kunt herkennen aan onderstaande titel maar ook aan de datum van 23-06-2023. 

*FW - Fase 1/2 uitzendbeding
*FW - OV fase 1/2
*FW - OV fase 1/2 ULDB
*FW - OV fase 3
*FW - OV fase 4

Nieuw: EF2GO middelen

Vanaf heden is middelenplanning beschikbaar! Creëer je eigen middelenstructuur en plan middelen zoals auto’s, huizen en gereedschap gemakkelijk in. Met deze volledige en overzichtelijke bezetting op het planbord kun je eenvoudig en efficiënt plannen! Interesse? Neem contact met ons op 0162-690410

Nieuw / Gerealiseerde wensen

Er kan een autorisatie ingesteld worden voor looncomponenten

Module: Beheer
Onderdeel: Bedrijfsinstellingen
Tabblad: Looncomponenten
Melding: 539729

Het is mogelijk om een autorisatierol te koppelen aan looncomponenten. Op die manier is het betreffende looncomponent alleen te selecteren, wijzigen en verwijderen voor medewerkers met deze rol. Hier lees je meer over deze functionaliteit.

Uitvoer samenstellen in Matching uitgebreid met 'Afw. BSN op de factuur'

Module: Frontoffice
Onderdeel: Matching (Relatie handmatig)
Melding: 539534

In het onderdeel 'Uitvoer samenstellen' van 'Matching' kun je vanaf nu een extra factuurinstelling van de relatie selecteren. Dit is de waarde 'Afw. BSN op factuur' onder 'Relatie > Facturatie > Instellingen > Extra factuurinstellingen'.

Nieuwe velden toegevoegd aan 'Uitvoer samenstellen' voor Reverse Billing

Module: Frontoffice
Onderdeel: Matching (Flexwerker handmatig)
Melding: 539891

Binnen 'Matching > Uitvoer samenstellen' zijn er de velden ten behoeve van Reverse Billing toegevoegd. Bij 'Uitvoer samenstellen' kun je de velden toevoegen die staan onder 'Zzp > Reverse Billing' en het veld 'Tewerkgesteld > Plaatsing > Afwijkend BTW tarief'. Zo kun je je matches nog beter samenstellen.

Vastleggen Arbeidsongeschiktheid gewijzigd en bericht aangepast

Module: Frontoffice
Onderdeel: Arbeidsongeschiktheid
Melding: 520052 / 520054 / 520086

In de CAO van de ABU en NBBU is ook met ingang van 1 juli 2023 een wijziging in de bepaling bij ziekte opgenomen met betrekking tot het beëindigen van de uitzendovereenkomst (arbeidsverhouding), waarin het uitzendbeding is vastgelegd. In Easyflex zijn hier de nodige aanpassingen voor gedaan. Bekijk hier de wijzigingen betreft het vastleggen van arbeidsongeschiktheid bij beding en voor de inhoudelijke wijzigingen in de ziekmelding richting UWV en andere verzuimpartners. Voor meer informatie over het standaard proces voor het vastleggen van arbeidsongeschiktheid klik hier.

Berichtgeving bij plaatsingen automatisch verlengen

Module: Beheer
Onderdeel: Berichtgeving
Melding: 540117

In 'Beheer > Berichtgeving’ kan vanaf nu worden ingesteld dat je bij 'Plaatsingen automatisch verlengen’ een e-mail of pop-up ontvangt. 

Controlelijst flexwerker heeft nu een peildatum

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Tabblad: Controlelijst
Melding: 540179

De controlelijst van de flexwerker is nu uitgebreid met een peildatum. Zo kun je controleren of er meldingen zijn op een andere datum dan de huidige datum. Dit kan handig zijn wanneer je plaatsingen maakt met een ingangsdatum in de toekomst.

Mergefield voor 'Situatie met ingang van' horende bij 'Gegevens voor loonopgave'

Module: Frontoffice
Onderdeel: Templates / Mergefields
Melding: 540088

Vanaf nu is het mogelijk om een mergefield toe te voegen voor de datum van 'Situatie met ingang van' te vinden bij 'Flexwerkers > Fiscaal-sociaal > Gegevens voor loonopgave'. Het nieuwe mergefield is in het handboek terug te vinden in onder 'Templates > Templates procedures'. Hierin is ook te vinden welke informatie word getoond wanneer het mergefield wordt gebruikt. 

Verbeterd

Wijzigen van alle persoonsgegevens flexwerker worden vanaf nu genotificeerd

Module: Frontoffice
Onderdeel: Flexwerkers
Melding: 538428

Naast 'Geslacht' en 'Burgerlijke staat' wordt nu ook bij het wijzigen van alle andere velden onder persoonsgegevens bij de flexwerker een notificatie vastgelegd.

Deels gecorrigeerde declaraties kunnen weer gecorrigeerd worden via Frontoffice > Urendeclaraties

Module: Frontoffice
Tabblad: Urendeclaraties
Melding: 539865

Met het verdwijnen van het tabblad 'Frontoffice > Correcties' kon het voorkomen dat een declaratie daarna niet meer gecorrigeerd kon worden via 'Frontoffice > Urendeclaraties'. Je kreeg dan een melding dat de declaratie reeds gecorrigeerd is. Dit probleem is opgelost. De declaratie kan nu weer gecorrigeerd worden.

Opgelost

Loon- en tariefafspraak vast kunnen leggen na voorlopige einddatum

Module: Frontoffice / Flexwerkers
Onderdeel: Plaatsing
Melding: 540164

Het was niet mogelijk om een nieuwe loon- tariefafspraak in de plaatsing vast te leggen met een ingangsdatum na een voorlopige einddatum. Dit is opgelost.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.