Skip to main content
Skip table of contents

Wachttijd StiPP

De Eerste Kamer is akkoord met het wetsvoorstel, waarbij de de wachttijd vervalt voor deelname van het StiPP pensioen per 1 juli 2023. Dit betekent dat flexwerkers die onder het StiPP pensioen vallen, vanaf dag 1 van hun dienstverband recht hebben op basispensioen. Hieronder meer informatie over de wijzigingen van de signaleringen en andere verwante onderdelen.

Controle of basispensioen aan staat bij het vastleggen van een nieuwe plaatsing

Je kunt met de nieuwe instelling ‘Signaleren StiPP-pensioen’ in Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aanvragen en plaatsingen aangeven of je bij elke nieuwe plaatsing een check wilt uitvoeren of er al (basis)pensioen aanstaat bij de flexwerker. Indien dit niet het geval is krijg je hier een melding van én kan het pensioen direct worden aangezet.

Houdt er rekening mee dat als je plaatsingen aanmaakt via de dataservice of via urenbestanden, het pensioen niet automatisch aangezet wordt! Maak je nog geen gebruik van declaratiesignaleringen voor pensioen? Dan raden we je aan om deze wel aan te zetten. Bij het verwerken van het urenbestand word je geattendeerd op flexwerkers waarbij het pensioen nog niet aan staat.

Signaleringen recht op basispensioen

Als je in de week van 1 juli (26 juni t/m 2 juli) het signaleringsoverzicht aanmaakt (of in een andere week maar met controleperiode 26-06 t/m 02-07), zul je zien dat hier veel signaleringen op staan voor flexwerkers die vanaf 26 juni recht krijgen op basispensioen. Omdat de StiPP signalering werkt met gewerkte weken én omdat pensioen altijd voor een volledig loontijdvak toegepast wordt, krijg je de signalering al vanaf maandag 26 juni. Je zou het pensioen ook vast kunnen leggen met ingang van 1 juli, maar ook dan wordt het pensioen toegepast op het loon van de hele week of gehele 4-wekenperiode. Voor flexwerkers met een loontijdvak van een maand kun je er wel voor kiezen om het pensioen met ingang van 1 juli wordt vastgelegd, om te voorkomen dat het pensioen ook al in juni toegepast wordt. Let op! Deze flexwerkers blijven dan in eerste instantie wel nog even op je signaleringsoverzicht staan als je controleperiode vóór 1 juli ligt. De week erna zijn deze signaleringen verdwenen van je controlelijst.

Hoe leg je vervolgens snel het pensioen vast bij de flexwerker?

In het signaleringsoverzicht heb je achter de controle op ‘Basis/plus pensioen (StiPP) de optie ‘Automatisch doorvoeren’. Als je deze aanvinkt worden alle signaleringen die op het overzicht staan direct automatisch doorgevoerd. We adviseren je om deze actie uit te voeren in de week van 26 juni, zodat je zeker weet dat vóór de verloning van week 26 bij iedereen het pensioen aan staat. Let op! Vink de optie ‘Automatisch doorvoeren’ pas aan nadat je het overzicht eerst een keertje hebt aangemaakt zonder deze optie aangevinkt. Zo weet je welke wijzigingen er doorgevoerd gaan worden.

Ook kun je ervoor kiezen om een match te maken op de groep flexwerkers die basispensioen moet krijgen, bijvoorbeeld alle flexwerkers die op 1 juli een plaatsing hebben én ouder dan 21 jaar zijn én nog geen aftrekpost hebben vastliggen. Vervolgens kies je onderin de Match voor ‘Batch actie > Aftrekposten wijzigen’ en stel je in dat het basispensioen wilt vastleggen per 26 juni (week en 4-weken loontijdvak) of per 1 juli (maand loontijdvak). Het loontijdvak kun je toevoegen aan de selectiecriteria van je match.

Let op met voorlopige beëindigde plaatsingen:

Het overzicht ‘Signaleringen’ signaleert in de basis op flexwerkers met een plaatsing of arbeidsovereenkomst. We zien dat signaleringslijsten vaak vervuild worden door oude plaatsingen die niet ‘Definitief’ maar ‘Voorlopig’ beëindigd zijn. In Frontoffice > Tewerkgesteld kun je zien welke plaatsingen een voorlopige einddatum hebben. Zie je in dit overzicht een einddatum staan die in het verleden ligt? Dan betreft het een ‘voorlopige’ einddatum. Is de plaatsing niet meer actief? Wijzig de einddatum dan naar ‘definitief’ om te voorkomen dat je voor deze flexwerkers nog signaleringen krijgt. Ook werken we nog aan de mogelijkheid om in Matching bij ‘Uitvoer samenstellen’ de status van de einddatum te kunnen toevoegen aan het resultaat van je match én de mogelijkheid om plaatsingen in batch een einddatum te kunnen geven.

Premie basispensioen t.b.v. kostprijs

In de reserveringsschema’s is een percentage opgenomen om de kosten voor het basispensioen mee te nemen in je kostprijs. Dit percentage is voor 2023 met de jaarwissel vastgesteld op 2,68%. Bij het vaststellen van dit percentage is er rekening mee gehouden dat gemiddeld 90% van de werkenden recht hebben op het basispensioen. Met het vervallen van de wachttijd zullen meer flexwerkers recht hebben op basispensioen, maar nog steeds hoeft dit niet perse 100% te zijn. Denk aan flexwerkers die nog geen 21 jaar zijn en flexwerkers die recht hebben op een beroepspensioenfonds zoals APG. Desgewenst kun je zelf het percentage aanpassen in je reserveringsschema’s (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Reserveringsschema’s). Je maakt dan een nieuwe ingangsmaand ‘juli’ aan en wijzigt het percentage voor ‘Pensioenen (PVF basis)’.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.