Skip to main content
Skip table of contents

CAO wijzigingen juli 2023

Per 1 juli 2023 worden er een aantal belangrijke CAO wijzigingen doorgevoerd. In deze procesbeschrijving vind je alle informatie over deze wijzigingen en de inrichting in Easyflex.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.